Studenten in overleg

Van 2012 tot 2016 was Jack de Swart lector Sturing in de jeugdzorg bij hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij heeft zich in deze periode bezig gehouden met het opzetten van onderzoeksprojecten in nauwe samenwerking met praktijkinstellingen, waarmee hij samen een expertisecentrum oprichtte. De onderzoeksprojecten richtten zich op preventief jeugdbeleid en de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp. Specifiek richten de onderzoeksprojecten zich onder andere op samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs, complexe scheidingen, pleegzorg.

Over de jaren heen

Tussen september 2009 tot oktober 2012 was Jack projectmanager bij het Expertisecentrum Jeugdzorg Twente. Dit expertisecentrum levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de jeugdzorg en richt zich daarbij op het bieden van onderwijs en jeugdhulp volgens de principes van klantsturing, doelgericht werken, ketensamenwerking en evidence based werken. Ook was De Swart van september 2011 tot november 2012 Associate Lector van het Saxion Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie. In 2011 promoveerde Jack op het onderwerp ‘De professionele jeugdzorgwerker. Kenmerken van jeugdzorgwerkers in relatie tot kwaliteit van de jeugdzorg’.

 

Kind op de schommel

De Swart volgde in de jaren '80 zowel de mbo- als de hbo-opleiding Inrichtingswerk. Ook haalde hij zijn MO A akte pedagogiek. In 1999 studeerde hij af in Organisatie en Beleid van non-profit organisaties aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

In de Werkplaats Sociaal Domein (WSD) – onderzoek van huidige social work praktijk en ontwikkeling van trainingen om de professionalisering te ondersteunen. Binnen de WSD wordt samengewerkt met gemeenten en social work instellingen. Voorbeelden van projecten:

 • Eigen Kracht
 • Armoede
 • Werken in de wijk

Effectonderzoek naar methodieken onder andere in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en gemeenten.

Jack is als lector verbonden aan de masteropleiding Health Care & Social Work. Jack is (samen met het team) verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding en als begeleider en beoordelaar betrokken bij het onderzoek van studenten.

Het lectoraat Social Work werkt intensief samen met de bacheloropleiding Social Work van de Academie Mens & Maatschappij (AMM). Jack adviseert over het curriculum, levert een inhoudelijke bijdrage aan het onderwijs en verzorgt deskundigheidsbevordering voor docenten.

Een selectie van publicaties 

 • De Swart, J.J.W., (2017). Lectorale Rede 'Sociaal Werk(t); positionering en profilering van een sterke professie.
 • Beld, M.H.M., Van der Voort, D., Van der Helm, G.H.P., Kuiper, C.H.Z., De Swart, J.J.W. & Stams, G.J.J.M. (2017). Assessing Classroom Climate in Special Education: A Validation Study of the Special Education Classroom Climate Inventory. Journal of Psychoeducational Assessment, Article first published online: May 5, 2017. DOI: https://doi.org/10.1177/0734282917706618.
 • De Swart, J.J.W., Van de Weijenberg, D. & Greven, D. (2017). De hoogte zijn we onderhand zoek. Een inventariserend onderzoek naar de kosten die pleegouders maken voor hun pleegkind vergeleken met de vergoeding die zij hiervoor ontvangen. Enschede: Saxion.
 • Knotter, M.H., Stams, G.J.J.M., Spruit, A., Wissink, I.B., Moonen, X.M.H. & De Swart, J.J.W. (2017). The effects of training programs for direct care staff working with people with intellectual disabilities and aggressive behaviour: a meta-analysis. EAMHIDD Luxemburg. Abstract for oral presentation.
 • Roelofs, D.H.J., Lieben, E. & De Swart, J.J.W. (2017). Samen de schouders eronder. Deel 1. Visie op netwerkgericht werken in de pleegzorg. Zwolle: Windesheim.
 • Roelofs, D.H.J., Lieben, E. & De Swart, J.J.W. (2017). Samen de schouders eronder. Deel 2. Rapportage Sociale Netwerk Strategieën. Zwolle: Windesheim.
 • Roelofs, D.H.J., Lieben, E., Graas, D., & De Swart, J.J.W. (2017). Samen de schouders eronder. Deel 3. Handreiking netwerkgericht werken in de pleegzorg. Zwolle: Windesheim. Welmers – van de Poll, M.J., Roest, J.J., Van der Stouwe, T, Escudero, V., Van den Akker, A.L.,

 • De Swart, J.J.W., Roelofs, D., & Lieben, E. (2016). Samen de schouders eronder. Samenwerken rondom pleegzorgplaatsingen. Jeugdbeleid, 10, xx-xx.
 • Beld, M.H.M., van der Helm, G.H.P., De Swart, J.J.W., & Stams G.J.J.M. (2016). Back to school. Measuring classroom climate in (semi) secure and corrrectional schools: a validation study of the Residential Classroom Climate Inventory. Submitted for publication.
 • De Swart, J.J.W., Bunthof, A., Stolper, Y. (2016). Afstemming is niet altijd gemakkelijk. Fase 1 van het onderzoeksproject ‘Met Elkaar Uit Elkaar’. Inventarisatie, bepalen van uitgangspunten en verbeterpunten in de samenwerking. Zwolle: Windesheim.

 • Baecke, J., Welmers-Van de Poll, M., & De Swart, J.J.W. (2015). Werken in trajecten bij jeugdhulp. Jeugdbeleid, 9, 1-8.
 • De Swart, J.J.W., Mudde, S., & Schoot Uiterkamp, L. (2015). Wat heeft Johan nodig? Drie werelden (gezin, onderwijs en jeugdhulp) verbonden. Zwolle: Lectoraat sturing in de jeugdzorg, GGD IJsselland, Expertisecentrum jeugd in IJsselland.
 • Strijbos, E.L.L., Huijs, J., Stams, G.J.J.M., Wissink, I., Van der Helm, G.H.P, De Swart, J.J.W., & Van de Veen, Z. (2015). The outcome of institutional youth care compared to non-institutional youth care for children of primary school age and early adolescence: a multi-level meta-analysis. Children and Youth Services Review, 58, 208-218.

 • Grooters, G., De Swart, J.J.W., Lohuis-Hesink, R., & Moonen, X. (2013). Eind goed, al goed? Voortijdige beëindiging van residentiele hulpverlening aan jeugdigen met een licht verstandelijk beperking: omvang en samenhangende factoren. Onderzoek en Praktijk. Tijdschrift voor professionals die werken voor sociaal kwetsbare mensen met cognitieve beperkingen, 11, 6-16.
 • De Swart, J.J.W. (2013). Plezier in je werk. Arbeidssatisfactie van professionals bij Bureau Jeugdzorg. Maatwerk vakblad voor maatschappelijk werk, 2, 24-26.
 • Baecke, J.A.H. & De Swart, J.J.W. (2013). Balans tussen sturing en ruimte in de jeugdzorg. Windesheimreeks kennis en onderzoek nr. 45. Zwolle: Windesheim.

 • De Swart, J. J. W., Van den Broek, H., Stams, G. J. J. M., Asscher, J. J., Van der Laan, P. H., Holsbrink-Engels, G. A., & Van der Helm, G. H. P. (2012). The effectiveness of institutional youth care over the past three decades: A meta-analysis. Children and Youth Services Review, 34, 1818-1824. doi:10.1016/j.childyouth.2012.05.015.
Jack de Swart

Dr. Jack de Swart

Lector Social Work

088 - 0195655 Link