Studenten in overleg

Dr. Judith Metz is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot Lector Social Work, Saxion Hogeschool (9 FTE). Rode draad in het werk van Judith Metz is via het doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de partnership approach maatschappelijk verschil maken. Door meer dan twintig jaar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is zij specialist op de thema’s: jongerenwerk, sociaal werk, vrijwilligerswerk, methodiekontwikkeling, professionalisering en het proces van (praktijkgericht) onderzoek.

Huidige activiteiten

Op dit moment zet Judith zich nationaal en binnen Europa in voor de ontwikkeling van het sociaal werk als practice based profession and academic discipline. Zo is zij initiatiefnemer van Lectoren denken en één van de auteurs van Sociaal Werk Doordacht, lid van het presidium Platform Lectoren Sociaal Werk en voorzitter van de European Social Work Research Association.

Judith is betrokken (geweest) bij 7 PhD-trajecten, waaronder bij 4 als co-promotor. Zij publiceert regelmatig (23 wetenschappelijke artikelen; tientallen professionele publicaties en is (mede) auteur van 10 boeken) en presenteert haar werk op (inter-)nationale congressen.

Studenten zitten op de trap.

2020 – heden    Lector Social Work, Saxion Hogeschool
1999 - heden    Advies, onderzoek en inleidingen (divers)
 

2010 - 2020     Lector Youth Spot (sinds 2012/ eerder programmaleider Youth Spot), Jongerenwerk, Hogeschool van Amsterdam    
2016- 2019      Universität Graz, master programme social pedagogy, seminar Professional Youth Work
2011 – 2012    Senior onderzoeker Pedagogische civil society, Erasmus Universiteit Rotterdam 
2007 – 2009    (Senior) onderzoeker Onderzoekcentrum Drechtsteden (voorheen Sociaal Geografisch Bureau Dordrecht)                
2006 – 2007    Docent onderzoeksmethoden, Universiteit voor Humanistiek        
2001 – 2006    Assistent in Opleiding, Universiteit voor Humanistiek. 
                          Promotie 28 september 2006.
1999 – 2000    Programmamaker en hoofdpubliciteit debatcentrum TUMULT
1997 – 1999    Junior onderzoeker Belle van Zuylen Instituut, Universiteit van Amsterdam

2021               Lid Regiegroep Landelijke Kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk
2021               Lid Begeleidingscommissie Beroepsprofiel Sociaal Werk BPSW
2021               Lid commissie promoveren Saxion
2020               Lid curriculumcommissie master Social Work, Health, Technology,     Saxion
Sinds 2020    Lid Adviescommissie Welzijn Gemeente Den Haag (Bezoldigd).
Sinds 2019    Voorzitter European Social Work Research Association
Sinds 2016    Lid presidium Lectorenplatform Zorg & Welzijn
 

Naam organisatie

Functie

Bezoldigd | Onbezoldigd

Aanvang - Einde

European Social Work Research Association https://www.eswra.org Chair Onbezoldigd  mei 2019 – mei 2021
European Social Work Research Association https://www.eswra.org Board-member Onbezoldigd mei 2021 – mei 2022
Lectoren Sociaal Werk https://lectorensociaalwerk.nl Lid presidium Onbezoldigd  Sept 2016 - sept 2021
Adviescommissie Welzijn Gemeente Den Haag Lid Bezoldigd nov 2020 - nov 2024
Zelfstandig Lid Bezoldigd November 2020 – 

 

Judith Metz

Judith Metz

Lector Social Work

06 - 2088 3415 Link