Zozijn, onderzoek naar de effecten en implementatie van zorgprogramma Kwint

Zozijn is een zorginstelling voor mensen met een beperking. Zorgprogramma Kwint is binnen Zozijn ontwikkeld door eigen orthopedagogen voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, oftewel een intensieve zorgvraag. Kwint is erop gericht om deze mensen beter te begrijpen en de kwaliteit van het leven te verbeteren. Zozijn heeft het lectoraat opdracht gegeven om te onderzoeken hoe effectief de methodiek-zorgprogramma’s in de praktijk zijn.

Middels een mixed-method onderzoek, waarin zowel gebruik gemaakt wordt van vragenlijsten (in te vullen door begeleiders en verwanten van cliënten), video-observaties (te scoren door onderzoekers met een observatieschaal) en interviews (met diverse functiegroepen en verwanten) worden gegevens verzameld op drie verschillende momenten van zo’n 55 cliënten. De onderzoeksgroep is verdeeld in 2 cohorten, hierdoor is het mogelijk om over de tijd te kijken wat de invoering voor invloed heeft op de verschillende uitkomstmaten. 

Het onderzoek bestaat uit 3 meetmomenten. Allereerst een 0-meting, voor aanvang van invoer van Kwint, eind 2017. Daarna is cohort 1 gestart met implementatie van Kwint.  Ruim een jaar na invoering vond meetmoment 1 plaats, waarna ook cohort 2 is gestart met invoer van Kwint. Eind 2020 is het laatste meetmoment geweest, cohort 1 werkte toen volgens onderzoeksopzet 3 jaar met Kwint, cohort 2 ruim 1 jaar.

Doel

Het doel van het onderzoek naar Kwint is in beeld brengen in hoeverre Kwint invloed heeft op de kwaliteit van leven van mensen met een intensieve zorgvraag (EMB).  Een tweede doelstelling is in kaart te brengen hoe het proces van implementatie verloopt en welke determinanten hierin bevorderend en belemmerend zijn. 

Opdrachtgever

Zozijn

Financiering

Zozijn 

Looptijd

7-7-2017 | najaar 2021 

Publicaties

Nog niet beschikbaar. Onderzoek loopt nog. 

Meer weten?

Marjon Rouwette - Witting

Dr. Marjon Rouwette-Witting

Hoofddocent/Onderzoeker Social Work

088 - 0196092 linkedin
geen foto beschikbaar

Carlijne de Baas