Zelfmanagement

Samenwerken met de zorgvrager en zijn naaste (mits zorgvrager geen bezwaar heeft), waarbij de eigen kracht van het netwerk de basis van de samenwerking vormt, is essentieel en vanzelfsprekend. Verpleegkundigen kunnen ZM hinderen of ondersteunen, meer niet.

Onderzoeksagenda

Onderzoek of innovatie zijn nodig op 3 gebieden:

 1. Tools en interventies die bruikbaar zijn voor iedere fase van het verpleegkundig proces
  a. tools voor het vaststellen van ondersteuningsbehoeften van zorgvragers
  b. testen van tools en interventies in co-creatie met zorgvragers en mantelzorgers
  c. ontwikkelen van nieuwe tools of herontwerp van bestaande tools
  d. met nadruk op het toepassen van living technology of blended care
  e. met inbegrip van implementatie in de zorgpraktijk 
 2. Zelfmanagement-ondersteunende attitude van verpleegkundigen
  a. welke competenties hebben verpleegkundigen nodig om zelfmanagement van zorgvragers te kunnen ondersteunen?
  b. welke competenties hebben verpleegkundigen nodig om mantelzorgers te kunnen ondersteunen in hun zorgtaken?
  c. welke competenties hebben verpleegkundigen nodig voor vroegtijdig signaleren van ondersteuningsbehoeften en het organiseren van gepersonaliseerde zorg voor zorgvragers en mantelzorgers?
 3. Zelfmanagement in curriculum van verpleegkundig onderwijs
  a. beschrijven van stand van zaken in BN2020 met betrekking tot zelfmanagement in het onderwijs en aanbevelingen doen om zelfmanagement daarin sterker te verweven
  b. hoe kan het perspectief van de zorgvrager en mantelzorgers versterkt worden in het hele curriculum?
  c. hoe kan kennis van docenten ten aanzien van zelfmanagement worden vergroot?

Projecten

Een nieuwe ondersteuningsmethode bij beginnende dementie

Tablets hebben ICT-gebruik toegankelijker gemaakt, juist voor groepen met geen of zeer beperkte ervaring met ICT. Dankzij de combinatie van aanraakschermen en goed doordachte software is het waardevol om te onderzoeken of mensen met dementie ook profijt kunnen hebben van het gebruik van  tablets en op welke manier.  Tablets en applicaties (apps) zouden mensen met lichte dementie kunnen ondersteunen bij zinvolle activiteiten en zelfmanagement, zodat hun kwaliteit van leven wordt vergroot. Deze belofte kan echter alleen worden waargemaakt als door individuele personen de voor hen bruikbare apps kunnen worden geselecteerd en als ondersteuning wordt geboden in het leren gebruiken van de tablet en de apps.

Hiervoor is FindMyApps ontwikkeld dat bestaat uit een selectie tool voor dementie vriendelijke applicaties en een tablet training voor mensen met beginnende dementie. FindMyApps is ontwikkeld samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers en in samenwerking met Amsterdam UMC, Radboud UMC en softwarebedrijf EUmedianet.

Het lopende onderzoek naar de bruikbaarheid en effectiviteit van FindMyApps maakt onderdeel uit van het Europese project INDUCT (Interdisciplinary Network for Dementia Using Current Technology). Lees meer: https://findmyapps.onderzoek.io/https://mijn.bsl.nl/vernieuw-jezelf-met-findmyapps/16440532

Turkse Ouderen in Deventer

Dit project richt zich op ouderen met een Turkse migranten achtergrond. In dit project willen we samen met de doelgroep verkennen waar wensen liggen om gezondheid en welzijn van deze doelgroep te verbeteren. Het project bevindt zich nog in een concept fase waarbij de nadruk zal liggen op de vraagarticulatie die vanuit de doelgroep tot stand komt. De looptijd van het project is 6-8 jaar, waarbij meerdere subsidies zullen worden aangevraagd in samenwerking met zowel internationale als nationale partners. 

We werken vanaf de start nauw samen met het lectoraat Smart Cities en University of Alberta. Het uiteindelijke doel is om samen met Turkse ouderen en belangrijke andere stakeholders een rijk palet aan zowel persoons- als community-gerichte (blended) interventies te ontwikkelen die de gezondheidssituatie/ kwaliteit van leven van deze groep burgers kan bevorderen.

Verdere informatie volgt.

Publicaties

 • Ad Bergsma & Yvonne Kerkhof (2019). Vernieuw jezelf met FindMyApps. Een nieuwe ondersteuningsmethode bij beginnende dementie. Denkbeeld. 
 • Kerkhof, Yvonne. Pelgrum, Myrna.  Mangiaracina, Floriana.  Bergsma, Ad.  Vrauwdeunt, Guus. Graff, Maud. Dröes, Rose-Marie. (2019). User-participatory development of FindMyApps; a tool to help people with mild dementia find supportive apps for self-management and meaningful activities. Accepted: Journal of Digital Health.
   

 • Kerkhof, Y. J. F., Rabiee, F. and Willems, C. G. (2015) 'Experiences of using a memory aid to structure and support daily activities in a small-scale group accommodation for people with dementia', Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, 14(5), pp. 633-649.
 • Kerkhof, Y. J. F., Graff, M. J., Bergsma, A., de Vocht, H. H., & Dröes, R. M. (2016). Better self-management and meaningful activities thanks to tablets? Development of a person-centered program to support people with mild dementia and their carers through use of hand-held touch screen devices. International Psychogeriatrics, 28(11):1917-1929.
 • Kerkhof, Y.J.F., Bergsma, A., Graff, M.J.L., Dröes, R.M. (2017). Selecting apps for people with mild dementia; development of a requirements based assessment tool for apps enabling meaningful activities and self-management. Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, Volume 4: 1–21.  
 • Kerkhof, Y. J. F., den Ouden M. E. M., Soeteman, S., Scholten, A., Ben Allouch, S., & Willems, C. G. (2017). Development of a memory application for structuring and supporting daily activities of clients with intellectual disabilities. Technology and Disability, 29(1-2), 77-89.
 • Mangiaracina, F. Meiland, F. Kerkhof, Y. Orrell, M. Graff, M. & Dröes, R.M. (2018). Self-management and social participation in community-dwelling people with mild dementia: a review of measuring instruments. International Psychogeriatrics.
 • Kerkhof, Yvonne. Pelgrum, Myrna.  Maniaracina, Floriana.  Bergsma, Ad.  Vrauwdeunt, Guus. Graff, Maud. Dröes, Rose-Marie. (2019). User-participatory development of FindMyApps; a tool to help people with mild dementia find supportive apps for self-management and meaningful activities. Accepted: Journal of Digital Health.
 • Kerkhof, Yvonne. (2012). Dementie-gerelateerd dwaalgedrag; de resultaten van een quick-scan. Tijdschrift voor verpleegkundigen. 2012 nr. 5, blz 45-30.
 • Kerkhof Y.J.F., Rabiee F. and Willems C.G. (2011). Memory aid to structure and support daily activities for people with dementia. Assistive Technology Research Series; 29, pages  3-9.
 • Voort, N. van der. 2016. De rol van sport en bewegen bij herstel in de GGZ. In: Kracht van sport in de wijk. Hogeschool Inholland.
 • Voort, N. van der. 2016. Bevorderen van zelfmanagement en herstel. De bipolaire stoornis: Zorg in Samenwerking, een collaborative-careprogramma. In: GGZ-Verpleegkunde. Onder redactie van Prof. dr. B. van Meijel. De Tijdstroom Utrecht
 • Voort, N. van der. 2016. Collaborative care for patients with bipolar disorder: results of a randomised controlled trial. In ‘Praktijkgericht onderzoek inspireert’, hogeschool Inholland, Amsterdam
 • Voort, T van der, B. van Meijel, A. Hoogendoorn, S. Draisma, P. Goossens, A. Beekman, R. Kupka.  2016. Collaborative care: betere kwaliteit van zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis. Nederlands Vlaams Toponderzoek, Tijdschrift voor Psychiatrie
 • Voort, T van der, B. van Meijel, A. Hoogendoorn, S. Draisma, P. Goossens, A. Beekman, R. Kupka. 2015. Collaborative care for patients with bipolar disorder: Randomised controlled trial. British Journal of Psychiatr.  
 • Voort, T van der, A. Seldenrijk, B. van Meijel, P. Goossens, A. Beekman, B. Penninx, R. Kupka. 2015. Functional versus syndromal recovery in patients with major depressive disorder and bipolar 
 • disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 2015; 76(6)    
 • Voort, T van der, B. van Meijel, A. Hoogendoorn, P. Goossens, A. Beekman, R. Kupka. 2015. Collaborative care for patients with bipolar disorder: Effects on functioning and quality of life. Journal of Affective Disorders, pp. 14-22. 
 • Voort, T van der, B. van Meijel, P. Goossens, J. Renes, A. Beekman, R. Kupka. 2011. Collaborative Care for patients with bipolar disorder. A randomised controlled trial. BMC Psychiatry         
 • Voort, T van der, P. Goossens & J. van der Bijl. 2009. Alone Together. A grounded theory study of experienced burden, coping and needs for support of spouses of persons with a bipolar disorder.. International Journal of Mental Health Nursing, 18, 434-443    
 • Croeze, C., Regelink, J., Krol, A., Voort, T. van der., (2018) Ervaringen en behoeften van volwassen patiënten met acute leukemie ten aanzien van hun behandeling in Meander Medisch Centrum. Wetenschap in Meander 4 (2).
 • Vermaat, M., Stringer, B., van der Voort, N. (2018) Ervaringen van patiënten met schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen met Acceptance Commitment Therapy (ACT). Een kwalitatieve pilotstudie. Participatie en Herstel.
 • Stegink, E, T. van der Voort, T. van der Hooft, R. kupka, P. Goossens, A. Beekman, B. van Meijel. 2015. The working alliance between patients with bipolar disorder and the nurse: helpful and obstructive elements during a depressive episode from the patients’ perspective. Archives of Psychiatric Nursing.
 • Renes J, Regeer E, van der Voort T, Nolen W, Kupka R. 2014. Treatment of bipolar disorder in the Netherlands and concordance with treatment guidelines: study protocol of an observational, longitudinal study on naturalistic treatment of bipolar disorder in everyday clinical practice. BMC Psychiatry.