Gezondheid & Technologie

Dr. Ad Bergsma - Associate Lector

Ad Bergsma is psycholoog, onderzoeker en auteur. Nadat hij een jaar de inservice opleiding tot A-verpleegkundige heeft gevolgd, is hij overgestapt naar de studie psychologie in Utrecht. Hier studeerde hij in 1990 af op een onderzoek naar kwaliteit van leven. Dit werk mondde uit in het boek 'Emoties en kwaliteit van bestaan'.

Focus: Zelfmanagement

In 2011 is hij gepromoveerd op het proefschrift 'Imperfectly happy' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiervoor bekeek hij de empirische houdbaarheid van filosofisch geluksadvies, de geluksbeleving van mensen met psychische stoornissen en de grenzen van het streven naar geluk. Hij werkte onder meer voor de Open Universiteit, de Longitudinal Aging Study Amsterdam en de Erasmus Happiness Economics Research Organisation. Hij heeft ruime ervaring met het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor een breed publiek, onder andere als wetenschapsjournalist bij NRC Handelsblad, de Volkskrant en Psychologie Magazine en als schrijver van boeken, zoals 'Gelukkig werken', 'Sturen op geluk' en 'Succesvol ouder worden'.

Ad geeft onderwijs en doet onderzoek op het gebied van zelfmanagement, herstelgerichte zorg en ervaringsdeskundigheid. In het nieuw beroepsprofiel Bachelor of Nursing 2020 is het versterken van zelfmanagement opgenomen als een van de kerncompetenties van de verpleegkundigen van de toekomst.

Geluksmoment

Onderstaande lijst is een selectie uit de publicaties van Ad Bergsma:

 • Bergsma, A. & Uitdehaag, M. (2016). De draaglijke lichtheid van de dood. TvZ, februari.
 • Bergsma, A. (2016). Pech met Boeddhistisch geluksadvies. Tijdschrift voor Positieve Psychologie. Januari.
 • Bergsma, A. & Dijk, M. van de (2016) De patiënt van de toekomst is een professional. TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, nr. 2.
 • Oosterkamp, E., Benning, B., & Bergsma, A. (2016). Eigen kracht en eigen regie: bejegening versus oplossing. Sociaal Bestek78(3), 37-39.
 • Bergsma, A. & Dijk, M van de (2016) Hoe integreert de hbo-v van Saxion zelfmanagement in onderwijs en toetsing?; Zelfregie in de opleiding Hbo-Verpleegkunde 'BN2020'. Onderwijs en Gezondheidszorg, Vol. 40, Nr. 5, pp. 17-20.
 • Bergsma, A., Beetjes, T., Brugman, M. & Goossens, P. (2016). Werken aan klinisch en persoonlijk herstel: de Illness Management and Recovery methode. In: Meijel, B. van: GGZ verpleegkunde in de praktijk. Utrecht, De Tijdstroom.
 • Kerkhof, Y. J., Graff, M. J., Bergsma, A., de Vocht, H. H., & Dröes, R. M. (2016). Better self-management and meaningful activities thanks to tablets? Development of a person-centered program to support people with mild dementia and their carers through use of hand-held touch screen devices. International Psychogeriatrics, 28(11), 1917-1929.
 • Pouwels, M.E., Hooft, J.E. van & Bergsma, A. (2015). Schoen verkoper wijst gezondheidszorg de weg. M&O, Nr. 2/3, maart/juni, pp. 94 - 104.
 • Klappe, E. & Bergsma, A. (2015). Leer verpleegkundigen te floreren. M&O, Nr. 2/3, maart/juni, pp. 105-118.
 • Bergsma, A., Vocht, H. de & Uitdehaag, M. (2015). Voorlichting over langer thuis wonen. Wat vinden ouderen ervan? Geron, nr. 2., pp. 21-24.
 • Bergsma, A. & Dijk, M. van de (2015) Zelfmanagement; Kansen of risico’s. TvZ Tijdschrift voor verpleegkundig experts, Nr. 4, pp. 40-41.
 • Bergsma, A. (2014) The mythical myths of happiness. Journal of Happiness Studies. 16(6), 1635-1637.
 • Bergsma, A. & Schaufeli, W.B. (2013). Positieve psychologie in organisaties. In E.T. Bohlmeijer, L. Bolier, G.J. Westerhof, & J.A. Walburg (red.), Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek & toepassingen (p. 311-324). Amsterdam: Boom.
 • Bergsma, A. & Ardelt, M. (2012) Selfreported wisdom and happiness; An empirical investigation. Journal of Happiness Studies, 13 (3), 481-499Bergsma, A. (2008) Do self-help books help? Journal of Happiness Studies, Vol. 9 341-360.
 • Bergsma, A., Ten Have, M., Veenhoven, R. & De Graaf, R. (2011) Mental Disorders and Happiness; A 3-year follow-up in the Dutch general population. The Journal of Positive Psychology, 6(4) 253-259.
 • Bergsma, A. (2010) Positieve psychologie kan niet zonder negativiteit. Psychologie en Gezondheid. 38(4), 171-176.
Ad Bergsma

Dr. Ad Bergsma

Associate Lector Verpleegkunde

06 - 12382320 Link