spacer

Blockchain

Het lectoraat Blockchain doet interdisciplinair onderzoek voor welke vraagstukken Blockchain geschikt is, onder welke voorwaarden, voor welke organisaties Blockchain interessant is en wat de impact is op organisaties. Het lectoraat ontwikkelt methoden en tools voor Blockchain toepassingen en het implementeren ervan.

Het lectoraat is de initiator van het Saxion Blockchain Institute, een maatschappelijke samenwerking van en door kennispartners, het bedrijfsleven, onderwijs en belangstellenden. De focus ligt op Blockchaintoepassingen voor waardecreatie en disruptie in samenwerking met regionale, landelijke en internationale netwerken met het Saxion Blockchain Institute als innovatie accelerator. Ook werkt het lectoraat samen met de Graphene community en de Blockchain Foundation.

Onderzoekslijn

Blockchain for Disruption

De onderzoekslijn Blockchain for Disruption houd zich bezig met het ontwikkelen van een Research, Products and Experts (RPE) database evenals methoden en tools voor Blockchain toepassingen die waardecreatie realiseren.

 • Promotieonderzoek Blockchain en complexiteit van organisaties
 • Jaarlijks terugkerende Industry Report FIBREE 2019 en 2020 van en voor het netwerk met een uitgebreid en actueel overzicht van de laatste ontwikkelingen wereldwijd
 • Book Blockchain Technology and Applications (May 2019), Nova Science NY
 • Book Blockchain Technology and Applications II (Expected in early 2020), Nova Science NY
 • Onderzoeksopdrachten Saxion Blockchain Institute
 • Veuger, J. (2020), Lectorale rede.
network-3396348_1920.jpg

Blockchain for Acceleration

De onderzoekslijn Blockchain for Acceleration houdt zich bezig met waardetoevoegingen voor en door start-ups, scale-ups en staande organisaties door implementatie van Blockchain technologieën.

Blockchain for Acceleration 1.jpg

Blockchain for Finance

De onderzoekslijn Blockchain for Finance houdt zich bezig met de impact van Blockchain op de financiële bedrijfstak. Hierbij wordt met name gekeken naar de impact van Blockchain op de financiering van het (grotere) MKB.  Binnen dit segment ligt de focus op (1) het ontwikkelen van business cases, (2) het beoordelen van business cases en (3) de waardebepaling van business cases.

 • Blockchain en schuldhulpverlening binnen gemeenten
 • Saxion Wallet & Boerenduit Wallet
 • Onderzoeksopdrachten Saxion Blockchain Institute
 • Decentralized Exchange
money-256319_1920.jpg

Blockchain for Good

De onderzoekslijn Blockchain for Good houdt zich bezig met raakvlakken tussen ethiek en blockchain alsmede toepassingen voor het publiek goed als zelfbeschikking, mensenrechten, privacybescherming en not-for-profit doeleinden.

 • Blockchain en het primair onderwijs
 • Legal & Governance: aan- en toepassen van (bestaande) wetgeving op blockhain technologie
 • Promotieonderzoek ethiek
 • Onderzoeksopdrachten Saxion Blockchain Institute
 • Sanjuki Angola project
Blockchain for Good .jpeg

Het team 

De docenten/onderzoekers van het lectoraat zijn vooruitstrevend en gepassioneerd over hoe Blockchain technologie de wereld van morgen praktisch zal veranderen.

Christa Barkel.jpeg

Christa Barkel

Hoofddocent/onderzoeker

0645594500 LinkedIn
Foto Ronald.jpg

Ronald Kramer

Kwartiermaker Lectoraat Blockchain

06 5245 8721 LinkedIn
edwin.jpg

Edwin van den Berg

Docent/onderzoeker

0880191358 LinkedIn
chhay.png

Chhay Lin Lim

Docent/onderzoeker

0880196282 LinkedIn
joris.jpg

Joris Heuven

Hoofddocent/onderzoeker

LinkedIn
arthur.jpg

Arthur Janse

Docent/onderzoeker

0880196444 LinkedIn
Ingrid Sinnema

Ingrid Sinnema

Managementassistente bij Academie Financien, Economie en Management

088 - 019 6771 LinkedIn
George Garritsen

George Garritsen

Hoofd Docent/Onderzoeker

06 2347 9999 LinkedIn