spacer

Blockchain

Het lectoraat Blockchain doet interdisciplinair onderzoek voor welke vraagstukken Blockchain geschikt is, onder welke voorwaarden, voor welke organisaties Blockchain interessant is en wat de impact is op organisaties. Het lectoraat ontwikkelt methoden en tools voor Blockchain toepassingen en het implementeren ervan.

Het lectoraat is de initiator van het Saxion Blockchain Institute, een maatschappelijke samenwerking van en door kennispartners, het bedrijfsleven, onderwijs en belangstellenden. De focus ligt op Blockchaintoepassingen voor waardecreatie en disruptie in samenwerking met regionale, landelijke en internationale netwerken met het Saxion Blockchain Institute als innovatie accelerator. 

Onderzoekslijn

Blockchain for Disruption

De onderzoekslijn Blockchain for Disruption houd zich bezig met het ontwikkelen van een Research, Products and Experts (RPE) database evenals methoden en tools voor Blockchain toepassingen die waardecreatie realiseren.

Alle publicaties van het lectoraat zijn te vinden op HBO Kennisbank.

network-3396348_1920.jpg

Blockchain for Acceleration

De onderzoekslijn Blockchain for Acceleration houdt zich bezig met waardetoevoegingen voor en door start-ups, scale-ups en staande organisaties door implementatie van Blockchain technologieën.

 • Promotieonderzoek Blockchain in het business ecosysteem door Christa Barkel (2019-2023)
 • Minor Digital Business Models & Blockchain
 • Blockchain Basisboek (november 2019)

 • Masterclass Blockchain
 • Masterclass Smart Industries ABN Amro
 • Onderzoeksopdrachten Saxion Blockchain Institute
 • Toptalent Blockchain
 • Microcredentials, Edubadges en Open Badges in het HBO, Saxion breed onderzoek & SURF
 • Promotieonderzoek Blockchain & Impact digitale transformatie op organisaties door George Garritsen (2020-2024)
 • Een duurzame smart-app, NWO funding project
Blockchain for Acceleration 1.jpg

Blockchain for Decentralized Finance

De onderzoekslijn Blockchain for Finance houdt zich bezig met de impact van Blockchain op de financiële bedrijfstak. Hierbij wordt met name gekeken naar de impact van Blockchain op de financiering van het (grotere) MKB. Binnen dit segment ligt de focus op (1) het ontwikkelen van business cases, (2) het beoordelen van business cases en (3) de waardebepaling van business cases.

 • Bitcoin SV Massive Open Oline Coure (MOOC) I, II, III en IV
 • Onderzoeksopdrachten Saxion Blockchain Institute
 • Decentralized Finance (DeFi) in het curriclum van opleidingen Saxion
 • Decentralized Finance Basisboek, Martijn Molenman (2021)
money-256319_1920.jpg

Blockchain for Good

De onderzoekslijn Blockchain for Good houdt zich bezig met raakvlakken tussen ethiek en blockchain alsmede toepassingen voor het publiek goed als zelfbeschikking, mensenrechten, privacybescherming en not-for-profit doeleinden.

 • Blockchain in de zorg,  Jan Veuger en Harry Woldendorp  (2021)
 • Blockchain and Health: Transformation of Care and Impact of Digitalization (Veuger ed. 2021)
 • BlockWASTE Erasmus+ KA203 2020-2021 project
 • Examenproces MBO College Airport op een Blockchain - ROC Amsterdam
 • Circulariteit & Milieu Prestatie Gebouw (MPG)
 • MOOC Blockchain for AgriFood - Global Food Identity
 • Promotieonderzoek 'Voorraadbeheer in de zorgketen optimaliseren met een besloten blockchainplatform' door Jillis Kors (2021-2023)
Blockchain for Good .jpeg

BlockWASTE-project

Blockchain-technologie is gebaseerd op een gegevensstructuur waarvan de informatie is gegroepeerd in sets waaraan meta-informatie met betrekking tot een ander blok van de vorige keten in een tijdlijn wordt toegevoegd. Dit is iets nieuws dat nog niet op grote schaal in de curricula is toegepast. Om deze reden zal BlockWASTE dienen als basis voor het begin van de opleiding in Blockchain-technologie, waarbij door de toepassing ervan in het beheer van vast afval de toepasbaarheid ervan in de circulaire economie wordt aangetoond.

Lees hier meer over dit project.

blockwaste project

Conference on Blockchain and Financial Applications

Saxion University of Applied Science, the Netherlands & the Financial University under the Government of the Russian Federation and the Banking Academy of Vietnam organized the International Conference series on 'Blockchain and Financial Applications' with 43 paper presentations and about 200 participants. The conference series has taken place on Wednesday, May 12, 2021 and Thursday, May 13, 2021. The conference was divided into four sessions:

Read more.

conferance blockchain.png

6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate

Saxion University of Applied Science the Netherlands, Norwegian University of Science and Technology, Norway and Institute of Real Estate Studies Ljubljana Slovenia organized this conference. The aim of the conference is to present and publish new, contemporary, and quality research, including conceptual and empirical research papers.

Read more.

6th conference

Master ‘International financial market: strategies and technologies’ 2021 and onwards

Master program 2021-2022 "International financial market: strategies and technologies" in the discipline "Modern technologies and models of risk management of the world financial market’ a cooperation between Department of World Finance, Faculty of International Economic Relations, Financial University under the Government of the Russian Federation and Saxion University of Applied Sciences The Netherlands. In 2022 further joint development of the structural master with Blockchain for the 2022-2023 master program.

Read more.

master international financial market.jpg

DUO ESBI-pilot RiVG, TNO, Idemia en DUO 2021-2022

Projectleiderschap Saxion lectoraat Blockchain. De verwachting is dat Saxion als Legal Entity onboard  op EBSI en een Diploma als VC issued die in een wallet van een (Saxion)-student wordt geladen en de nodige onderwijs-expertise inbrengt in dit pilotproject met o.a. accreditatie, learning outcomes, credentials, SSI et cetera. Doel is eind 2021 – begin 2022 deze happy flow te kunnen demonstreren en eventueel als opmaat voor andere trajecten en sandboxes in 2022.

Lees hier meer over dit project.

Projectleiderschap Saxion lectoraat Blockchain.jpg

Excellence Program Blockchain 2020 and onwards

Blockchain staat op het punt om elke industrie en managementfunctie te transformeren. Het heeft een disruptieve werking op de manieren waarop we online handelen, ideeën delen en workflows beheren.

Lees hier meer over dit project.

Excellence Program Blockchain 2020 and onwards.jpg

PDEng Research 2021-2023 – Blockchain technology for complex (health/domestic)care supply chain and inventory management

PDEng-candidate Jillis Kors MSc (Saxion UAS), co-promotor dr. ing. Jan Veuger MRE FRICS (Saxion UAS) and promotor Prof.dr.ir. Petra C. de Weerd-Nederhof (University of Twente).

Read more.

PDEng Research 2021-2023.jpg

WODC: Nieuwe, virtuele valuta en opsporing 2021-2022

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) [Ministry of Justice and Security, Scientific Research and Documentation Centre (WODC)]: Jan Veuger is lid van de begeleidingscommissie onderzoek 'Nieuwe virtuele geldstromen en de opsporing van criminele gelden' door Delft University [Member of the supervisory committee for research into 'New virtual money flows and the detection of criminal monies' by Delft University].

Lees hier meer over dit project.

WODC Nieuwe, virtuele valuta en opsporing 2021-2022.jpg

Fairchain Findings on the FairChain platform for Story proving in shared value chains 2021

FairChain is represented by Ronald Lanjouw, Head of FairChainTech and Danny Dreves, CTOI of FairChainTech.

Read more.

Fairchain Findings.jpg

What is the influence of digital transformation on the organisational readiness and organisational capacity between and within healthcare organisations to realise value driven care?

PhD-candidate George Garritsen MSc (Saxion UAS), first co-promotor dr. ing. Jan Veuger MRE FRICS (Saxion UAS) and promotor Prof.dr.ir. Petra C. de Weerd-Nederhof (University of Twente).

Read more.

What is the influence of digital transformation.jpg

What are added values and risks of blockchain based systems for their involved stakeholders and under which conditions risks will occur and added values can be achieved.

PhD-candidate Kees Tesselhof MSc MSc (Saxion UAS), first co-promotor dr. ing. Jan Veuger MRE FRICS (Saxion UAS), second co-promotor dr. Guy Janssens (OU) and promotor prof. dr. Rob Kusters (Open University).

Read more.

added values and risks of blockchain based systems.jpg

Naar een nieuw organisatie- en bestuursmodel voor woningcorporaties en de gevolgen voor de positie van bestuurders bij het creëren van waarden

PhD-kandidaat drs. Ir. Jessie van Rooij MBA MRICS (dir./bestuurder Laurentius Wonen), co-promotor dr. ing. Jan Veuger MRE FRICS (Saxion UAS) en promotor prof. dr. Wouter ten Have (Vrije Universiteit Amsterdam).

Lees hier meer over dit project.

nieuw organisatie- en bestuursmodel voor woningcorporaties.jpg

 • Jan Veuger. Blockchain Convergentie
 • Chhay Lin Lim en Arthur Janse. Blockchain Basisboek
 • Jan Veuger. Libra and Anxiety Rhetoric: Fear to be Eaten. Res Dev Material Sci. 12(2).RDMS.000782.2019.
 • Jan Veuger. Overview Publications Grants and Achievements. 
 • Veuger, J. (2020), Dutch Blockchain, real estate and land registration. Journal of Property, Planning and Environmental Law. Double-blind peer-reviewed. Vol. 12 No.2, pp. 93-108.

 • Garritsen, G. and J. Veuger (2020), Healthcare Governance Design in Blockchain. International Journal of Applied Sciences, Vol. 3, no.2, June 2020.

 • Lap, G.H. and J. Veuger (2020), Blockchain in Healthcare. Journal of Archives of Business Research. Vol. 8, no. 6, 202-227.

 • Tesselhof, K., J. Veuger, G. Janssens en Rob Kusters (2020), Added values and risks of Blockchain based systems related to their involved stakeholders. Posterbook Graduate School 2020: 21. Open University The Netherlands.

 • Veuger, J. (2019), Blockchain is Boundless and Exiting, but we Have to Keep Both Feet on the Ground. Research & Development in Material Science, p. 1276-1277. Peer-reviewed. Impactfactor 3.153. RDMS. Crimson Publishers NY USA.

 • Veuger, J. (2019), libra and Anxienty Retoric: Fear to be Eaten. Research & Development in Material Science, p. 1252-1255. Peer-reviewed. Impactfactor 3.153. RDMS. Crimson Publishers NY USA.

 • Veuger, J. (2019), Convergence Blockchain, AI and IoT. Research & Development in Material Science, p. 1245-1246. Peer-reviewed. Impactfactor 3.153. RDMS. Crimson Publishers NY USA. https://crimsonpublishers.com/rdms/pdf/RDMS.000777.pdf

 • Veuger, J. (2019), Digitalization Real Estate on American Real Estate Society 2018. Journal of Business and Economics (JBE). Impactfactor 2017: 0.71. USA, NY, Academic Star Publishing. Double- blind peer-reviewed.

 • Tesselhof, K. and J. Veuger (2019), Complexity Perception Among Stakeholders of Blockchain Implementations: Can we use a Measuring Instrument for this? International Journal of Applied Science; Vol. 2, No. 3; 2019.ISSN 2576-7240 E-ISSN 2576-7259. Double-blind peer- reviewed. Impactfactor 2.778.

 • Veuger, J. and A. Lubbers (2019), A Roadmap for data-driven real estate management in the municipality of Groningen. Journal of Management Studies, May-June 2019, Vol. 7, No. 3, 191-201. USA, NY, David Publishing Company. Double-blind peer-reviewed. Impactfactor: 5.329.

 • Veuger, J. and M. Nijland (2019), Influence of Blockchain in the Real Estate Sector. In Which Stage of the Buying Process of Commercial Real Estate can Blockchain Provide Added Value for the Stakeholders Involved? International Journal of Applied Science; Vol. 2, No. 2; 2019.
  ISSN 2576-7240 E-ISSN 2576-7259. Double-blind peer- reviewed. Impactfactor 2.778.

 • Veuger, J. (2018), Trust in a viable real estate economy with disruption and blockchain. Journal Facilities, subject area: Property Management & Build Environment. CiteScoreTracker 2017: 1.14, Impactfactor 2017: 0.90. UK: Emarald. The fulltext of this document has been downloaded 2.245 times since 2018. Double-blind peer-reviewed.

 • Veuger, J. (2018), A Dramatic and Irreversible Shift in Real Estate Systems. International Journal of Engineering Sciences & Research Technology (IJSESRT). Peer-reviewed. 7(6) 307-314, Impactfactor 5.164.

 • Veuger, J. (2018), A real game changer in real estate: blockchain. American Real Estate Society (ARES) 2018. 34th ARES Annual Meeting April 10 - 14, 2018.

 • Veuger, J. (2018), 10 Years of Barometer Public Real Estate in the Netherlands. ERES Conference article. Londen, University of Reading: European Real Estate Society (ERES) conference.

 • Veuger, J. (2018) Review on: Does Sustainability Affect Real Estate Market Values? Empirical Evidence from the Office Buildings Market in Milan (Italy). Journal Sustainability. By A. Mangialardo, E. Micelli and F. Saccani. Impactfactor 2.177. Basel Switzerland. Publised.

 • Elp, M. van, P. Konings en J. Veuger (2018), Investing in healthcare property in Netherlands. Journal Real Estate Finance, 260-270. Double-blind peer-reviewed. Issue 35-1. Impactfactor 0.698.

 • Scholte Lubberink, A.B.M., W.J. van der Post and J. Veuger (2018), Valuation real estate market values as indicator. Journal Real Estate Finance. Double-blind peer reviewed. Issue 34-4. Impactfactor 0.698.

 • Veuger, J. and D. Koeken (2018), Business Case qklinker: a Digital Housing Corporation in the Netherlands. Florida: American Real Estate Society (ARES). Annual Meeting April 10-14.

 • Beemt – Tjeerdsma, A. van den, en J. Veuger (2018), The Art of Municipal Community Real Estate Management. Coherence in Programmes, Functions and People. International Journal of Engineering Sciences & Research Technology (IJESRT), 7(1), 310-318. Impactfactor 4.116.

 • Beemt – Tjeerdsma, A. van den, en J. Veuger (2018), Dutch Municipal Real Estate: Assesses Value As Foundtation for Market Value? American Real Estate Society (ARES) 2018. 34th ARES Annual Meeting April 10 - 14, 2018.

 • Beemt – Tjeerdsma, A. van den, en J. Veuger (2018), Key Issues in Dutch Municpal Real Estate Management. American Real Estate Society (ARES) 2018. 34th ARES Annual Meeting April 10 - 14, 2018.

 • Scholte Lubberink, A.B.M., W.J. van der Post and J. Veuger (2018), Marktwaardering vastgoed als een indicator. Real Estate Research Quarterly. Jaargang 16, nr. 4, p. 27-36. Double-blind peer- reviewed. University of Amsterdam, Amsterdam School of Real Estate.

 • Vries, W. de and J. Veuger (2018), Sustainable Real Estate and Ethics. Moral, Principals and Rules Concerning Real Estate. ERES Conference article. Londen, University of Reading: European Real Estate Society (ERES) conference.

 • Veuger, J. (2017), Attention to disruption and blockchain creates a viable real estate economy. Journal of USA-China Public Administration, May 2017, Vol. 14, No. 5, 263-285. Double-blind peer-reviewed. Impactfactor 0.676.

 • Veuger, J. (2017), The true meaning of the blockchain technology for real estate still needs to be investigated. International Journal of Engineering and Sciences (IJES). Double-blind peer- reviewed. Impactfactor 4.89.

 • Veuger, J. (2017), Material Immaterial: social housing in the Netherlands. International Journal of Engineering and Sciences (IJES), Vol. 7, Issue 9 (sept.2017), PP 1-8. Double-blind peer- reviewed. Impactfactor 4.89.

 • Veuger, J. (2017), The architecture of value thinking & pneuma in housing associations. Journal of Civil Engineering and Architecture 11 (2017) 395-409. JCEA-E 20170415-1. USA: David Publising Company. Double-blind peer-reviewed. Impactfactor 2.8654.

 • Veuger, J. (2017), Excellence board of public housing in the Netherlands through on a coherent set of values. International Journal of Sustainable Real Estate and Construction Economics, vol. 1, No. 1, pp. 77-88. Switzerland: Inderscience Publishers. Double-blind peer-reviewed.

 • Veuger, J. (2017), Trust in a viable real estate economy with disruption and blockchain. Conference of Interdisciplinairy Research on Real Estate. Universidad Politécnica de Cartagena, Spain. Urbani izziv (Urban Challenge) is a scholarly journal published by the Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia. Index Copernicus Value (ICV) 2017: 86.09. Book of Proceeding p. 330-345.

 • Veuger. J. en A. van den Beemt-Tjeerdsma (2017), Community real estate market value exceeds assessment act value. Journal Real Estate Finance. Double-blind peer-reviewed. Issue 34-1, p.15-22. Impactfactor 0.68.

 • Veuger, J. en D. Kootstra (2017), How CREM strategies apply to primary school buildings. International Journal of Engineering and Sciences (IJES), Vol. 6, Issue 9 (sept.2017), PP 26-32. Double-blind peer-reviewed. Impactfactor 4.89.

 • Veuger, J. (2017) Review on: Simulation models to evaluate the value creation of the grass-roots participation in the enchandement of public real-estate assets. Evidence from Italy. Journal Building, special issue Real Estate Economics, Management and Investments. By A. Mangialardo and E. Micelli MDPI. Journal Buildings. Impactfactor 2.690. Basel Switzerland. Publised.

 • Veuger, J., S. Verweij, M. van den Hurk en M. Marcus (2017), Publiek-private samenwerking. Redactie themanummer. Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 50, nr. 2, p. 1-152. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer-reviewed.

 • Veuger, J. (2016), Control of housing associations and indices. World of Real Estate Journal – 2016, vol. 4, no. 98, p. 67-74. Double-blind peer-reviewed. Index Copernicus Value (ICV) 2015: 76.16.

 • Veuger, J. (2016), Housing association objectives and the results of indices in the Netherlands. Proceedings of the CIB Building Congress 2016. Volume V: Advancing products and services, p. 134-145. CIB World Building Congres, Tempere, Finland.

 • Beemt, van den - Tjeerdsma, A. and J. Veuger (2016), Towards a more Professionalized Municipal Real Estate Management. Journal of Corporate Real Estate, vol. 18 Iss 2 pp. 132-144. United Kingdom: Emarald Publising. Double-blind peer-reviewed. Impactfactor 0.79.

 • Beemt, van den – Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2016), Barometer for Municipal Real Estate – Developments form 2008 until 2015. Bavaria / Germany, Regensburg: 23rd European Real Estate Society. Book of proceedings, p. 490-523.

 • Kootstra D. en J. Veuger (2016), How do CREM Strategies Apply to the housing of primary education in the Netherlands. COBRA RICS research conference Toronto Canada.

 • Kootstra, D. en J. Veuger (2016), Measuring the added value of housing for primary education. CIB World Building Congres, Tempere, Finland. Volume IV: Understanding impacts and functioning of different solutions, p. 309-320. CIB World Building Congres, Tempere, Finland.

 • Veuger, J. (2015), Housing association objectives need to be under the same roof: report. ERES Conference paper, p. 41-50. Proefschrift publicatie. Istanbul, Turkey: European Real Estate Society.

 • Veuger, J. (2015), Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 48, p. 133-149. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer-reviewed.

 • Veuger, J. (2014), Materieel Immaterieel. Besturing van woningcorporaties in samenhang met maatschappelijke waarden. Proefschrift. Rotterdam: RSM Erasmus Universiteit Rotterdam. Assen: Van Gorcum (265 p).

 • Kootstra, D. & J. Veuger (2013), De waarde van een schoolgebouw. In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 46, p.54-59. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer-reviewed.

 • Veuger, J. (2012), Bestuurbaarheid van corporaties onderzocht. In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 45, nr. 5, p.320-327. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer- reviewed.

 • Veuger, J. (2011), Value thinking & pneuma In: Ethik, Werthaltigkeit und Nachhaltigkeit in Finanzsystem. FINETHIKON, Jahrbuch zum ersten Finanzethik-Kongress 2010 in Berlin, p. 251- 273. Double-blind peer reviewed. Steinbeis SMI Universität, Berlin.

* Gratis | Bitcoin SC Massive Open Online Course (MOOC) 
Bitcoin Association, de wereldwijde brancheorganisatie die zich inzet om zaken te doen met de Bitcoin SV Blockchain, kondigt aan dat zij een partnerschap is aangegaan met Saxion University of Applied Sciences om een Bitcoin SV-gerichte massale open online cursus (MOOC) te produceren. Dit is de eerste van een verwachte serie van vier MOOC's die zijn ontworpen om de immense kracht van Bitcoin's protocol te onderwijzen en hoe applicaties te bouwen op de Bitcoin SV Blockchain.

Heb jij interesse in deze cursus? Klik dan hier!  
 

Het team 

De docenten/onderzoekers van het lectoraat zijn vooruitstrevend en gepassioneerd over hoe Blockchain technologie de wereld van morgen praktisch zal veranderen.