Jan Veuger - lector blockchain

Eén van de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan is het doorgronden van de mogelijkheden en impact van blockchain.

Onderzoek naar inzet van blockchain met het adagium ‘Is de technologie op zoek naar een probleem?’ of ondersteunt zij juist maatschappelijk ontwikkelingen, is van groot belang. De geschiedenis heeft geleerd dat nieuwe technologie tot revolutionaire businessmodellen kan leiden met invloed op financiën, economie en management. Als lector zal Jan de onderzoeksagenda op basis van vragen uit de beroepspraktijk in samenwerking met de Saxionopleidingen en collega lectoren vorm geven.

Dowload een overzicht van alle publicaties, toekenningen en prestaties

Download
 • Veuger, J. (2020), Lectorale rede.
 • Jan Veuger. Libra and Anxiety Rhetoric: Fear to be Eaten. Res Dev Material Sci. 12(2).RDMS.000782.2019.
 • Veuger, J. (2019), Editor Blockchain Technology and Applications. Peer reviewed. Nova Science Publishers, Inc. New York USA. Under construction, expected appearance begin 2019.
 • Veuger, J. and K. Chafia (2019), Digitalization of services within the housing corporation sector: state of affairs, statements and opportunities for the future. Journal Facilities, subject area: Property Management & Build Environment.
 • Veuger, J. and A. Lubbers (2019), A Roadmap for data-driven real estate management in the municipality of Groningen. Journal of Management Studies. USA, NY, David Publishing Company.
 • Veuger, J. (2018), Trust in a viable real estate economy with disruption and blockchain. Journal Facilities, subject area: Property Management & Build Environment.  http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/F-11-2017-0106
 • Veuger, J. (2020), Dutch Blockchain, real estate and land registration. Journal of Property, Planning and Environmental Law. Double-blind peer-reviewed. Vol. 12 No.2, pp. 93-108.

 • Garritsen, G. and J. Veuger (2020), Healthcare Governance Design in Blockchain. International Journal of Applied Sciences, Vol. 3, no.2, June 2020.

 • Lap, G.H. and J. Veuger (2020), Blockchain in Healthcare. Journal of Archives of Business Research. Vol. 8, no. 6, 202-227.

 • Tesselhof, K., J. Veuger, G. Janssens en Rob Kusters (2020), Added values and risks of Blockchain based systems related to their involved stakeholders. Posterbook Graduate School 2020: 21. Open University The Netherlands.

 • Veuger, J. (2019), Blockchain is Boundless and Exiting, but we Have to Keep Both Feet on the Ground. Research & Development in Material Science, p. 1276-1277. Peer-reviewed. Impactfactor 3.153. RDMS. Crimson Publishers NY USA.

 • Veuger, J. (2019), libra and Anxienty Retoric: Fear to be Eaten. Research & Development in Material Science, p. 1252-1255. Peer-reviewed. Impactfactor 3.153. RDMS. Crimson Publishers NY USA.

 • Veuger, J. (2019), Convergence Blockchain, AI and IoT. Research & Development in Material Science, p. 1245-1246. Peer-reviewed. Impactfactor 3.153. RDMS. Crimson Publishers NY USA. https://crimsonpublishers.com/rdms/pdf/RDMS.000777.pdf

 • Veuger, J. (2019), Digitalization Real Estate on American Real Estate Society 2018. Journal of Business and Economics (JBE). Impactfactor 2017: 0.71. USA, NY, Academic Star Publishing. Double- blind peer-reviewed.

 • Tesselhof, K. and J. Veuger (2019), Complexity Perception Among Stakeholders of Blockchain Implementations: Can we use a Measuring Instrument for this? International Journal of Applied Science; Vol. 2, No. 3; 2019.ISSN 2576-7240 E-ISSN 2576-7259. Double-blind peer- reviewed. Impactfactor 2.778.

 • Veuger, J. and A. Lubbers (2019), A Roadmap for data-driven real estate management in the municipality of Groningen. Journal of Management Studies, May-June 2019, Vol. 7, No. 3, 191-201. USA, NY, David Publishing Company. Double-blind peer-reviewed. Impactfactor: 5.329.

 • Veuger, J. and M. Nijland (2019), Influence of Blockchain in the Real Estate Sector. In Which Stage of the Buying Process of Commercial Real Estate can Blockchain Provide Added Value for the Stakeholders Involved? International Journal of Applied Science; Vol. 2, No. 2; 2019.
  ISSN 2576-7240 E-ISSN 2576-7259. Double-blind peer- reviewed. Impactfactor 2.778.

 • Veuger, J. (2018), Trust in a viable real estate economy with disruption and blockchain. Journal Facilities, subject area: Property Management & Build Environment. CiteScoreTracker 2017: 1.14, Impactfactor 2017: 0.90. UK: Emarald. The fulltext of this document has been downloaded 2.245 times since 2018. Double-blind peer-reviewed.

 • Veuger, J. (2018), A Dramatic and Irreversible Shift in Real Estate Systems. International Journal of Engineering Sciences & Research Technology (IJSESRT). Peer-reviewed. 7(6) 307-314, Impactfactor 5.164.

 • Veuger, J. (2018), A real game changer in real estate: blockchain. American Real Estate Society (ARES) 2018. 34th ARES Annual Meeting April 10 - 14, 2018.

 • Veuger, J. (2018), 10 Years of Barometer Public Real Estate in the Netherlands. ERES Conference article. Londen, University of Reading: European Real Estate Society (ERES) conference.

 • Veuger, J. (2018) Review on: Does Sustainability Affect Real Estate Market Values? Empirical Evidence from the Office Buildings Market in Milan (Italy). Journal Sustainability. By A. Mangialardo, E. Micelli and F. Saccani. Impactfactor 2.177. Basel Switzerland. Publised.

 • Elp, M. van, P. Konings en J. Veuger (2018), Investing in healthcare property in Netherlands. Journal Real Estate Finance, 260-270. Double-blind peer-reviewed. Issue 35-1. Impactfactor 0.698.

 • Scholte Lubberink, A.B.M., W.J. van der Post and J. Veuger (2018), Valuation real estate market values as indicator. Journal Real Estate Finance. Double-blind peer reviewed. Issue 34-4. Impactfactor 0.698.

 • Veuger, J. and D. Koeken (2018), Business Case qklinker: a Digital Housing Corporation in the Netherlands. Florida: American Real Estate Society (ARES). Annual Meeting April 10-14.

 • Beemt – Tjeerdsma, A. van den, en J. Veuger (2018), The Art of Municipal Community Real Estate Management. Coherence in Programmes, Functions and People. International Journal of Engineering Sciences & Research Technology (IJESRT), 7(1), 310-318. Impactfactor 4.116.

 • Beemt – Tjeerdsma, A. van den, en J. Veuger (2018), Dutch Municipal Real Estate: Assesses Value As Foundtation for Market Value? American Real Estate Society (ARES) 2018. 34th ARES Annual Meeting April 10 - 14, 2018.

 • Beemt – Tjeerdsma, A. van den, en J. Veuger (2018), Key Issues in Dutch Municpal Real Estate Management. American Real Estate Society (ARES) 2018. 34th ARES Annual Meeting April 10 - 14, 2018.

 • Scholte Lubberink, A.B.M., W.J. van der Post and J. Veuger (2018), Marktwaardering vastgoed als een indicator. Real Estate Research Quarterly. Jaargang 16, nr. 4, p. 27-36. Double-blind peer- reviewed. University of Amsterdam, Amsterdam School of Real Estate.

 • Vries, W. de and J. Veuger (2018), Sustainable Real Estate and Ethics. Moral, Principals and Rules Concerning Real Estate. ERES Conference article. Londen, University of Reading: European Real Estate Society (ERES) conference.

 • Veuger, J. (2017), Attention to disruption and blockchain creates a viable real estate economy. Journal of USA-China Public Administration, May 2017, Vol. 14, No. 5, 263-285. Double-blind peer-reviewed. Impactfactor 0.676.

 • Veuger, J. (2017), The true meaning of the blockchain technology for real estate still needs to be investigated. International Journal of Engineering and Sciences (IJES). Double-blind peer- reviewed. Impactfactor 4.89.

 • Veuger, J. (2017), Material Immaterial: social housing in the Netherlands. International Journal of Engineering and Sciences (IJES), Vol. 7, Issue 9 (sept.2017), PP 1-8. Double-blind peer- reviewed. Impactfactor 4.89.

 • Veuger, J. (2017), The architecture of value thinking & pneuma in housing associations. Journal of Civil Engineering and Architecture 11 (2017) 395-409. JCEA-E 20170415-1. USA: David Publising Company. Double-blind peer-reviewed. Impactfactor 2.8654.

 • Veuger, J. (2017), Excellence board of public housing in the Netherlands through on a coherent set of values. International Journal of Sustainable Real Estate and Construction Economics, vol. 1, No. 1, pp. 77-88. Switzerland: Inderscience Publishers. Double-blind peer-reviewed.

 • Veuger, J. (2017), Trust in a viable real estate economy with disruption and blockchain. Conference of Interdisciplinairy Research on Real Estate. Universidad Politécnica de Cartagena, Spain. Urbani izziv (Urban Challenge) is a scholarly journal published by the Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia. Index Copernicus Value (ICV) 2017: 86.09. Book of Proceeding p. 330-345.

 • Veuger. J. en A. van den Beemt-Tjeerdsma (2017), Community real estate market value exceeds assessment act value. Journal Real Estate Finance. Double-blind peer-reviewed. Issue 34-1, p.15-22. Impactfactor 0.68.

 • Veuger, J. en D. Kootstra (2017), How CREM strategies apply to primary school buildings. International Journal of Engineering and Sciences (IJES), Vol. 6, Issue 9 (sept.2017), PP 26-32. Double-blind peer-reviewed. Impactfactor 4.89.

 • Veuger, J. (2017) Review on: Simulation models to evaluate the value creation of the grass-roots participation in the enchandement of public real-estate assets. Evidence from Italy. Journal Building, special issue Real Estate Economics, Management and Investments. By A. Mangialardo and E. Micelli MDPI. Journal Buildings. Impactfactor 2.690. Basel Switzerland. Publised.

 • Veuger, J., S. Verweij, M. van den Hurk en M. Marcus (2017), Publiek-private samenwerking. Redactie themanummer. Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 50, nr. 2, p. 1-152. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer-reviewed.

 • Veuger, J. (2016), Control of housing associations and indices. World of Real Estate Journal – 2016, vol. 4, no. 98, p. 67-74. Double-blind peer-reviewed. Index Copernicus Value (ICV) 2015: 76.16.

 • Veuger, J. (2016), Housing association objectives and the results of indices in the Netherlands. Proceedings of the CIB Building Congress 2016. Volume V: Advancing products and services, p. 134-145. CIB World Building Congres, Tempere, Finland.

 • Beemt, van den - Tjeerdsma, A. and J. Veuger (2016), Towards a more Professionalized Municipal Real Estate Management. Journal of Corporate Real Estate, vol. 18 Iss 2 pp. 132-144. United Kingdom: Emarald Publising. Double-blind peer-reviewed. Impactfactor 0.79.

 • Beemt, van den – Tjeerdsma, A. en J. Veuger (2016), Barometer for Municipal Real Estate – Developments form 2008 until 2015. Bavaria / Germany, Regensburg: 23rd European Real Estate Society. Book of proceedings, p. 490-523.

 • Kootstra D. en J. Veuger (2016), How do CREM Strategies Apply to the housing of primary education in the Netherlands. COBRA RICS research conference Toronto Canada.

 • Kootstra, D. en J. Veuger (2016), Measuring the added value of housing for primary education. CIB World Building Congres, Tempere, Finland. Volume IV: Understanding impacts and functioning of different solutions, p. 309-320. CIB World Building Congres, Tempere, Finland.

 • Veuger, J. (2015), Housing association objectives need to be under the same roof: report. ERES Conference paper, p. 41-50. Proefschrift publicatie. Istanbul, Turkey: European Real Estate Society.

 • Veuger, J. (2015), Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 48, p. 133-149. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer-reviewed.

 • Veuger, J. (2014), Materieel Immaterieel. Besturing van woningcorporaties in samenhang met maatschappelijke waarden. Proefschrift. Rotterdam: RSM Erasmus Universiteit Rotterdam. Assen: Van Gorcum (265 p).

 • Kootstra, D. & J. Veuger (2013), De waarde van een schoolgebouw. In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 46, p.54-59. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer-reviewed.

 • Veuger, J. (2012), Bestuurbaarheid van corporaties onderzocht. In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 45, nr. 5, p.320-327. Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Double-blind peer- reviewed.

 • Veuger, J. (2011), Value thinking & pneuma In: Ethik, Werthaltigkeit und Nachhaltigkeit in Finanzsystem. FINETHIKON, Jahrbuch zum ersten Finanzethik-Kongress 2010 in Berlin, p. 251- 273. Double-blind peer reviewed. Steinbeis SMI Universität, Berlin.