Economoom achter bord met concecpt-ideeën

Business Creation

Het lectoraat Business Creation is de kennisbron van Saxion op het gebied van innovatie en ondernemerschap in de regionale samenleving. Door middel van onderzoek en onderwijs wil zij Saxion en haar partners ondersteunen in hun ontwikkeling naar innovatie en ondernemerschap.

Door middel van onderzoek en onderwijs wil zij Saxion en haar partners ondersteunen in hun ontwikkeling naar innovatie en ondernemerschap.

saxion-enschede-dag-1-hires-210.jpg

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen en regionale behoefte, worden de onderzoekslijnen geënt op een overkoepelend hoofdthema. In de periode 2012-2016 is het overkoepelende thema ‘Het innovatieve moment’. Dit is het magische moment of de serie momenten (proces) waarop het ‘nieuwe’ ontstaat. Bestaat er zo’n moment? Wanneer is dat moment? Onder welke omstandigheden vindt dat moment plaats. Kan dat moment gefaciliteerd worden? En is er een rol voor het HBO?

Vanuit het onderzoek wordt ook een bedrage geleverd aan het onderwijs. Door onder meer opdrachten, projecten, minoren en gastlessen wordt de kennis direct in het onderwijs gebracht. Met het publiceren van onderzoeken en het vervaardigen van ander schriftelijk materiaal wordt het onderwijs indirect voorzien van de kennis van dit lectoraat.

In het project ‘Bedrijfsopvolging, Leren van elkaar’ ontmoeten opvolgers, en bij voorkeur ook de betrokken overdragers, elkaar. Doel van het project is inspiratie en kennis opdoen, het bieden van tools om hun business te vernieuwen én concreet aan de slag te gaan.

Lees meer over Project Familiebedrijven

Project Familiebedrijven

Het onderzoek van het lectoraat Business Creation kent drie onderzoekslijnen:

Om voor onderlinge verbinding tussen de drie onderzoekslijnen te zorgen heeft het lectoraat als overkoepelende hoofdthema voor 'Het innovatieve moment' gekozen. Het magische moment of de serie momenten (proces) waarop het ‘nieuwe’ ontstaat. Bestaat er zo’n moment? Wanneer is dat moment? Onder welke omstandigheden vindt dat moment plaats. Kan dat moment gefaciliteerd worden? En is er een rol voor het HBO?

Bij het verrichten van onderzoek binnen het lectoraat zijn een aantal uitgangspunten die het karakter van betekenisvol toegepast wetenschappelijk onderzoek kenmerken:

Aansluiting bij Strategische Agenda Saxion en Toekomstvisie 2020

In de nieuwe Strategische Agenda en Toekomstvisie 2020 maakt de hogeschool duidelijk een keuze voor de focus High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Living Technology. Nieuw te starten onderzoek en onderwijs van het lectoraat zal de komende periode meer die focus kennen. 

Inzet van studenten in onderzoek

Bij de aanstelling van lector Han van der Meer is er vanuit het College van Bestuur de volgende boodschap meegegeven: 'Binnen Saxion is ondernemerschap belangrijk over alle geledingen en de samenhang tussen de lectoraten en de onderlinge kennisuitwisseling dient een aandachtspunt te zijn.' Naast deze opdracht vindt het lectoraat het van groot belang om studenten te betrekken bij het onderzoek, niet alleen als onderzoeksobject, zeker ook als mogelijkheid om studenten te helpen bekwamen in betekenisvol toegepast onderzoek.

Engaged Scholarship

De lectoren van het Saxion Kenniscentrum voor Innovatie en Ondernemerschap, waar dit lectoraat deel van uit maakt, heeft gekozen voor de onderzoeksfilosofie Engaged Scholarship. Het lectoraat toetst haar onderzoek aan de richtlijnen voor Engaged Scholarship en neemt haar verantwoordelijkheid voor het uitdragen van die filosofie in de hele hogeschool gemeenschap.

Brede publicaties

Het lectoraat streeft naar bredere media voor het publiceren van de onderzoeksresultaten, opdat een zo groot mogelijke groep studenten, docenten, bedrijven, instellingen en beleidsmakers bereikt wordt. Daarnaast blijft het lectoraat zich richten op de uitwisseling en samenwerking met andere onderzoekers waardoor er ook via internationale wetenschappelijke tijdschriften, Nederlandse tijdschriften, conference papers en eigen uitgaven gepubliceerd wordt. 

Short Degree Program

In samenwerking met de School of Business Building & Technology hebben Nederlandse en buitenlandse studenten de mogelijkheid om een jaar lang een programma te volgen op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Informeer naar de mogelijkheden!

Afstuderen en projecten

Regelmatig zijn er bij ons lectoraat interessante mogelijkheden voor afstudeeropdrachten. Wil je meewerken aan een van onze projecten of op een andere manier een bijdrage leveren? Informeer ernaar!

Nieuws van dit lectoraat

Erik Wierstra

Ph.D. Erik Wierstra

Lector Business Creation

06 - 1907 3410 LinkedIn

Jadran Botterman

Hoofddocent/onderzoeker

088-0191226

Menno Klumperbeek

Hoofddocent/onderzoeker

06-12492444

Evenementen van dit lectoraat