In het project ‘Bedrijfsopvolging, Leren van elkaar’ ontmoeten opvolgers, en bij voorkeur ook de betrokken overdragers, elkaar. Doel van het project is inspiratie en kennis opdoen, het bieden van tools om hun business te vernieuwen én concreet aan de slag te gaan.

Speciaal in onze aanpak is het leren van elkaar. Leren van elkaar betekent ten eerste het leren van andere ondernemers, andere familiebedrijven en experts. En ten tweede betekent het ook leren van de andere generatie. De nieuwe generatie, vaak hoger opgeleid, die meer op de hoogte is van de (technologische) ontwikkelingen en mogelijkheden en de huidige generatie die meer ervaring heeft en weet wat business-wise is en wat niet. De interactie tussen deze twee generaties is zeer waardevol. Familiebedrijven die mee willen doen aan een ‘leren-van-elkaar-kring’ kunnen een voucher bij de Provincie Overijssel aanvragen waarmee de kosten van zo’n leren van elkaar kring voor 75% worden vergoed, met een maximum van 5.000 euro.

Dit project biedt ook mogelijkheid tot verdere integratie met het HBO-onderwijs: op meerdere plekken in het project kunnen studenten gekoppeld aan familiebedrijven en ingezet worden voor deelopdrachten voor deze familiebedrijven.

Als een rode draad door het project loopt ‘overdragen: loslaten en opstaan’.

Vragen die hierbij altijd een rol spelen zijn:

  • Bedrijfsopvolging, hoe doe je dat?
  • Hoe werken opvolger en overdrager samen? Hoe waarborgen zij de continuïteit van het bedrijf door enerzijds behoud van het goede en anderzijds open staan voor vernieuwing?
  • Wat is de rol van overdrager en de rol van de  opvolger in een vernieuwingsproces?
  • Welke competenties vraagt dit van de opvolger? Wat heeft het bedrijf nodig? En hoe kunnen deze competenties worden ontwikkeld?

Juist in tijden van opvolging is het nodig om na te denken over het toekomstbestendig maken van het familiebedrijf. Denk hierbij aan technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden die dat een bedrijf bieden om te innoveren. Maar ook aan globalisering en de mogelijke, soms noodzakelijke, stappen rond internationaal zaken doen. Als laatste voorbeeld de ontwikkelingen rond duurzaamheid en circulaire economie; wat verandert er en hoe wil de opvolger met het familiebedrijf zich hierin positioneren?

Thema’s die in de leren van elkaar kringen centraalkunnen staan zijn dus

  1. Innoveren
  2. Internationalisering
  3. Duurzaamheid / circulaire economie

Aan deze thema’s wordt ook door de Provincie Overijssel belang gehecht. Dat zien we bijvoorbeeld in het Statenvoorstel ‘Overijssel innoveert en internationaliseert’ dat in november 2016 is aangenomen.

Echter, andere thema’s zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld de financiële en fiscaal-juridische zaken bij bedrijfsopvolging. De bedrijven zullen, tijdens gezamenlijke voorbereidingssessies, zelf bepalen rond welk thema zij een leren-van-elkaar-kring willen organiseren. Voor de organisatie en inhoudelijke expertise kunnen zij een voucher aanvragen en daarmee een externe partij betalen.

De doelgroep is familiebedrijven in Overijssel waar bedrijfsopvolging recent heeft plaatsgevonden of de komende jaren mogelijk zal gaan plaatsvinden.

Heb je interesse om deel te nemen? Vul het interesse-formulier in en wij nemen contact met je op. 

Erik Wierstra & Marco Rodenburg

e.wierstra@saxion.nl
m.j.c.rodenburg@saxion.nl

Aan de slag met bedrijfsopvolgging

Voor opvolgers in het MKB familiebedrijf.

Download brochure