Meisjes die tekenen

Expertisecentrum Het Jonge Kind

De ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar is essentieel voor een gelukkig en zinvol leven en vormt de basis voor een succesvolle (school)loopbaan. Kansen krijgen is hierbij essentieel: de kans om je breed te ontwikkelen, de kans om je talent te ontdekken en de kans om met elkaar samen te spelen en leven vanuit diversiteit en inclusie.

Het Expertisecentrum Jonge Kind versterkt en verdiept, in samenwerking met het werkveld, de educatie en het onderwijs aan jonge kinderen. 'Leren van Spel' vormt daarbij de basis. Het delen van kennis en goede praktijken vormt de basis voor het leren van en met elkaar. Het Expertisecentrum Jonge Kind organiseert masterclasses, lezingen, scholingen, de post hbo-opleiding jonge kind specialist en denkt graag mee over maatwerktrajecten voor de eigen organisatie.

Wat doen we?

Scholing

Jonge kinderen ontwikkelen zich op een geheel eigen manier. Dit vraagt om leerkrachten en pedagogisch medewerkers die op de hoogte zijn van hoe die kinderen pedagogisch-didactisch benaderd moeten worden. Binnen het expertisecentrum kunnen scholen, vve-organisaties, gemeentes en andere organisaties terecht voor opleidings-en scholingstrajecten. Dit kunnen zowel reguliere opleidingen als trainingen op locatie zijn.

Nascholingen

Kind aan tafel

Over het expertisecentrum

Expertisecentrum Het Jonge Kind, een onderdeel van de academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion, heeft als doel om kansen en talentontwikkeling voor jonge kinderen te ondersteunen. Het expertisecentrum werkt op regionaal niveau samen met het werkveld en bestaat uit lector Jonge Kind Cathy van Tuyl en het docententeam Jonge Kind van de Pabo en Associate degree PEP. De Professionele Leergemeenschap Jonge Kind bestaande uit leerkrachten Jonge Kind en experts uit het werkveld. Samen hebben zij veel expertise op het gebied van de ontwikkeling van en onderwijs aan het jonge kind. Zij zijn verantwoordelijk voor het programma, de scholingen en bijeenkomsten, waarbij co-creatie en leren van en met elkaar het uitgangspunt is. De leden van de klankbordgroep maken een koppeling tussen onderzoek en de (professionele) kennisbasis voor het jonge kind en de praktijk. Samen realiseren zij een verbetering van de kwaliteit van onderwijs aan het jonge kind. Wij zien er naar uit om elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te werken!

Docenten in overleg

Ontwikkelingen techniek

Experisecentrum Het Jonge Kind is betrokken bij de ontwikkelingen rondom TechYourFuture en Wetenschap & Techniek. Onderzoekend en ontdekkend leren vormen hiervoor de basis.

Master Leren Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper

Maatwerktrajecten

Het Expertisecentrum Jonge Kind ontwikkelt, op verzoek van het bestuur/werkveld, ook scholingen  op maat. Dit doen we in samenwerking met de betreffende organisatie. Ook ondersteunen wij bij het organiseren van studiedagen.

Thema’s voor deze maatwerktrajecten kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Spel als basis voor leren in een rijke speel/leeromgeving
 • Een rijk en gevarieerd taalaanbod vorm geven
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van zelfregulatie
 • Rekenen en wiskunde voor jonge kinderen
 • Klassenmanagement bij jonge kinderen
 • Handelingsgericht werken met jonge kinderen
 • Volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen
 • Ouderbetrokkenheid en communiceren met ouders
 • Onderzoekend en ontdekkend spelen en leren
 • Bewegend spelen en leren
 • Creatief en beeldend werken
 • Aan de slag met muziek in de groep
 • Werken met ontwikkelingsmaterialen
 • ICT inzetten in de groep

Meer weten over deze scholingen?

Voor meer informatie over deze maatwerktrajecten kunt u contact opnemen met:

Neem contact met ons op
Studenten in overleg

Het expertisecentrum Jonge Kind is een regionaal kenniscentrum bestaande uit een lector, het docententeam Jonge Kind en leerkrachten en experts uit het werkveld.

Meer informatie over de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist

Bekijk opleiding

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:

Gerdie Deterd Oude Weme 
E: g.m.t.deterdoudeweme@saxion.nl

Overige vragen kunt u stellen aan:

Monique ter Bogt
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl