Kinderen tekenen

De ontwikkeling van jonge kinderen van 0 tot 7 jaar is essentieel. Wat kinderen tijdens die levensfase leren en ontwikkelen bepaalt hun verdere (school)loopbaan.

Expertisecentrum Het Jonge Kind verbindt kennis, expertise en goede praktijkvoorbeelden. Lectoraten, opleiding en werkveld werken nauw samen aan goede educatie/onderwijs voor jonge kinderen om zo alles uit die unieke ontwikkelingsfase te halen.

We delen deze kennis door opleidingen, kortlopende scholingen, trainingen en lezingen aan te bieden.

Wat doen we?

Scholing

Jonge kinderen ontwikkelen zich op een geheel eigen manier. Dit vraagt om leerkrachten en pedagogisch medewerkers die op de hoogte zijn van hoe die kinderen pedagogisch-didactisch benaderd moeten worden. Binnen het expertisecentrum kunnen scholen, vve-organisaties, gemeentes en andere organisaties terecht voor opleidings-en scholingstrajecten. Dit kunnen zowel reguliere opleidingen als trainingen op locatie zijn.

Download brochure
Kind aan tafel

Onderwijs en onderzoek Saxion pabo's

Expertisecentrum Het Jonge Kind draagt bij aan de curriculumontwikkeling van de leeftijdspecialisatie Jonge Kind van de twee Saxion pabo’s en aan praktijkgericht onderzoek van de studenten.

Docenten in overleg

Ontwikkelingen techniek

Experisecentrum Het Jonge Kind is betrokken bij de ontwikkelingen rondom TechYourFuture en Wetenschap & Techniek. Onderzoekend en ontdekkend leren vormen hiervoor de basis.

Master Leren Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper

Incompany trainingen

Deze trainingen worden op verzoek van het bestuur/werkveld voorbereid en uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met de betreffende organisatie. Ook ondersteunen wij bij het organiseren van studiedagen.

Meer weten over deze trainingen?

Neem contact met ons op
Studenten in overleg

Het expertisecentrum bestaat uit een brede klankbordgroep, gevormd door collega’s uit het werkveld, lectoren en opleidingsdocenten.

Meer informatie over de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist

Bekijk opleiding

Expertisecentrum Het Jonge Kind is een onderdeel van Bureau Professionalisering, pabo Saxion. We werken op regionaal niveau samen mext het werkveld. Het expertisecentrum bestaat uit een brede klankbordgroep, gevormd door collega’s uit het werkveld, lectoren en opleidingsdocenten. Zij hebben veel expertise m.b.t. de ontwikkeling van en educatie/onderwijs aan het jonge kind. Gezamenlijk zijn zij inhoudelijk verantwoordelijk voor het programma, de scholingen en bijeenkomsten. Co-creatie en leren van en met elkaar is het uitgangspunt. De leden van de klankbordgroep maken een koppeling tussen onderzoek en de (professionele) kennisbasis voor het jonge kind en de praktijk. Samen realiseren zij een verbetering van de kwaliteit van onderwijs aan het jonge kind.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:

Gerdie Deterd Oude Weme 
E: g.m.t.deterdoudeweme@saxion.nl

Overige vragen kunt u stellen aan:

Monique ter Bogt
E: m.m.e.terbogt@saxion.nl