saxion-enschede-dag-2-hires-137.jpg

Dr. Cathy van Tuijl (lector)

Lector Cathy van Tuijl is gedreven om wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van jonge kinderen door te geven en te vertalen naar praktijken binnen gezinnen en scholen.

 

 • 1986-1990:    wetenschappelijk onderzoeksassistent Orthopedagogiek, later Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht (UU) (voorloper van assistent in opleiding)
 • 1990-1993:    docent Pedagogiek (UU)
 • 1993-2001:    onderzoeker Pedagogiek (UU)
 • 2001-heden:    docent-onderzoeker Pedagogiek, later universitair docent Pedagogiek (UU)
 • 2008-heden:    lector Gedrag- en Leerproblemen Saxion Hogeschool Enschede (voorheen Hogeschool Edith Stein Hengelo)

 

 • 1986-1993:    Promotieonderzoek naar sensitieve responsiviteit als opvoederskenmerk (assistent-onderzoeker, voorloper van AiO)
 • 1993-2004:    Onderzoek naar effecten van ontwikkelingsstimulering in de kleuterperiode door laag opgeleide, allochtone ouders op schoolprestaties en schoolloopbanen van Turkse en Marokkaanse leerlingen tot het einde van de basisschool (projectleider, hoofdonderzoeker)
 • 2002-2006:    Onderzoek naar opvoeding en coparenting en de relatie met effortful control van jonge kinderen (co-promotor)
 • 2007-2008: Onderzoek naar Intensieve Pedagogische Thuiszorg als alternatief voor residentiële opvang (dagelijks begeleider post-doc).
 • 2008-heden:    Onderzoek op gebied van gedrag- en leerproblemen: effecten van Positive Behavior Support en op gebied van preventie van schooluitval door scholen (lector).
 • 2012- 2015:    Preventie van voortijdig schoolverlaten resp. optimalisering van schoolloopbanen; Effectonderzoek op gebied van vve (Startgroepen);  ontwikkeling van beroepsbeelden en invloed op keuzeprocessen; leerkrachtopvattingen en handelen en de relatie met kinduitkomsten in Tanzania.
school.jpeg