Smart Solutions.jpg

Human Capital in Smart Industry

Het Lectoraat Human Capital in Smart Industry doet onderzoek naar de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor werk en skills en het voorbereiden van medewerkers op deze gevolgen.

Technologische ontwikkelingen leiden tot steeds snellere, onverwachte en radicale veranderingen in productieprocessen, business modellen en producten van bedrijven.

Smart Industry gaat over het samensmelten van technische ontwikkelingen op allerlei gebieden met goedkope dataopslag, krachtige analyse tools en internet technologie. Deze versmelting maakt productietechnieken mogelijk die nog maar kortgeleden ondenkbaar waren en dienstverlening op wereldwijde schaal en met ongekende precisie en snelheid. Terecht wordt wel gesproken van de 4e industriële revolutie. De missie van het lectoraat is om Smart Industry voor bedrijven en medewerkers werkelijkheid te laten worden.

Onze visie is dat door de vierde industriële revolutie de houdbaarheid en de voorspelbaarheid van kennis afneemt. Dat betekent dat kennis van medewerkers sneller veroudert en dat moeilijk te voorspellen is welke kennis er over enkele jaren nog wel toe doet. Een goede loopbaan zal daarom op individueel niveau afhangen van het alert volgen en bijhouden van ontwikkelingen, dus van het vermogen de eigen kennis en expertise up-to-date en relevant te houden. Dit vraagt veel van werknemers, maar ook van bedrijven, die immers eveneens sneller moeten schakelen en productieprocessen of zelfs het volledige business model opnieuw moeten uitvinden als de ontwikkeling daar om vraagt of dat afdwingt. Dat betekent ook dat zij hun medewerkers in die ontwikkeling moeten meenemen en hen daarbij moeten ondersteunen. We zien dit nadrukkelijk als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van individu en organisatie.

Man en vrouw aan bureau

Thema's en onderzoekslijnen

We doen onderzoek naar de volgende thema’s:

  • Smart Industry & de toekomst van werk
  • Mens-robot samenwerking
  • Leercultuur & learning communities

Bekijk de website van het lectoraat Strategisch HRM voor de volgende aangrenzende onderzoekslijnen:

  • Strategisch HRM & Serious Gaming
  • De dagelijkse realiteit en de toekomst van de HR professional
  • Leiderschap & HRM
  • Big Data & HR Analytics
  •  (Technische) arbeidsmarkt & duurzame inzetbaarheid

Het lectoraat is nauw verbonden met de economische opleidingen van Saxion en verzorgt daarin diverse afstudeerkringen, hrm labs en toegepaste onderzoeksprojecten.

U kunt ons lectoraat volgen op twitter, facebook en researchgate.

Voor bedrijven

Wilt u uw organisatie op een evidenced-based manier laten doorlichten door onze onderzoekers en hrm-afstudeerders of stagiaires? Ons lectoraat begeleidt afstudeerders op een bovenstaande thema’s. Wij brengen u graag in contact met onze onderzoekers en afstudeerders. U vindt op deze pagina een overzicht van onze onderzoek-projecten inclusief bijbehorende contactpersonen. Wij nodigen u graag uit om contact met hen op te nemen!

Voor studenten

Het lectoraat heeft voor studenten per onderwerp een selectie gemaakt van interessante wetenschappelijke artikelen die je kunt gebruiken voor scripties, werkstukken en presentaties.

Wij nodigen studenten graag uit om te participeren in een van onze onderzoeksprojecten. Veelal is dat in de vorm van een afstudeerproject maar in overleg met onze onderzoekers kan dat ook als onderdeel van de stage, minor of van een honours traject. Instromen is gedurende het hele studiejaar mogelijk. Op deze website vind je een overzicht van de onderzoeksprojecten van het lectoraat inclusief contactgegevens van de onderzoeker. Wij horen het graag als je geïnteresseerd bent!

Hoe gaan technologische ontwikkelingen de inhoud van arbeid veranderen en wat betekent dat voor de benodigde competenties van medewerkers? Wij doen in de technische sector onderzoek onder ceo’s en hr directeuren naar de effecten die Smart Industry gaat hebben voor werk en manieren van organiseren. Bovendien onderzoeken wij wat de competenties van de technici van de toekomst zijn. Ook maken we met een aantal case-studies inzichtelijk wat Smart Industry betekent voor organisaties en arbeid. Dat doen we vanuit verschillende perspectieven als servitization, sociale innovatie en opleiden in de Smart Industry.

Bekijk het nieuws, de publicaties en de betrokken onderzoekers van dit project op researchgate.

Hoe komen we tot een optimale samenwerking tussen mensen en robots? We doen onderzoek naar de ‘joint-optimization’ tussen mens en cobots. We onderzoeken de mogelijkheden van het gebalanceerd optimaliseren van de beschikbare technologie, de arbeidsinhoud, kennis en vaardigheden en techniek-acceptatie. We doen dat onderzoek samen met een aantal bedrijven die een cobot in hun productieprocessen hebben geïmplementeerd of willen implementeren. Bekijk het nieuws, de publicaties en de betrokken onderzoekers van dit project op researchgate.

Hoe kunnen we technici – in het werk – uitdagen tot permante ontwikkelingen om bij te blijven met technologische ontwikkelingen? We doen onderzoek naar de manieren waarop we werk zodanig kunnen inrichten dat technici worden aangejaagd tot permanente ontwikkeling. Bovendien onderzoeken we in hoeverre de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid in de vorm van learning communities, leren & ontwikkelen verder kan bekrachtigen.

Bekijk het nieuws, de publicaties en de betrokken onderzoekers van dit project op researchgate.

Nieuws van dit lectoraat

Evenementen van dit lectoraat