smart

Human Capital in Smart Industry

Het Lectoraat Human Capital in Smart Industry doet onderzoek naar de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor werk en skills en het vormgeven van effectieve mens-technologie samenwerking.

Smart Industry gaat over het samensmelten van technische ontwikkelingen op allerlei gebieden met goedkope dataopslag, krachtige analyse tools en internet technologie. Deze versmelting maakt productietechnieken mogelijk die nog maar kortgeleden ondenkbaar waren en dienstverlening op wereldwijde schaal en met ongekende precisie en snelheid. Terecht wordt wel gesproken van de 4e industriële revolutie. De missie van het lectoraat is om Smart Industry voor bedrijven en medewerkers werkelijkheid te laten worden. Wij dragen daarin bij met praktijkonderzoek naar de human capital aspecten van Smart Industry, zoals skillsonderzoek, mens-technologie samenwerking en human-centered technology implementation.

Het lectoraat is nauw verbonden met de opleiding Technische Bedrijfskunde en Human Resource Management en verzorgt daarin diverse afstudeerkringen, hrm labs en toegepaste onderzoeksprojecten. Wij nodigen studenten, bedrijven en onderzoekers graag uit om te participeren in ons onderzoek. U kunt direct contact opnemen met Frank Alberink, coördinator van het lectoraat.

U kunt ons lectoraat volgen op LinkedIn en Researchgate.

Bekijk ook de website van ons zusterlectoraat Strategisch HRM.

Onderzoekslijnen

Human Centered Technology implementation

Het is onze visie dat de kwaliteit van de techniek (zoals betrouwbaarheid) én kwaliteit van de mens (zoals flexibiliteit) optimaal benut moeten worden om te komen tot relevante en succesvolle innovatie. Wij ondersteunen organisaties met onze kennis over de factoren die het maken dat de mens de samenwerking met de techniek aan wil/kan gaan en kan volhouden. Het negeren van dit menselijk aspect kan namelijk funest zijn voor zowel de inrichting, totstandbrenging, als verduurzaming van de samenwerking tussen mens en technologie en gaat gepaard met slechte arbeid en prestaties.

Mens-technologie samenwerking

Hoe komen we tot een optimale samenwerking tussen mensen en robots? We doen onderzoek naar de ‘joint-optimization’ tussen mens en technologie (zoals cobots, robots, augmented realiteit). We onderzoeken de mogelijkheden van het gebalanceerd optimaliseren van de beschikbare technologie, de arbeidsinhoud, kennis en vaardigheden en techniek-acceptatie. We doen dat onderzoek samen met een aantal bedrijven die technologie in hun productieprocessen hebben geïmplementeerd of willen gaan implementeren.

Future of Work

Hoe gaan technologische ontwikkelingen de inhoud van arbeid veranderen en wat betekent dat voor de benodigde competenties van medewerkers? Wij doen in de technische sector onderzoek onder naar de effecten die Smart Industry gaat hebben voor werk en manieren van organiseren. Bovendien onderzoeken wij wat de competenties van de technici van de toekomst zijn. Ook maken we met een aantal case-studies inzichtelijk wat Smart Industry betekent voor organisaties en arbeid. Dat doen we vanuit verschillende perspectieven als servitization, sociale innovatie en opleiden in de Smart Industry.

Man en vrouw aan bureau

Wij nodigen studenten en bedrijven graag uit om te participeren in een van onze onderzoeksprojecten.

Voor studenten

Wij nodigen studenten graag uit om te participeren in een van onze onderzoeksprojecten. Veelal is dat in de vorm van een afstudeerproject maar in overleg met onze onderzoekers kan dat ook als onderdeel van de stage, minor of van een honours traject. Instromen is gedurende het hele studiejaar mogelijk. Wij horen het graag als je geïnteresseerd bent!

Voor bedrijven

Wij nodigen bedrijven graag uit om met ons aan de slag te gaan met het vormgeven van effectieve en aantrekkelijke hr(d) praktijken die uw medewerkers stimuleren om continu mee te bewegen met werk dat verandert door (technologische) ontwikkelingen. Wij kunnen u helpen met het vormgeven van hr praktijken, effectmetingen en/of maatwerktrajecten voor het ontwikkelen van uw personeel.

Nieuws van dit lectoraat

Events van dit lectoraat