smart

Stephan Corporaal (PhD managementwetenschappen) werkt als lector HRM en Smart Industry bij Saxion en het expertisecentrum TechYourFuture.

Zijn onderwijs- en onderzoeksrol beschrijft Stephan als 'ontdekkingsreiziger': iemand die studenten buitengewone ervaringen biedt in binnen- en buitenland, studenten aan het denken zet middels filosofie en vernieuwende vakinhoud en samen met hen middels praktijkgericht onderzoek op zoek gaat naar nieuwe, innovatieve kennis in bedrijfsleven en wetenschap. Centrale vraag is steeds: hoe kunnen organisaties en onderwijs young professionals een aantrekkelijk onderwijs- en werkaanbod bieden dat voorbereidt op een loopbaan waarbij werk snel en fundamenteel verandert? 

Centrale vraag is steeds: hoe kunnen organisaties en onderwijs young professionals een aantrekkelijk onderwijs- en werkaanbod bieden dat voorbereidt op een loopbaan waarbij werk snel en fundamenteel verandert?

team boks

 • 2016-heden Associate Lector HRM & Smart Industry - Saxion lectoraten HRM & Smart Industry
 • 2016-heden: onderzoeker TechYourFuture, Centre of Expertise Saxion, Windesheim & Universiteit Twente
 • 2014-2015 Hoofddocent en senior onderzoeker - Saxion lectoraat HRM
 • 2010-2014 PhD onderzoeker Human Resource Management - Open Universiteit
 • 2010-2014 Docent/onderzoeker Human Resource Management - Academie Financien, Economie & Management
 • 2006-2010 Propedeusecoördinator en docent - Academie Financien, Economie & Management
 • 2010-2014 PhD school managementwetenschappen - Open Universiteit
 • 2009-2010 Diverse (master) cursussen didactiek en onderwijskunde - Open Universiteit
 • 2008-2010 Master of Science in Management, specialisatie HRM en verandermanagement - Open Universiteit
 • 2002-2006 Bachelor of Business Administration, opleiding bedrijfseconomie - Saxion 

Onderzoek

Stephan doet onderzoek naar de invloed van technologie op werk, manieren van organiseren en onderwijs middels een drietal onderzoek- en onderwijslijnen. 

Het praktijkonderzoek dat Stephan doet vertaalt hij niet alleen naar publicaties en presentaties, maar ook naar onderwijs en onderzoeksprojecten voor studenten.

 1. Het ontwikkelen van kennis over technologische ontwikkelingen die bij bedrijven plaatsvinden inclusief inventarisatie van welke gevolgen dat heeft voor werk, manieren van organiseren en verdienmodellen. 
 2. Het verkennen van de verwachtingen van young professionals en werkgevers over werk in de nieuwe industriële realiteit en het ontwikkelen van kennis om de verwachtingen van deze twee groepen beter op elkaar te laten aansluiten. 
 3. Het ontwikkelen van kennis over de manier waarop organisaties en beroepsonderwijs young professionals aantrekkelijke trajecten kunnen bieden, waarin young professionals worden uitgedaagd om zichzelf te blijven vernieuwen en ontwikkelen om te kunnen blijven functioneren in de nieuwe industriële realiteit. 

 • Praktijkonderzoek Smart Industry & Human Capital samen met TechYourFuture en het Saxion Smart Industry Netwerk o.l.v. Maarten van Riemsdijk. Onderzoek met vijf bedrijven in de Smart Industry naar de impact van technologie op werk en organiseren en het vertalen van deze praktijkcases naar onderwijscases. 
 • Werken in de nieuwe industriële realiteit: Smart Industry, Smart Skills. Praktijkgericht met onderzoek naar de verwachtingen van werkgevers in de Smart Industry en het technicus mkb over de technicus van de toekomst (working paper). Vanaf september 2016 wordt het vervolgonderzoek 'rebellen in de Smart Industry' opgestart. 
 • Aantrekkelijk werkgeverschap in de techniek i.s.m. TechYourFuture. Praktijkgericht onderzoek met studenten naar het overbruggen tussen de kloof tussen jonge technici en jonge werkgevers [meer info]. Een artikel is gepubliceerd met als titel: "onweerstaanbaar worden voor jonge technici" (artikel). In de working paper 'de jacht op jonge technici' (september 2015) vullen we het eerste artikel aan met de uitkomsten van de interviewronde onder jonge technici. Een ebook (2016) met de belangrijkste uitkomsten is begin 2016 gepubliceerd, een PDF/Android versie volgt.  
 • De toekomst van de controller, accountant en fiscalist samen met Saxion Academie FEM. De impact van technologie op het werk van een financieel econoom middels een 'finance monitor', dat gebruikt wordt door studenten. Bovendien verdieping op het onderwerp big data analysis met behulp van bijvoorbeeld Watson.
 • De HR monitor, samen met Tom Morssink (TRIMM) en zes hogescholen: landelijk onderzoek naar (de verandering in) de werkzaamheden en verwachtingen van de HR professional [meer info]
 • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Verschillen tussen verwachtingen jongeren en verwachtingen werkgevers. Ik ben bezig met diverse praktische vervolgpublicaties en onderzoek bij bedrijven n.a.v uitkomsten van mijn proefschrift.  
 • Bildung in het hoger onderwijs. Narratief onderzoek onder studenten en collega's en theoretische verdieping samen met samen met Saxion Top Talent. Eind 2016 wordt naar verwachting een verhalenbundel gepubliceerd. 

Het praktijkonderzoek dat Stephan doet vertaalt hij niet alleen naar publicaties en presentaties, maar ook naar onderwijs en onderzoeksprojecten voor studenten. De afgelopen jaren heeft Stephan meer dan 150 studenten betrokken en begeleidt in een van de onderzoeken. Daarnaast is Stephan op de volgende manieren bij het onderwijs:  

 • Betrokken bij de vernieuwing en het ontwerp van het nieuwe competentieprofiel van de opleiding Human Resource Management
 • Betrokken als afstudeerderbegeleider van +/- 25 bachelor studenten per jaar op het gebied van aantrekkelijk werkgeverschap en Smart Industry 
 • Betrokken als honours begeleider bij het honours programma Creativity in Finance & Management van de Academie FEM en AMA.  
 • Betrokken als docent internationale minor 'Managing Organizations 2.0'
 • Betrokken als docent bij het vak 'de nieuwe arbeidsrelatie' in de bachelor HRM.

 • Corporaal, S. (2015). Getrouwd met de wetenschap, verliefd op het hbo. Lezing voor docenten van de opleiding HRM en toegepaste psychologie (download) 
 • Corporaal, S. (2015). Grotbewoners. Lezing op Balans Congres "Econoom van de toekomst" (download)
 • Corporaal, S. & Morssink, T. (2015). Geluk: onzekerheid, angst en spanning. (download). 

 • Vos, M., Corporaal, S., & Morssink, T., (2017) The Dutch Dave Ullrich Myths and facts about the daily reality of HRM. (download)
 • Corporaal, S., & Sabandar, P., (2017) De financial van de toekomst: Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional (download)
 • Morssink, T., Corporaal, S., Vos, M., Peters, S. & Dartel, N. (2017) De dagelijkse werkelijkheid van de HR-professional: Ontwikkeling in het HR-vak gebied in de afgelopen vier jaar (download)
 • Morssink, T., Corporaal, S., Vos, M., Peters, S. & Dartel, N. (2016) HRM Praktijkmonitor 2015-2016. Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties. (download
 • Corporaal S., Van Vuuren, T. Van Veen, B., Van Riemsdijk, M.J. (2016). Werken bij de overheid: een aantrekkelijk alternatief voor jongeren? Management & Organisatie. (download)
 • Corporaal, S., Boersma, R. & Ahmadi, H. (2016). Attractive jobs and organizations for young job seekers in the technical sector. Accepted conference paper voor the Academy of Management HR Division Conference, Austrialia. 
 • Corporaal, S. et al., (2015). Onweerstaanbaar worden voor de nieuwste generatie technici. Een onderzoek naar de verschillen tussen de voorkeuren van jonge technici en werk in de techniek. Tijdschrift voor HRM. (download)
 • Corporaal, S., Van Riemsdijk, M.J., Van Vuuren, T. (2015). Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling. Een beschrijving van de werkvoorkeuren van lager- en hogeropgeleide jonge baanzoekers. Gedrag & Organisatie
 • Corporaal, S., Hoomans, S., Van Vuuren, T. (submitted). Bridging the gap between young professionals and employers. Preparing young professionals for a sustainable and rapidly changing work environment. Discussion paper for the 16thbiennial managing in a global economy conference. Lima, Peru, 2015 (download)
 • Corporaal, S. (2014). Gezocht: Duidelijkheid, Structuur en Ontwikkeling. Aantrekkelijke banen en organisaties voor de nieuwe generatie baanzoekers.Proefschrift Saxion/Open Universiteit: Heerlen. (download) (video van de promotie)
 • Van Veen, B.J., Banis-denHertog, J.H., Corporaal, S., & Bruinsma, G.W.J. (2014) Stage en bevlogenheid: een verkennend onderzoek naar de bevlogenheid van HRM studenten voor, tijdens en aan het einde van de stageperiode. Pedagogische Studiën, 91(3), Pag. 208 - 216. (download)
 • Corporaal, S., Van Riemsdijk, M.J., Kluijtmans, F. & Van Vuuren, T. (2012). Aantrekkelijke banen en organisaties 
 • voor jonge baanzoekers. Tijdschrift voor HRM. September. (download)
 • Corporaal, S. & Van Riemsdijk, M.J. (2012). Development and validation of a research instrument for measuring young job seekers’ preferences for job and organizational characteristics. Paper for the International PhD Conference Open Universiteit / Nijenrode. 
 • Corporaal, S. & Van Riemsdijk, M.J. & Van Vuuren, T. (2013). Attractive work for young job seekers. International HRM Congres, Leuven (download)
 • Corporaal, S. & Van Riemsdijk, M.J. (2013) Attractive work for generation Y: young job seekers’ preferences for job and organizational characteristics.Congres paper International HRM Workshop Cadiz. (download)
 • Corporaal, S. & Morssink, T. (2012). De toegevoegde waarde van de afdeling HRM: de HRM/Finance Battle. Paper 2e nationale HRM lectoren netwerk praktijk onderzoek congres 2012. 
   

 • Corporaal, S. (2017). Millennials hebben niets met het Nieuwe Werken. PW De Gids. (link)
 • Corporaal, S., Morssink, T., Peters, S. & Vos, M. (2017). HRM'er als hofnar. PW De Gids. (download)
 • Corporaal, S. & Geusendam, A. Smart HRM in 3 stappen. (download)
 • Corporaal, S. (2016).  Technisch talent werven en binden doe je zó (link)
 • Corporaal, S. (2016). Ervaringen en wensen van jongeren in de techniek. TechYourFuture Ebook (download, vanaf februari 2016 ook beschikbaar voor Android / Windows)
 • Corporaal, S ism TechniekTalent.nu (2015). Digitale aantrekkelijkheidsscan voor bedrijven incl. adviezen van jongeren. Vanaf januari 2016 beschikbaar op de website: techniektalent.nu 
 • Corporaal, S., Morssink, T. (2014). Vrijheid, blijheid op de werkvloer. Zelf genererend monster van regels, evaluaties en controles. PW De Gids (download)
 • Corporaal, S. (2014). Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling. Tijdschrift voor ontwikkeling in organisaties.
 • Corporaal, S. Morssink, T., Lat M. de, (2013). Kunt u met strategie gedrag veranderen? HR als aanjager van organisatieontwikkeling, in plaats van slachtoffer. PW De Gids (download)
 • Corporaal, S. Morssink, T., de Lat, M. (2013) De HR Badkuip lekt. (download)
 • Corporaal, S. & Morssink, T & Banis, J. (2013). De HR-adviseur als aanjager van pro-actief gedrag. Methoden, technieken & analyses voor personeelsmanagement (download)
 • Corporaal, S. Van Riemsdijk, M.J. (2012). “Niet het nieuwe werken, liever een gewone baan" Twentse Courant Tubantia
 • Riemsdijk, M.J., Corporaal S. (2012) Hoe te putten uit de pure mensenbron. Ondernemersbelang Twente.

Een groot aantal blogs over hrm en onderwijs zijn de afgelopen jaren gepubliceerd. Vanaf juni 2016 is Stephan samen met Tom Morssink van het bedrijf Trimm bezig met een briefwisseling over prikkelende hr thema's op hrbase.nl:

Veel presentatie-sheets kunt u downloaden via het onderdeel "Presentaties" op de hoofdpagina van het lectoraat. 

 • Corporaal, S. & Geusendam, A. (2016) Working in the new industrial reality. Presentatie op international HR conference Cadiz
 • Corporaal, S., Ahmadi, H. & Boersma (2016). Attractive jobs & organizations for Generation Y. Presentatie op de international HR conference in Sydney.
 • Corporaal, S. (2015). Grotbewoners. Presentatie op Balans congres econoom van de toekomst. 
 • Morssink, T., Corporaal, S. & Verheij, M. (2015) Smart industries. Presentatie voor NADA/NVP HR Event. 
 • Corporaal, S. (2015). Young professionals in the 21th century. Presentatie voor congres Humanity/NVP. 
 • Corporaal, S. & Boersma, R. (2014). Onderwijs en arbeidsmarkt 2.0. Presentatie voor Zestorcongres docentprofessionalisering. 
 • Corporaal, S., Morssink, T., Van Riemsdijk M.J. (2014). Aantrekkelijk werk in Twente. Presentatie tuindorpmeeting Hengelo April 2014
 • Corporaal, S., Banis, J., Morssink, T., Rickhoff, M.L. (2014). Medewerkers 2.0. NVP/NADA congres, januari 2014. Saxion Enschede.
 • Corporaal, S., Morssink, T. & Albas, P. (2013). De HR badkuip lekt. Presentatie voor M&O jaarcongres
 • Corporaal, S. & Morssink, T. (2013). 'Zo werft u jong talent' Presentatie jaarcongres PW De Gids.
 • Morssink, T. & Corporaal, S. (2013). De HR Badkuip lekt. NADA/NVP congres performance management. 
 • Corporaal, S. (2012). Ik wil buitengewoon zijn. NADA/NVP congres talent 2012.

 • Financieel Dagblad (2017) Wat wil de millennial?: Is de millennial loslopend wild of de onmisbare inspirator op de werkvloer? (link)
 • Kennislink (2017) Generatie Y is conservatiever dan we denken: Hoe werkgevers in de techniek meer jongeren kunnen aantrekken (link)
 • TechYourFuture (2016). Twentse innovatie: Smart Industry vereist Smart HRM. (link)
 • Werv& (2016). In werving technici is nog een wereld te winnen (link)
 • Sax.nu (2016). Studenten mogen paper presenteren in Australie (link
 • Techniektalent (2015). Jonge baanzoekers willen structuur, perspectief en duidelijkheid. Interview samen met iemand uit het bedrijfsleven (link)
 • Controllers magazine (2015). Levert de Generatie Y een betere controller? The jury is still out there (link
 • Financieel Dagblad (2015). Werken moet vooral leuk zijn. Artikel n.a.v. uitkomsten proefschrift (link)
 • NRC (2014). Jongeren willen geen vrijheid maar structuur en duidelijkheid (link) 
 • BNR Nieuwsradio (2014. Interview over aantrekkelijk werkgeverschap en jongeren. (link)
 • PW De Gids (2014). Bent u klaar voor generatie Y? Interview n.a.v. proefschrift (link)
 • Overhetnieuwewerken.nl (2014). Generatie Y en het nieuwe werken. Interview n.a.v proefschrift (link)
 • Tubantia (2013). Niet het nieuwe werken, liever een gewone baan (link)

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met Stephan: