Docenten in overleg

Kariene Woudt-Mittendorff (1981) is Associate lector Studieloopbaanbegeleiding binnen het lectoraat. Kariene studeerde Pedagogiek en Onderwijskunde bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en is afgestudeerd met een specialisatie in HRD en lerende organisaties.

Na haar afstuderen heeft ze drie jaar bij Stoas Onderzoek in Wageningen gewerkt als onderzoeker en participeerde ze in verschillende onderzoeksprojecten gericht op onderwijsinnovatie, voornamelijk in het beroepsonderwijs. In 2005 is ze gestart met een promotieonderzoek bij de Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven. Haar proefschrift ‘Career conversations in vocational schools’ beschrijft verschillende studies naar de kwaliteit van loopbaanbegeleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, en in het bijzonder de kwaliteit van de loopbaangesprekken tussen docent (loopbaanbegeleider) en student.

Associate lector op het gebied van SLB en houdt ze zich binnen het lectoraat bezig met projecten rondom de kwaliteit van SLB, de kwaliteit van reflectie in het onderwijs, docentprofessionalisering, studierendement en intake.

Na haar promotieonderzoek startte Kariene in 2009 als onderzoeker bij het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs bij Saxion. Inmiddels is ze Associate lector op het gebied van SLB en houdt ze zich binnen het lectoraat bezig met projecten rondom de kwaliteit van SLB, de kwaliteit van reflectie in het onderwijs, docentprofessionalisering, studierendement en intake. Ze is projectleider van het project ‘Talentgerichte loopbaangesprekken met passie voor techniek’ en ‘Evaluatieonderzoek Intakeprocedure Saxion’. Daarnaast is ze bij verschillende academies betrokken bij onderzoek en advies rondom SLB en reflectie. Tot slot is Kariene binnen Saxion werkzaam bij de Master Leren en Innoveren als docent en projectbegeleider.

Naast de werkzaamheden voor Saxion heeft ze haar eigen onderzoeks- en adviesbureau.