Kariene Woudt

Kariene Woudt-Mittendorff (1981) is als associate lector verbonden aan het lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs. Ze is projectleider van verschillende projecten gericht op thema’s als studieloopbaanbegeleiding, reflectie en persoonlijke ontwikkeling van studenten.

Na haar afstuderen (Pedagogiek en Onderwijskunde) heeft ze als onderzoeker en docent gewerkt bij onder andere Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven. Daar heeft ze een promotieonderzoek uitgevoerd gericht op het verbeteren van loopbaanbegeleiding van studenten. Na haar promotieonderzoek startte Kariene in 2009 als onderzoeker bij het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs bij Saxion. Inmiddels is ze Associate lector en houdt ze zich binnen het lectoraat bezig met projecten gericht op de kwaliteit van studieloopbaanbegeleiding, reflectie, professionele identiteit, talentontwikkeling en de docent als coach. Ze vindt het belangrijk om studenten bij Saxion op een bredere en persoonlijke manier te begeleiden in hun ontwikkeling. Het gaat niet alleen maar om het halen van je diploma en het ontwikkelen van (daarvoor) belangrijke kennis en vaardigheden, maar ook om het ontwikkelen van zelfkennis als student.

Ik vind het belangrijk om studenten bij Saxion niet alleen te begeleiden bij het ontwikkelen van competenties die ze specifiek voor hun beroep nodig hebben, maar ook te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij de vraag welke bijdrage ze aan de maatschappij of beroepspraktijk willen leveren. Dat ze goed weten wie ze zijn, wat hun kwaliteiten en ambities zijn en waar ze zich nog verder in willen ontwikkelen als ze eenmaal de arbeidsmarkt op gaan. Voor mij betekent dat werken aan je professionele identiteit.

Kariene heeft in 2020 een Comenius Senior Fellow beurs ontvangen van het Ministerie van OC&W om een project te starten gericht op het realiseren van meer betekenisvolle reflectie voor studenten. In dat project ligt de focus op het samen leren over jezelf en de ander, en worden studenten begeleid bij hun professionele identiteitsontwikkeling. Daarnaast is ze projectleider van verschillende andere projecten, waaronder ook een project gericht op het verbeteren van reflectie in technische hbo-opleidingen.

Naast de werkzaamheden voor Saxion heeft ze haar eigen onderzoeks- en adviesbureau.