Docenten in overleg

Sinds 1 oktober is Irene Visscher-Voerman lector Innovatief en Effectief Onderwijs. Als lector is ze betrokken bij zowel kleinschalige als grootschalige onderwijsvernieuwingsprojecten binnen Saxion, in de rol van onderzoeker of adviseur voor docenten en management. Daarnaast is ze Academic Director van de Master Educational Leadership (MEL), waarbinnen ze de leerlijn Persoonlijk Leiderschap verzorgt.

Als lector is ze betrokken bij zowel kleinschalige als grootschalige onderwijsvernieuwingsprojecten binnen Saxion, in de rol van onderzoeker of adviseur voor docenten en management.

Voordat Irene bij Saxion kwam werken, was zij vijf jaar lang hoofd van het Programmabureau Onderwijsvernieuwingen aan de Universiteit Twente, dat opleidingsmanagement en docenten ondersteunt bij het herontwerp en de implementatie van hun bacheloropleiding in een modulair systeem, met projectonderwijs als centraal uitgangspunt (Twents OnderwijsModel, TOM).

Daarnaast was zij als hoofd van het Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT) met 20 andere onderwijskundigen verantwoordelijk voor de training, ondersteuning en advisering van UT-docenten en opleidingsmanagement bij ontwerp, uitvoering en evaluatie van het onderwijs, waaronder TOM. Belangrijke thema's waren daarbij docentontwikkeling, Technology Enhanced Tearning and Teaching (TELT), curriculumontwikkeling & Student-Driven Learning (SDL), toetsing & assessment, evaluatie en accreditatie.

Daarvóór was Irene Opleidingsdirecteur van de bachelor- en masteropleiding Educational Science & Technology van de Universiteit Twente, waar ze in een verder verleden ook haar mastertitel behaalde. In 1999 is ze gepromoveerd op een proefschrift getiteld "Design Methodology in Training and Education".

Irene heeft veel ervaring in het lesgeven aan bachelor-, master- en honoursstudenten, op thema's als instructieontwerp en curriculumontwikkeling, ontwerpmethodologie en systematische reflectie. Haar onderzoek richt zich op ontwerpmethodologie en curriculumontwikkeling en - innovatie. 

Voor zowel haar onderzoek als haar onderwijs heeft Irene awards en prijzen gewonnen. 

Naam organisatie

Functie

Bezoldigd | Onbezoldigd

Aanvang - Einde

Concordia Lid Raad van Toezicht, vice-voorzitter Onbezoldigd 1 dec 2016 - heden
Stichting Consent Lid Raad van Toezicht  Bezoldigd  1 febr 2017 - heden