Smart Solutions.jpg

Smart Industry & Human Capital

Het lectoraat Smart Industry & Human Capital is opgericht om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de Smart Industry door het ontwikkelen van praktijkrelevante kennis over de gevolgen van technologische ontwikkelingen van Smart Industry voor human capital.

Technologische ontwikkelingen leiden tot steeds snellere, onverwachte en radicale veranderingen in productieprocessen, business modellen en producten van bedrijven.

Technologische ontwikkelingen leiden tot steeds snellere, onverwachte en radicale veranderingen in productieprocessen, business modellen en producten van bedrijven. Deze verregaande digitalisering van de industrie en daarmee radicaal nieuwe productproposities en verdienmodellen zullen naar verwachting de komende twintig jaar de economieën van veel landen meer gaan veranderen dan de afgelopen vijftig jaar (Vermeend, 2014). 

In onze regio's (de Stedendriehoek en Twente) is er met een ambitieuze en stevige human capital agenda, een Smart Industry fieldlab sociale innovatie (in oprichting) en via sterke samenwerking tussen bedrijven en onderwijs middels de samenwerkingsverbanden Techniekpact en het kenniscentrum TechYourFuture in het bijzonder veel interesse voor gevolgen van Smart Industry voor werk en (toekomstige) medewerkers: human capital.

Missie & visie

Smart industry is een belofte eerder dan realiteit en een uitdaging die nieuwe kansen en mogelijkheden biedt aan sectoren en bedrijven. Niet alleen schuilt in deze ontwikkeling het potentieel om de Europese economie te revitaliseren, maar ook de dreiging om permanent op achterstand te worden gezet, als deze boot wordt gemist.

Smart Industry gaat primair over het samensmelten van autonome technische ontwikkelingen op allerlei gebieden (sensortechniek, printtechniek, optica, mechanica, elektronica, meet- en regeltechniek) met goedkope dataopslag, krachtige analyse tools en internet technologie. Deze versmelting maakt productietechnieken mogelijk die nog maar kortgeleden ondenkbaar waren en dienstverlening op wereldwijde schaal en met ongekende precisie en snelheid. Terecht wordt wel gesproken van de 4e industriële revolutie.

Man en vrouw aan bureau

Missie

Onze visie is dat door voornoemde revolutie de halveringstijd en de voorspelbaarheid van kennis afneemt. Dat betekent dat kennis van medewerkers sneller veroudert en dat moeilijk te voorspellen is welke kennis er over enkele jaren nog wel toe doet. Een goede loopbaan zal daarom op individueel niveau afhangen van het alert volgen en bijhouden van ontwikkelingen, dus van het vermogen de eigen kennis en expertise up-to-date en relevant te houden.

Dit vraagt veel van werknemers, maar ook van bedrijven, die immers eveneens sneller moeten schakelen en productieprocessen of zelfs het volledige business model opnieuw moeten uitvinden als de ontwikkeling daar om vraagt of dat afdwingt. Dat betekent ook dat zij hun medewerkers in die ontwikkeling moeten meenemen en hen daarbij moeten ondersteunen. We zien dit nadrukkelijk als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van individu en organisatie.

De onderzoeksgroep ziet het als zijn opdracht om op deze thema’s:

 1. Goed en vernieuwend onderzoek te doen dat relevant is voor bedrijven en opleidingen.
 2. Daar zowel studenten als docenten aan te laten deelnemen.
 3. Professionalisering van docenten te stimuleren door domein experts op te leiden.
 4. Het bachelor onderwijs te ondersteunen en waar nodig te verbeteren.
 5. Valorisatie te realiseren door publicaties, presentaties en interventies

Het onderzoeksportfolio bestaat uit vijf projecten met een duidelijke onderlinge samenhang en met een duidelijk koppeling met onderwijs.

Het eerste project, een verkenning van de effecten van Smart Industry middels case studies bij vijf toonaangevende bedrijven (Trumpf, NTS Norma, Bronkhorst High Tech, Veco precision metal en Aebi Schmidt) is een kernproject en voedend voor de onderzoeksuitdagingen waarmee de groep aan de slag gaat. Dit project is een co-creatie van betrokken ondernemingen, de onderzoeksgroep en het expertisecentrum Tech Your Future. Hiermee verkennen we alle aspecten van ons domein (smart industry) in samenhang en ook samen met de relevante partijen (bedrijven, onderzoekers, docenten en studenten). Drie van de vijf cases zijn inmiddels vrijwel af, met de andere twee is een begin gemaakt. De vijf cases worden doorvertaald naar het onderwijs als MOOC’s.

De andere projecten zijn hiervan afgeleid en voeden elkaar: als we weten hoe arbeid verandert door technologie (project 2), dan kunnen we in kaart brengen welke skills, knowledge, abilities en attitude (SKAA’s) nodig zijn voor dit werk (project 3) en vervolgens werken aan de vraag hoe we medewerkers en toekomstige medewerkers kunnen voorbereiden op deze nieuwe skills (project 4). Tenslotte is relevant wat dit betekent voor management en welke organisatorische principes daarbij passen (project 5).

De komende jaren zullen we zoveel mogelijk van onze onderzoeksresultaten en presentaties via de webpagina openbaar publiceren.

 • Corporaal, S., & Geusendam, A. (2016). Smart HRM in 3 stappen. Bericht op HR Praktijk (link)
 • Riemsdijk, M.J. (2016). Superhelden voor nieuwe arbeidsmarkt. Bericht op ScienceGuide. (link)
 • Riemsdijk, M.J. (2016). Slimme industrie moet over grenzen kijken (link)

 • Corporaal, S., Vos, M., van Riemsdijk, M., de Vries, S. (2018). Werken in de nieuwe industriële revolutie. (download)
 • Vos, M., Corporaal, S., & Morssink, T., (2017) The Dutch Dave Ullrich Myths and facts about the daily reality of HRM. (download)
 • Corporaal, S., (2017). Millennials hebben niets met het Nieuwe Werken (artikel)
 • Corporaal, S., & Sabandar, P., (2017) De financial van de toekomst: Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional (download)
 • Morssink, T., Corporaal, S., Vos, M., Peters, S. & Dartel, N. (2017) De dagelijkse werkelijkheid van de HR-professional: Ontwikkeling in het HR-vak gebied in de afgelopen vier jaar (download)
 • Corporaal, S., Morssink, T., Peters, S. & Vos, M. (2017). HRM'er als hofnar. PW De Gids. (download)
 • Corporaal, S., Vos, M., Geuzendam, A. (n.d.). Working in the new industrial reality. (artikel)
 • Corporaal, S., Boersma., R. & Ahmadi, H. (2016). Attractive jobs and organizations for young job seekers in the technical sector (download concept)
 • Corporaal et al. (2015). Werken in de nieuwe industriele realiteit . (artikel)
 • Corporaal, S. (2015). Getrouwd met de wetenschap, verliefd op het hbo (download)
 • Corporaal, S, Van Riemsdijk, M.J., Van Vuuren, T. Kluijtmans, F., De Lat, M, Morssink, T (2015). Onweerstaanbaar worden voor de nieuwe generatie technici. Tijdschrift voor HRM. (download)
 • Van Riemsdijk, M.J. Future of work and overview research department strategic HRM. Presentation for international week.
 • Van Riemsdijk, M.J., Ropes, D. (2016) Geen smart industry zonder slimme lui. Tijdschrift voor HRM. (download)
 • Morssink, T., Corporaal, S., Vos, M., Peters, S. & Dartel, N. (2016) HRM Praktijkmonitor 2015-2016. Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties. (download) 
 • Post, J. (2018) Niet alles wat telt, kan worden gemeten. (download)
 • Meijerink, J. & Morssink, T. (2018) HR voegt géén waarde toe. Vakmedia. (download).

 • Corporaal, S. & Geusendam, A. (2016) Working in the New industrial reality. Presentation International HR Conference Cadiz (sheets)
 • Corporaal, S., Bovendeert, J. & Vos, M. Werken in de nieuwe industriele realiteit  Presentatie op het HRM Praktijkcongres (sheets)
 • Geusendam, A. (2015). Smart Industry bij Norma. NADA/Balans/Humanity/Saxion Smart Industry meeting (sheets)
 • Van Riemsdijk. M.J. (2015). De toekomst van werk. NADA/Balans/Humanity/Saxion Smart Industry meeting (sheets)
 • Boomkamp, W. (2015). Smart Industry Skills. Presentatie landelijke kickoff Smart Industry (sheets)
 • Van Riemsdijk, M.J. (2015) The Future of Work: Living Technology. Gebruikt op diverse presentaties en workshops (sheets)
 • Slagter, K. (2016) Exploring Smart industry as technogical innovation. Gebruikt op lezing: Rijksinstituut voor Ondernemend Nederland (sheets)

 • Artikel: Financieel Dagblad (2017) Wat wil de millennial?: Is de millennial loslopend wild of de onmisbare inspirator op de werkvloer? (link)
 • Artikel: Kennislink (2017) Generatie Y is conservatiever dan we denken: Hoe werkgevers in de techniek meer jongeren kunnen aantrekken (link)
 • Artikel: Onweerstaanbaar worden voor de nieuwste generatie technici, In dit artikel presenteren we de voorkeuren van ruim duizend jonge technici uit het (v)mbo en hbo en vergelijken we die voorkeuren met de kenmerken van het werk in de technische sector, zoals ervaren door ruim duizend medewerkers. (Ga naar artikel)
 • Scan: is uw organisatie aantrekkelijk voor jongeren? Doe (onderdelen van) deze scan en ontdek op welke kenmerken u al goed scoort en op welke voorkeuren van jongeren u nog beter kunt inspelen. Ga naar scan
 • Artikel: de jacht op jonge technici, Artikel over de ervaringen van jonge technici die 1-5 jaar werken bij technische bedrijven. Download artikel
 • E-book: Ervaringen en wensen van jongeren in de techniek, Ebook met praktische tips en advies van jonge technici voor werkgevers. Download e-book als PDF of Download e-book op i-Tunes
 • Artikel werken bij de overheid: een aantrekkelijk alternatief voor jongeren? Artikel over de voorkeuren die jonge economen hebben voor werk en de mate waarin die voorkeuren overeenkomen met het werk wat gemeenten bieden. Download artikel
 • Artikel: Werkvoorkeuren van jonge baanzoekers uit het (v)mbo en . Artikel met daarin de verantwoording hoe we de voorkeuren van jongeren hebben gemeenten. Ga naar artikel
 • Proefschrift: aantrekkelijke banen en organisaties voor de nieuwe generatie baanzoekers. Proefschrift, met daarin een uitgebreide beschrijving van de voorkeuren van jongeren, inclusief resultaten per sector (zorg, overheid en techniek). Download proefschrift
 • Samenvatting proefschrift. Samenvatting van proefschrift, aangevuld met praktijkverhaal: Corporaal onderzocht wat jongeren precies aantrekt in een baan. Download samenvatting
 • Working paper: werken in de nieuwe industriële realiteit. Een verkennend onderzoek naar de verwachtingen van werkgevers over jonge technici over wat werkgevers van jongeren verwachten. Download onderzoekspaper
 • Artikel over de kloof tussen jonge technici en technische bedrijven, waarbij wordt gefocust op het scherper inzicht verkrijgen in de werkelijke problematiek rond vraag en aanbod op de arbeidsmarkt binnen de regionale technische sector. Download artikel

 • In deze derde aflevering van BoostNL gaat het over sociale innovatie. Hoe krijg je medewerkers mee in veranderprocessen binnen je bedrijf? 
 • Wat betekent een steeds meer flexibel wordende arbeidsmarkt voor Nederland en hoe kan je nieuwe technologieën inzetten om medewerkers een leven lang te laten leren? Over deze en andere vraagstukken gaat Laurens Jan Stam in gesprek met Nadia Schutman van Bronkhorst High Tech, Gedeputeerde van Overijssel Eddy van Hijum, lector Smart Industry Maarten van Riemsdijk en Ton Beune namens TechniekPact Twente.
 • Lector Maarten van Riemsdijk gaf woensdag 23 september 2015 een webinar over ontwikkelingen op het gebied van Smart Industry en de impact daarvan op het werken in organisaties. De 97 deelnemers, afkomstig uit verschillende plaatsen in Nederland (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven) en zelfs uit België, konden via de interactieve sessie of via een livestream de webinar volgen. Je kunt de opname van de webinar hier bekijken.
 • Webinar van psychologe Janina Banis over innovatief gedrag en hoe je dit zou moeten en kunnen toepassen. Je kunt de opname van de webinar hier bekijken.

Het lectoraat heeft per onderwerp een selectie gemaakt van interessante wetenschappelijke artikelen die je kunt gebruiken voor scripties, werkstukken en presentaties. Klik hier voor het overzicht en de downloadlink. Klik hier voor alle beschikbare onderzoeksinstrumenten van de afstudeerkringen die gerelateerd zijn aan de AMA.

Nieuws van dit lectoraat

Looking for information in English?

Visit this page

Evenementen van dit lectoraat