Afstudeeronderzoek pabo, meer informatie

In de klas zien we dagelijks grote verschillen in de manier waarop kinderen in staat zijn hun eigen leren aan te sturen. Sommige kinderen gaan na het uitleggen van de opdracht meteen aan de slag. Ze pakken de benodigde materialen, lezen de opdracht door en gaan aan het werk. Andere leerlingen beginnen wel enthousiast, maar geven het bij de eerste de beste tegenslag op. Ook zijn er kinderen die de opdracht niet overzien, niet weten waar ze moeten beginnen en daardoor niet aan het werk komen.

In de maatschappij verwachten we van kinderen dat zij uiteindelijk hun eigen leren kunnen aansturen, oftewel zelfgestuurd kunnen leren. Dit past ook bij de onderwijsontwikkelingen van de laatste tijd. Er zijn steeds meer scholen die thematisch onderwijs of projectonderwijs invoeren; bijvoorbeeld met onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij zijn de opdrachten vaak meer open van aard en niet stap voor stap voorgeschreven. Ook werken veel scholen met portfolio's en vanuit doelen. Dit kunnen doelen zijn vanuit de kerndoelen, maar ook persoonlijke doelen. Maar kunnen alle kinderen dit wel? En als kinderen hier nog moeite mee hebben, wat vraagt dit dan voor ondersteuning van de leraar? Een belangrijk onderwerp om verder te onderzoeken, aangezien zelfregulatie cruciaal is gebleken voor het bevorderen van de leerprestaties en motivatie bij leerlingen, maar ook een voorwaarde is voor het slagen van leerlingen in het (vernieuwings)onderwijs en voor hun toekomstige participatie in de samenleving.

Onderzoek

Het onderzoek van het themadocentschap sluit direct aan bij het onderzoeksthema van het lectoraat. Het onderzoek van de themadocent zal bestaan uit twee fases. Afstudeerstudenten in 2017-2018 participeren in fase 1. Hierin zal de nadruk komen te liggen op het onderzoeken van de niveauverschillen in de mate van zelfsturing tussen leerlingen in het basisonderwijs. In deze fase wordt het probleem verkend door onder andere empirische gegevens te verzamelen van basisschoolleerlingen, worden de behoefte en de context onderzocht en wordt er een literatuurstudie uitgevoerd over zelfsturing in het algemeen en de niveauverschillen tussen leerlingen hierin. Dit alles leidt uiteindelijk tot een product voor de onderwijspraktijk. 

Voordelen deelname voor student:

  • Je hoeft niet op zoek naar een probleem/hiaat in de onderwijspraktijk en kan direct met een onderwerp aan de slag.
  • Je ontwikkelt expertise op het gebied van zelfregulatie bij kinderen. Hier zal je als leerkracht altijd profijt van hebben, aangezien zelfsturing in het onderwijs altijd een rol speelt.
  • Je voert onderzoek uit waarmee je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de school.
  • Je levert een bijdrage aan het gehele onderzoek naar zelfgestuurd leren bij kinderen binnen het lectoraat Vernieuwingsonderwijs. 
  • Je werkt samen met studenten, een docent en eventueel andere kenniskringleden die onderzoek doen naar dezelfde problematiek. 

Wat levert het op voor school en team?

  • Meer kennis over zelfgestuurd leren bij kinderen en wat dat aan ondersteuning van de leerkracht vraagt.
  • Naast theoretische verdieping in het onderwerp leidt het tot een praktisch product dat kan worden ingezet om zelfgestuurd leren bij kinderen in kaart te brengen.

Belangstelling?

Neem contact op met de themadocent: Hilde-Marie van Slochteren via mail of telefoon: 088 - 019 5230.