saxion-enschede-dag-1-hires-134.jpg

Wetenschap & Techniek in het onderwijs

Op 1 mei 2013 is het lectoraat ‘Wetenschap & Techniek in het onderwijs’ van start gegaan. Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum onderwijsinnovatie (KCOI).

Ons doel is de aandacht voor wetenschap en techniek te vergroten. Dit doen we onder andere door onderzoek te doen naar hoe wetenschap en techniek geïntegreerd kunnen worden in het schoolcurriculum en hoe je onderzoekend en ontwerpend leren kunt bevorderen.

Daarnaast is er aandacht voor de wijze waarop leraren ondersteund kunnen worden bij het integreren van wetenschap en techniek in het curriculum. Verder onderzoekt het lectoraat op welke wijze de motivatie van leerlingen en leraren voor wetenschap en techniek gestimuleerd kan worden.

Het lectoraat is onderdeel van de academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion.

Technisch talent

Associate lectoraten

Het lectoraat Wetenschap & Techniek in het onderwijs bestaat uit twee associate lectoraten: reken-wiskundedidactiek en taaldidactiek.

Jantien Smit is associate lector reken-wiskundedidactiek.

Het onderzoek van reken-wiskundedidactiek is onderverdeeld in twee hoofdlijnen.

  • Keijzer, R., Munk, F., Smit, J., & Bakker, A. (ingediend). Professionele leergemeenschappen maken het onderwijs beter. Volgens Bartjens.
  • Smit, J., Gijsel, M., & Bakker, A. (in preparation). Scaffolding teachers in designing language-oriented science lessons: A case study.
  • Kuiper, C., Smit, J., De Wachter, L., & Elen, J. (in preparation). Preparing a genre-based writing intervention for the first year of higher professional education.
  • Smit, J., Bakker, A., Van Eerde, H. A. A., & Kuijpers, M. (under revision). Developing student proficiency in a curriculum genre for interpreting line graphs.

Een goede taalvaardigheid is essentieel

Leerlingen in het primair onderwijs moeten over een goede taalvaardigheid beschikken om succesvol te kunnen deelnemen aan het onderwijs. Bovendien moeten aanstaande leerkrachten voldoende zijn toegerust om het taalonderwijs effectief te kunnen verzorgen. Gezien het grote belang van een goede taalvaardigheid, staat taal de laatste jaren volop in de belangstelling. Het associate lectoraat taaldidactiek draagt graag een steentje bij aan het verbeteren van taaldidactiek in het basis- en hoger onderwijs. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de verbinding tussen taaldidactiek en onderwijs in wetenschap en techniek.

Wij realiseren dit door:

  • het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek
  • het ontwikkelen en evalueren van nieuwe methodieken
  • de professionalisering van docenten
  • bijdragen aan het curriculum van de pabo

De opgedane kennis wordt verspreid via verschillende kanalen (zie o.a. publicaties).

Martine Gijsel is associate lector Taaldidactiek.

  • Scheltinga, S., van Druenen, M., & Gijsel, M. (2013). Goed lees- en dyslexiebeleid is teamaangelegenheidBeter Begeleiden Digitaal, LBBO, 22-23.
  • Gijsel, M., & van Druenen, M. (2013). Werkwijzer “logopedisch handelen bij lees- en spellingproblemen of dyslexie”. Logopedie, 4, 24.

Evenementen van dit lectoraat

Taal Katern brochure

Meer weten? Download de volledige Taal Katern brochure.

Download nu!

Het team

Symen van der Zee, Saxion

Symen van der Zee

Lector Wetenschap & Techniek in het onderwijs

Martine Gijsel, Saxion

Martine Gijsel

Associate lector taaldidactiek

Sandra van Aalderen

Sandra van Aalderen

Senior onderzoeker/hoofddocent

geen foto beschikbaar

Monique Rouweler

Docent/ Onderzoeker

Nieuws van dit lectoraat