Praktijkonderzoek naar taalgericht W&T-onderwijs

In 2020 moeten alle basisscholen in Nederland structureel wetenschap en technologie aanbieden in het onderwijs (Nationaal Techniekpact 2020). Basisscholen én pabo’s moeten dus, meer dan nu het geval is, aandacht besteden aan wetenschap en techniek (W&T). Dat is echter een lastige opgave. Het ontbreekt veel (aanstaande) leerkrachten niet alleen aan voldoende vakinhoudelijke en vakdidactische kennis wat betreft wetenschap en techniek, ook de tijd die besteed kan worden aan wetenschap en techniek is beperkt. Veel tijd gaat immers naar de kernvakken taal en rekenen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem  is het integreren van taal en wetenschap en techniek op de pabo en in het basisonderwijs.

Het doel van deze projectlijn is het ontwikkelen en onderzoeken van taalgericht W&T-onderwijs.

Voorbeelden van projecten zijn: