Professionalisering & Praktijkonderzoek academ. basisscholen

In Nederland groeit het aantal opleidingsscholen in het primair onderwijs gestaag. In opleidingsscholen lopen studenten niet alleen een stage, maar dragen de scholen expliciet bij aan de opleiding van de student. De scholen dragen daarmee medeverantwoordelijkheid voor het opleiden van de leraren in spé. De laatste jaren groeit een deel van deze scholen uit tot academische basisscholen. Academische scholen zijn scholen waar het opleiden van studenten en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en innovatie hand in hand gaan. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Diny van der Aalsvoort.

Het doel van deze projectlijn is om basisscholen te professionaliseren in praktijkonderzoek.

  • Onderzoek ontwikkelingspotentieel basisscholen

Dit betreft een onderzoekstraject waarin zes basisscholen zich geplaatst zien voor de vraag of zij willen doorgroeien van opleidingsschool naar academische basisschool. Er is op verzoek van de scholen onderzocht of zij voldoende potentieel hebben - gelet op onderwijskundige kwaliteit en perceptie van de eigen kwaliteit als opleidingsschool - om het traject naar academische basisschool in te gaan.

  • Praktijkgericht onderzoek Borgloschool

Op de Borgloschool in Deventer wordt onder  begeleiding van het lectoraat Taaldidactiek onderzoek uitgevoerd op verschillende onderzoeksthema’s (begrijpend luisteren en begrijpend lezen, wetenschap en techniek). Er is een kleine kenniskring opgericht, bestaande uit de associate lector, een relatiebeheerder van de pabo, leerkrachtonderzoekers, studenten en directie. In deze kenniskring wordt de opzet en voortgang van praktijkonderzoek besproken.