saxion-enschede-dag-1-hires-134.jpg

Jantien Smit is sinds 1 augustus 2013 werkzaam als associate lector reken-wiskundedidactiek bij de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs (APO) van Hogeschool Saxion.

Centraal staat de integratie van taal en rekenen met Wetenschap en Techniek in het primair onderwijs.

Haar onderzoek is deels gesitueerd binnen het lectoraat Wetenschap en Techniek in het onderwijs. Daarbij werkt ze samen met lector Symen van der Zee en associate lector Taaldidactiek Martine Gijsel. Centraal staat de integratie van taal en rekenen met Wetenschap en Techniek in het primair onderwijs. Daarnaast doet Jantien onderzoek naar taalgericht reken-wiskundeonderwijs. Ze richt zich daarbij niet alleen op het primair onderwijs, maar voert ook onderzoek uit in samenwerking met het rekencluster binnen de APO.

Na het behalen van zowel een doctoraal Nederlands als een pabodiploma deed Jantien werkervaring op in verschillende onderwijssectoren (waaronder het basisonderwijs). Vervolgens deed Jantien promotieonderzoek aan het Freudenthal Instituut voor bètadidactiek van de Universiteit Utrecht, waarop zij in juni 2013 promoveerde. De hoofdvraag binnen haar onderzoek was: Hoe kunnen leerkrachten in meertalige rekenklassen leerlingen ondersteunen bij de voor rekenen-wiskunde benodigde taal? Naast een repertoire van scaffolding-strategieën voor het ondersteunen van taalontwikkeling in de rekenles, leverde haar onderzoek ook taalgericht lesmateriaal op. In de functie van associate lector beoogt Jantien de inzichten uit haar promotieonderzoek bruikbaar te maken voor de praktijk.

Jantien hield diverse presentaties in binnen- en buitenland. Zo presenteerde zij verschillende keren op de conferentie van de European Association for Research on Learning and Instruction (Earli). Ook presenteerde ze haar onderzoek tijdens bijeenkomsten van Earli-SIG’s 10 en 21 (special interest groups) met de thema’s sociale interactie en diversiteit in leren en instructie. In samenwerking met anderen (onder anderen Dolly van Eerde en Janneke van de Pol, Universiteit Utrecht) organiseerde ze symposia voor conferenties en een workshop over scaffolding aan de universiteit van Cambridge (UK). Daarnaast gaf ze presentaties op de Panama-conferentie voor reken-wiskundeonderwijs op de basisschool, en tijdens de Onderwijs Research Dagen (juni 2011). Voor een landelijke bijeenkomst van het Platform Taalgericht Vakonderwijs gaf ze een plenaire lezing in oktober 2012. Jantien promoveerde op artikelen, waarvan er drie reeds zijn gepubliceerd in vooraanstaande internationale tijdschriften (onder andere British Educational Research Journal). Na Jantiens promotie (10 juni 2013) kreeg haar proefschrift aandacht in de media, onder meer in het Onderwijsblad van de AOB (september 2013) en in NRC (12 juni 2013).

Jantien Smit

Jantien Smit

Associate lector reken-wiskundedidactiek

06 - 2338 8633 Link