saxion-enschede-dag-1-hires-134.jpg

Martine Gijsel is sinds 1 september 2011 werkzaam als associate lector taaldidactiek binnen het lectoraat Wetenschap & Techniek in het Onderwijs van Saxion. Daarnaast werkt zij als zzp’er op het terrein van taalontwikkeling en taaldidactiek.

Na haar opleiding Logopedie en Audiologie (1994-1997) heeft ze in 2000 de studie Spraak- en Taalpathologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond. In 2007 promoveerde zij met de dissertatie “The role of semantics in early reading” bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar promotieonderzoek is zij tevens werkzaam geweest als docent bij de opleiding Logopedie te Nijmegen. Na haar promotieonderzoek voerde zij onderzoek uit naar de effectiviteit van de F&L-methode (Stichting Taalhulp) voor leerlingen met dyslexie. Haar affiniteit voor en kennis van lezen, leesproblemen en dyslexie heeft ze vervolgens kunnen inzetten in haar functie als onderzoeker/ontwikkelaar bij het Expertisecentrum Nederlands.

Martine is één van de auteurs van Taal100

Martine is één van de auteurs van Taal100. Interactief taalonderwijs op de basisschool (Sardes/Expertisecentrum Nederlands, 2010), de protocollen Leesproblemen en Dyslexie (Expertisecentrum Nederlands, 2011) en Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid (Expertisecentrum Nederlands, 2011). Daarnaast heeft zij verschillende artikelen gepubliceerd in internationale en nationale tijdschriften.