Taalgericht reken-wiskundeonderwijs

In het studiejaar 2014-2015 deed associate lector Jantien Smit samen met onder meer onderzoekers van de iPabo en de Universiteit Utrecht een professionaliseringsonderzoek naar taalgericht reken-wiskundeonderwijs.

Dit onderzoek werd gehonoreerd in de eerste ronde kortlopende onderzoeken van het National Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Doel van dit project was om de inzichten uit Jantiens proefschrift naar talige ondersteuning in de reken-wiskundeles op te schalen naar de praktijk van het basisonderwijs. Het kennisdossier bevat informatie over dit onderzoek en een link naar een filmpje over taal in de rekenles.

Klik hier voor het kennisdossier.