Inzet drone op safetycampus

Advanced Forensic Technology

De doelstelling van het lectoraat Advanced Forensic Technology van Saxion is het ontwikkelen van nieuwe innovatieve technologieën om de opsporing bij misdrijven en ongevallen te verbeteren.

Nieuw lectoraat zet tanden in cold cases

Een van de eerste acties van het lectoraat is de inventarisatie van cold cases in Nederland. Gekeken wordt of de (in eerste instantie onbruikbare) sporen van deze onopgeloste zaken met nieuwe technologieën geschikt gemaakt kunnen worden voor verder onderzoek, waardoor er nieuwe kansen zijn om de zaak tot een goed einde te kunnen brengen. Dit geldt niet alleen voor moord, maar nieuwe technologie kan ook een bijdrage leveren bij het achterhalen van de oorzaak van een brand of ongeval.

Het lectoraat Advanced Forensic Technology richt zich op zowel het strafrechtelijk domein (forensic investigation zoals moord en doodslag), als op bestuurs- en civielrechtelijke zaken (forensic engineering zoals het monstertruckdrama in Haaksbergen en de gevallen kraan in Alphen a/d Rijn). Daarbij werkt het lectoraat nauw samen met het lectoraat Nanotechnology van Saxion, dat beschikt over geavanceerde microscopen (zoals de SEM en de AFM) en specifieke expertise.
“Maar forensische opsporing is zo breed dat we met veel meer disciplines gaan samenwerken”, zegt lector Knotter. “Denk aan studenten crime science, bouwkunde en mechatronica. Een van de speerpunten op de onderzoeksagenda wordt ICT, het wordt immers steeds belangrijker om digitale sporen te achterhalen. Buiten Saxion werken we met partners als onderzoeksinstituut MESA+ en de opleiding psychologie van de Universiteit Twente, de Twente Safety Campus, de Politieacademie en voor coldcaseonderzoek met de regionale en nationale politie-eenheden en de brandweer.”

Forensische opsporing is zo breed dat we met veel meer disciplines gaan samenwerken.

Relatie onderzoek – onderwijs

Onderzoeksthema’s die in de opleiding centraal staan, kunnen op de onderzoeksagenda van het lectoraat geplaatst worden, waarna het lectoraat een (verdiepend) onderzoek kan uitvoeren. Hierdoor verzamelt het lectoraat nieuwe kennis en expertise, die direct kan terugvloeien in het aangeboden onderwijsprogramma.
Maar de onderzoeksonderwerpen komen niet alleen uit het onderwijs. Het lectoraat wil ook het brede werkveld (zowel op het gebied van forensic engineering als forensic investigations) bedienen. Hierdoor kunnen de onderzoektopics zeer divers zijn. Om dit te beteugelen en een heldere rode draad in de onderzoeken te definiëren, streeft het lectoraat een tweevoudige missie na. Naast de inhoudelijke doelstelling om meer kennis te verzamelen en geavanceerde technologie toe te gaan passen om de opsporing van ongelukken en misdrijven te kunnen verbeteren, wil het lectoraat onderzoek doen waaraan het werkveld daadwerkelijk behoefte heeft.

Nieuws van dit lectoraat

Links

Evenementen van dit lectoraat

Het team

geen foto beschikbaar

Jaap Knotter

Lector Advanced Forensic Technology

06 - 1098 0331