Optical NanoSensors for BIOmarker detection (ONS-BIO)

Sensoren gebaseerd op nanotechnologie worden beschouwd als een technologie die sterk kan bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en aan het verminderen van de zorgkosten. Door hun extreme gevoeligheid zijn dit type sensoren in staat om met kleine monstervolumes in korte tijd een nauwkeurige diagnose te stellen op basis van bijvoorbeeld bloed-, speeksel-, adem- of urinemonsters. Concreet betekent dit dat met dit type sensoren eenvoudige analyses mogelijk zijn. Hierdoor ontstaan er naast de bestaande, vaak uitgebreide analysetechnieken extra mogelijkheden.

Optische nanosensor

Hoewel er een divers aantal sensorprincipes beschikbaar is, zijn er tot op heden nog nauwelijks praktische toepassingen gerealiseerd. Om van een laboratoriumprototypesensor te komen een compleet analyse-apparaat zijn nog een aantal technische stappen nodig. Binnen het onderzoeksproject ONS-BIO wil het lectoraat Nanotechnology van Saxion met partners deze ontwikkeling uitvoeren voor een optische nanosensor. Hierbij bouwen we verder op de kennis en ervaring die de afgelopen twee jaar binnen het lectoraat NanoPhysicsInterface is opgedaan.

In het project kijken we specifiek naar twee belangrijke aspecten:

  1. het aanbrengen van de gevoelige laag en
  2. de elektronische interface.

Belangrijke aspecten hierbij zijn dat de gevoelige laag (die een interactie heeft met de op te sporen stoffen) lokaal op de juiste plek op de sensor wordt aangebracht en een goede hechting vertoont. Voor sommige toepassingen kan het tevens nodig zijn dat er verschillende gevoelige lagen op een chip (met meerdere sensoren) gecombineerd kunnen worden.

Voor de uitlees-elektronica kijken we met name naar:

  • de optische aansluiting op de chip (die eenvoudig te vervangen moet zijn)
  • naar mogelijkheden tot miniaturisatie (om de meting zo flexibel mogelijk te kunnen inzetten) en
  • naar de eisen aan de gebruikersinterface (afhankelijk van de toepassing en de doelgroep).

Uiteindelijk is het de bedoeling dat we het geheel samenvoegen in een demonstratoropstelling. Omdat we binnen het lectoraat al kennis hebben over metingen aan het menselijk metabolisme via biomarkers op de huid, kiezen we ervoor de demonstrator voor die toepassing te gebruiken.

Partners ONS-BIO

De Saxionl-lLectoraten Nanotechnology, Ambient Intelligence, Gezondheid en Bewegen, het Fontys-lectoraat Thin Films and Functional Materials, Universiteit Twente (Films in Fluids), Beta Applied Research BV, BioVolt BV, MetaSenze BV, LioniX BV, Surfix BV, Roessingh R&D BV, AllRoundTechnology BV, Panton BV, InnoPhysics BV, XiO Photonics BV, CE-Mate BV.

Looptijd

Het project loopt van 1 april 2016 t/m 31 maart 2018.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cas Damen, lector NanoPhysicsInterface.

Het project ONS-BIO is medegefinancierd door RAAK-mkb.