Het project 3D-Metaalprinten bestaat uit twee onderdelen: 

  • 3D-Metaalprint-Biz: gericht op het samen met bedrijven ontwikkelen van kennis, het uitvoeren van toegepast onderzoek en het uitvoeren van verschillende bedrijfscases.
  • 3D-Metaalprint-Lab: het ontwikkelen en realiseren van een praktijkomgeving voor actueel en relevant onderwijs op mbo- en hbo-niveau en de maakindustrie.

Gewenste resultaten

In het project 3D-Metaalprinten wil het lectoraat Industrial Design met partners:

  • Bedrijven in Oost-Nederland aan laten haken bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van smart produceren.
  • Het creëren van kennis en ervaring bij die bedrijven. Met de opgedane kennis in dit project kan per deelnemende partner worden bepaald of en op welke wijze de inpassing van 3D-metaalprinten in het business model mogelijk is.
  • Het versterken van de kennis van het lectoraat Industrial Design op het gebied van 3D-metaalprinten en de implicaties voor ontwerp.
  • Onderwijs op verschillende niveaus op het gebied van digitale productietechnieken een boost geven en daarmee bijdragen aan het terugdringen van het tekort aan deskundig personeel.
  • Werkgelegenheid: Dit project is een enabler voor nieuwe innovaties met de laatste stand van  3D-techniek op het gebied van 3D-metaalprinten, wat op termijn de werkgelegenheid bevordert.

Looptijd

De looptijd van het project 3D-Metaalprinten is van 1 juni 2015 t/m 30 mei 2017.

Meer informatie over het project 3D-Metaalprinten