De groeiende wereldbevolking maakt het noodzakelijk landbouwgrond optimaler te gebruiken. De innovatie van de eerste elektrische tractor (MultiToolTrac) door de firma Boessenkool zorgt voor minder rijsporen en daarmee voor een effectiever landbouwgrondgebruik. Verdere optimalisatie wordt mogelijk met de agro-drone van de firma Drone4Agro die in ontwikkeling is. Die heeft namelijk geen enkel rijspoor meer nodig. Boessenkool en Drone4Agro willen samen met het lectoraat Mechatronica vna Saxion de centrale kennisvraagstelling beantwoorden:

“Is (generieke) autonome besturing met een automatische oplaadstation koppeling mogelijk?”.

De technische uitdaging bestaat allereerst uit het autonoom opladen, opstijgen en landen. Maar ook het opzetten van een generieke en modulaire besturing, waardoor het hardware docking station met grond- of luchtrobot onafhankelijk is, is een technische uitdaging.

In dit project ontwikkelen en demonstreren we de technologie via proof-of-concept op een klein-schalige luchtrobot.