Robot Mechatronica

Dr. ir. Dirk Bekke (lector)

Dirk Bekke is in 2001 afgestudeerd in de Technische Natuurkunde. Na zijn afstuderen is hij 4 jaar werkzaam geweest als projectingenieur/leider bij het ingenieursbureau Antea Group Nederland op het gebied van geluid. Daarna heeft hij 10 jaar gewerkt als programma manager Research bij Apollo Vredestein. Aan de toenmalig opgestarte researchafdeling heeft hij mede invulling geven. Inhoudelijk heeft Dirk zijn expertise verder ontwikkeld in de dynamica en akoestiek. De kennisontwikkeling heeft hij veelal ontwikkeld in teamverband en binnen open (gesubsidieerde) samenwerkingsverbanden met onder andere de Universiteit Twente (CCAR en Stil Veilig Wegverkeer). Op basis van zijn werk is hij in 2014 gepromoveerd op de dynamica en akoestiek, waarbij hij ook vele stagiairs en afstudeerders heeft begeleid. Recentelijk was hij bij Apollo Tyres Global R&D verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe afdeling die modulaire bandtechnologie moet ontwikkelen. Sinds 1 maart 2016 is hij de nieuwe lector Mechatronica bij Saxion.

Lectorale rede Dirk Bekke

Contact