Breakthrough in 3D Printing

3D-printen is op dit moment volop in ontwikkeling. Op diverse terreinen wordt volop geëxperimenteerd en worden nieuwe mogelijkheden ontdekt. De volgende generatie 3D-printers gaat een cruciale rol spelen in de toekomst van HTSM.

De lectoraten Industrial DesignMechatronicaSustainable & Functional Textiles en het FabLab Enschede willen samen een leidende rol verwerven in die nieuwe ontwikkelingen. In het project Breakthrough 3D printing wordt daarom onderzoek gedaan op verschillende deelterreinen.

Looptijd: september 2013-juni 2015

Meer informatie over het onderzoeksproject Breakthrough in 3D printing vindt u op de website van TechForFuture.