Space53

Doel van Space53 is het intensiveren van de onderlinge verbindingen tussen de bedrijven die actief zijn of willen zijn op onbemande systemen met een focus op drones. Samen willen ze bereiken dat er een continuerende regionale innovatie agenda komt drones: kennisontwikkeling, productontwikkeling, testen, trainen, ethische, wetgevende en sociale embedding en onderwijs.

Onderzoeksvraag

Binnen dit project wordt hieraan concreet invulling gegeven door het ontwikkelen van businesscases en projecten door middel van drie quick scan tools: Technologoy Readiness Tool, Business Readiness Tool en Ethical/Legal/Social (ELS) Readiness Tool.

 

ImpactSPACE53klein.JPG

Dit wordt grotendeels gedaan door de stichting Space53 (vallend onder NovelT), de UT en Saxion. Het EFRO C&N project Space53 is een van de vele projecten onder de stichting Space53 waaronder ook  projecten als Next Level en (te ontwikkelen project) UIVER vallen.

European Union - Space53.JPG
OP Oost

Het onderhavige projectvoorstel wordt met name uitgevoerd door lectoraat Mechatronica, maar andere lectoraten zullen worden betrokken middels workshops en de ontwikkeling van nieuwe projecten uit de business scans.

Resultaten

Het project beslaat vier werkpakketten:

Door meer dan 20 onderzoekers van zowel UT als Saxion is bestaande kennis samengebracht in de self assessment Quick Scan Tool. Met deze Quick Scan Tool kan het MKB bezig om zelf een scan uit te voeren over de haalbaarheid van hun innovatie en de domeinen waaraan gewerkt moet worden. Tevens volgt uit de self-assessment de contactpersonen van de onderzoekers die hen verder kunnen helpen met de eruit voortvloeiende vraagstelling.

QST3.JPG

Quick Scan Tool

Meer informatie