Procesparameteroptimalisatie

De bedrijven Demcon Advanced MechatronicsBunova, Bond en VMI lopen voor uiteenlopende toepassingsdomeinen (3D-printer voor high-performance materialen, rubberextrusie in bandenbouwmachines) tegen dezelfde problematiek aan: onnauwkeurigheid in productieresultaten doordat procesparameteroptimalisatie vooralsnog niet mogelijk is.

Voorspelmodel procesparameters

De hoofddoelstelling van het project luidt dan ook:
“De ontwikkeling van technologie om flexibele, first-time-right productie mogelijk te maken door middel van het toepassen van modellen om procesparameters voor productie te voorspellen.”

Hieruit volgen vier activiteiten en subdoelstellingen volgen:

  1. Ontwikkelen modellen van productieprocessen om procesparameters te voorspellen.
  2. Simuleren van productieprocessen om machinespecifieke procesparameters te bepalen.
  3. Ontwikkeling hardware voor first-time-right productie aansluitend bij, of bouwend op de ontwikkelingen voorkomend uit de modelvorming.
  4. Validatie simulatieresultaten in een industrierelevante context.

Voor de twee ingebrachte case studies: 

  • extrusie in een 3D-printer voor high-performance PEEK polymeren en
  • rubberextrusie in bandenbouwmachine.

Het lectoraat Mechatronica werkt samen met de bovengenoemde bedrijven en collega-lectoraten aan:

Financiering

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO). 

Logo Europese Unie OP Oost

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europese Unie

Bekijk de website