Procesparameteroptimalisatie

De bedrijven Demcon Advanced MechatronicsBunova, Bond en VMI lopen voor uiteenlopende toepassingsdomeinen (3D-printer voor high-performance materialen, rubberextrusie in bandenbouwmachines) tegen dezelfde problematiek aan: onnauwkeurigheid in productieresultaten doordat procesparameteroptimalisatie vooralsnog niet mogelijk is.

Voorspelmodel procesparameters

De hoofddoelstelling van het project luidt dan ook:
“De ontwikkeling van technologie om flexibele, first-time-right productie mogelijk te maken door middel van het toepassen van modellen om procesparameters voor productie te voorspellen.”

Hieruit volgen vier activiteiten en subdoelstellingen volgen:

  1. Ontwikkelen modellen van productieprocessen om procesparameters te voorspellen.
  2. Simuleren van productieprocessen om machinespecifieke procesparameters te bepalen.
  3. Ontwikkeling hardware voor first-time-right productie aansluitend bij, of bouwend op de ontwikkelingen voorkomend uit de modelvorming.
  4. Validatie simulatieresultaten in een industrierelevante context.

Voor de twee ingebrachte case studies: 

  • extrusie in een 3D-printer voor high-performance PEEK polymeren en
  • rubberextrusie in bandenbouwmachine.

Het lectoraat Mechatronica werkt samen met de bovengenoemde bedrijven en collega-lectoraten aan:

Financiering

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO). 

Logo Europese Unie OP Oost

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Bekijk de website