drone

MARS4Earth (Modular Aerial Robotic Systems for Sustainable living on Earth)

Huidige drone-toepassingen zijn beperkt tot het gebruik van drones voor niet-interactieve teledetectie, "ogen en neuzen in de lucht". De volgende doorbraak is tele-interactie, "handen in de lucht". Het MARS4Earth-project streeft ernaar de eerste autonome en modulaire luchtmanipulator te ontwikkelen die fysiek op een veilige, autonome, efficiënte en kosteneffectieve manier met de buitenomgeving werkt.

Foto 2 - MARS4Earth.JPG

Het onderzoek richt zich vooral op de vraag of het mogelijk is om een prototype te ontwikkelen van een modulaire en volledig autonome luchtmanipulator die fysiek kan communiceren met een realistische buitenomgeving. In wezen fungeert de luchtmanipulator als 'armen en handen in de lucht', die kunnen worden gebruikt voor zowel actieve als passieve luchtinteractie. De toepasbaarheid van deze technologie zal worden aangetoond in drie gekozen toepassingsdomeinen, inspectie en onderhoud (onderhoud van offshore windmolens en reiniging van zonnepanelen), landbouw (selectieve behandeling van planten en monsterpluk) en Veiligheid en beveiliging (actieve brandbestrijding).

De modulaire antenne-manipulator bestaat uit vier basisbouwstenen:

  • missiespecifieke interactiemodule(s);

  • intelligente oppervlakte-exploratie;

  • adaptieve interactie controle algoritme(n);

  • geavanceerde perceptie- en beslissingsmodule (s) aan boord.

Het MARS4Earth-project heeft SIA-financiering ontvangen. Dit project is een vierjarig samenwerkingsproject tussen kennisinstituten (Saxion University of Applied Sciences, NHL Stenden, University of Twente, Wageningen University & Research), Field Labs (Space53, TValley, Zephyros) en publiek-private partners (DRONExpert Nederland, Drone4Agro, Brandweer Twente, AmperaPark, Groningen Seaports).