Onderzoeksagenda Living Technology

Saxion onderscheidt zich door het profiel Living Technology. Hierbij gaat het om de wisselwerking tussen technologie en samenleving. Living Technology gaat niet alleen om het ontwikkelen van innovatieve producten en technieken, maar juist ook om onderzoek naar de impact van innovatieve technologie op mens en samenleving en vice versa. Uitgangspunten hierbij zijn: innovatieve technologie, maatschappelijke vraagsturing, co-creatie en interdisciplinair samenwerken.

>> Bekijk de Onderzoeksagenda (PDF)

Binnen Living Technology richten we ons op de volgende drie onderzoeksgebieden (Roadmaps)

Areas & Living

Over wonen, werken en leven in smart cities. Het gaat daarbij om intelligentie in samenleven, en de relatie tot duurzaam gebruik van water, energie en grondstoffen. De onderzoeken richten zich hierbij op Buildtech, CleanTech en MediaTech.

Health & Wellbeing

Focust op vitaliteit en zelfmanagement. Het belangrijkste doel is om mensen zo lang mogelijk maatschappelijk en economisch te laten participeren. Daar waar dit niet lukt, kan technologie ondersteunen. Bijvoorbeeld door snelle(re) en minder complexe diagnostiek en preventieve screening, door het monitoren van gezondheid en door minimaal-invasief (minst ingrijpend) behandelen. Daarnaast ondersteunt technologie de uitvoering van dagelijkse activiteiten bij mensen met beperkingen.

Smart Industry

Onderzoek op het gebied van High Tech Systemen & Materialen waaronder nanotechnologie, mechatronica, smart materials en ambient ICT. Daarnaast wordt kennis ontwikkeld op de gebieden design, recycling, moderne media en productietechnieken. De Roadmap beschrijft de thema's van het onderzoek voor de komende vier jaar. Nadere informatie is te krijgen bij Ger Brinks, lector Smart Industry, g.j.brinks@saxion.nl.

>> Bekijk de Roadmap Smart Industry (PDF)

In alle drie de onderzoeksprogramma’s besteden we aandacht aan ethiek en nieuwe bedrijvigheid.

Lectoraten van Saxion

De lectoraten van Saxion leveren met hun expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de Saxion Onderzoeksagenda Living Technology.