Het lectoraat Sustainable & Functional Textiles is in 2010 samen met elf bedrijven en drie universiteiten dit project gestart om biobased pigmenten, verven, kwasten en garens te ontwikkelen. Over drie jaar worden concrete productconcepten opgeleverd, die in de jaren erna de markt kunnen gaan veroveren.

Biobased: afbreekbaar en onschadelijk

Biobased is de verzamelnaam voor producten van natuurlijke grondstoffen, die biologisch afbreekbaar zijn en onschadelijk voor mens en milieu. De vijftien samenwerkende partijen in Oost-Nederland willen in drie jaar tijd van conceptideeën naar concrete producten.

Biobased garens en geotextiel

Geotextiel heeft belang bij de meest duurzame garens, zoals die onder meer worden gebruikt in TenCate Geotube® systemen. Met dit geweven materiaal wordt al op een duurzame manier slib en industrieel afval (zoals baggerspecie, papierpulp en mest) ontwaterd en geconsolideerd. Bovendien worden met dit materiaal kunstmatige dijklichamen gemaakt. Veel van deze systemen blijven na bewezen diensten in de grond achter omdat verwijdering naderhand niet nodig of moeilijk is. In het project BETON wordt gewerkt aan biobased geotextiel dat na een vooraf ingestelde tijd spontaan composteert en daarmee kan verdwijnen uit de grond. Voor de biobased garens gaan de samenwerkende organisaties een te ontwikkelen afbreekbare biopolymeer onderzoeken op toepasbaarheid. De beoogde biobased TenCate Geotube® kan op wereldwijde belangstelling rekenen. Het nieuwe garen kan ook geschikt worden gemaakt voor functionele toepassingen in andere duurzame producten.

Het lectoraat Sustainable & Functional Textiles is één van de partners in het project BETON Biobased Economy Technology Oost Nederland, afgekort BETON, waarvoor het Ministerie van Economische Zaken subsidie beschikbaar heeft gesteld. Overige deelnemers in het project BETON zijn de bedrijven TenCate GeosyntheticsVan Dams kwastenfabriekRolsma LijnolievervenSES CreativeAPI - Applied Polymer InnovationsWoningcorporatie De Woonplaats en Gebr. Van der Geest

De deelnemende kennisinstellingen zijn, naast Saxion, de Radboud Universiteit NijmegenUniversiteit TwenteWageningen Universiteit Research Centrum.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles.