Systems Engineering: pijler voor de mechatronicus

Mechatronica krijgt voor steeds meer bedrijven betekenis. Dit betekent ook dat steeds vaker de vraag wordt gesteld hoe de relatie is tussen productontwerp en de (vaak tijdens het ontwerptraject groeiende) klantenspecificatie van het te ontwikkelen product. De verdeling van de functionaliteit over de technische disciplines in relatie tot functie/kostprijs, seriegrootte, ontwikkel-/toolingkosten en ontwikkeltijd is in dat kader een lastig thema. Systems engineering is een nieuwe ontwerpmethodiek, waarmee het mogelijk is ondanks de complexiteit en het multidisciplinaire karakter een systeem te ontwikkelen dat voldoet aan het volledige eisenpakket. Systems engineering is - naast systeemdynamica en meet-en regeltechniek – dan ook een belangrijke pijler onder het specialisme van de mechatronicus, maar is ook belangrijk voor beoefenaren van andere technische disciplines.

Toolbox Systems Engineering

Het Saxion-lectoraat Mechatronica is deelnemer in het onderzoeksproject Systems Engineering. In dit project worden in samenwerking tussen bedrijven en hogescholen docenten en studenten ingezet in projecten met/bij (mkb-)bedrijven, waarbij specifieke ontwikkelopdrachten worden uitgevoerd en-/of begeleid. Hierin zal systems engineering in overleg met en op maat voor die bedrijven worden toegepast. Doel van het onderzoeksproject Systems Engineering is het ontwikkelen en realiseren van een toolbox, bestaande uit een geïntegreerde en gestructureerde set van methodieken om complexe projecten succesvol te initiëren, ontwerpen, bouwen en programmeren.

Partners project Systems Engineering

Bij dit onderzoek zijn de volgende partijen betrokken:

Het onderzoeksproject Systems Engineering loopt van september 2012 t/m augustus 2015.

Meer informatie Systems Engineering

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Bekke.