Systems Engineering voor mkb

Transparantie productontwikkel- en voortbrengingsproces

Het lectoraat Mechatronica neemt deel aan het project Systems Engineering voor mkb-bedrijven van Avans Hogeschool. Het project moet bijdragen aan de transparantie van het productontwikkel- en voortbrengingsproces. Vooral nu bedrijven steeds meer in ketens gaan werken wordt de vraag om een 'gemeenschappelijke taal' om de multidisciplinaire ontwikkelprocessen in kaart te brengen en te houden steeds sterker. We merken echter ook dat de trajecten om systems engineering in bedrijven te implementeren lang duren. Vanuit het project Systems Engineering voor mkb-bedrijven zijn een aantal bedrijven ondersteund om eerst hun organisatie aan te passen en dan de toepassing van systemsengineeringmethodieken verder uit te bouwen. Het project wil de toegankelijkheid van systems engineering ook voor nieuwe mkb-deelnemers langer op een hoog niveau kunnen handhaven.

Masterclasses Systems Engineering

Om het doel te bereiken worden masterclasses voor bedrijven georganiseerd.

Samenwerkingspartners

Avans Hogeschool (penvoerder), FontysHogeschool Utrecht.

Looptijd

De looptijd van het project Systems Engineering voor midden- en kleinbedrijven is 1 september 2015 t/m 30 september 2016.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Avans Hogeschool (penvoeder), of neemt u contact op met Dirk Bekke.