Tillift (WUP), vervolg

Het TFF project Tillift voor de thuisomgeving is 31 december 2015 afgerond. In dit project is een prototype tillift ontwikkeld in samenwerking met de bedrijven JOYinCARE en NieuweWeme. Het unieke aan deze lift is dat hij opbergbaar is onder het bed en niet verreden hoeft te worden, waardoor de lift bij uitstek geschikt is voor kleine ruimtes en dus thuisgebruik. In de evaluatie met de betrokken bedrijven NieuweWeme en JOYinCARE is afgesproken het product door te ontwikkelen met TFF. De Wup is de werktitel voor de lift en het vervolgproject.

Gewenst resultaat

Het doel van vervolgproject Tillift-Wup is om het eerder ontwikkelde prototype (schaal 1:1) te verbeteren en het product technisch geschikt te maken voor marktintroductie.

Looptijd

De looptijd van het vervolgproject Tillift-Wup is van 1 februari 2016 t/m 31 januari 2017.

Meer informatie is te vinden op de website van TechForFuture.