Jongen met groen shirt op blauwe achtergrond

Online open avond: Ad Pedagogisch Educatief Professional

Wil jij alles weten over de Saxion-opleiding Ad Pedagogisch Educatief Professional? Tijdens de livestream op donderdag 3 december van 18.00 - 19.00 uur vertellen docenten en studenten je alles over de ins en outs van deze opleiding! Tevens kun je hier live je vragen stellen. Kijk tot die tijd gerust even rond en laat je inspireren.

Livestream: donderdag 3 december van 18.00 - 19.00 uur

Docenten / studenten zitten klaar voor al je vragen over deze opleiding!

Meld je aan!

Video's: studeren bij Saxion

Veelgestelde vragen over deze opleiding

Ad PEP staat voor associate degree pedagogisch educatief professional. Een ad-opleiding is een opleiding op niveau 5 en zit qua niveau in tussen mbo-4 en hbo-bachelor. De opleiding is interessant voor iedereen die werkzaam is of wil werken in de kinderopvang, naschoolse opvang of het basisonderwijs.  
In de opleiding word je opgeleid tot hbo’er in de kinderopvang (pedagogisch coach/ pedagogisch beleidsmedewerker) of leraarondersteuner in het basisonderwijs. 
 

In twee jaar leiden we je op tot pedagogisch educatief professional op hbo-niveau (niveau 5). In de opleiding ontwikkel je je kennis ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. Daarnaast leer je collega’s te coachen en te begeleiden (kinderopvang) of leer je kinderen te coachen (onderwijscontext), een bijdrage te leveren aan organisatieontwikkeling, doorgaande lijnen en ouderbetrokkenheid en doe je specifieke kennis op over kinderen met specifieke ontwikkelingsbehoeften.

In de kinderopvang is steeds meer behoefte aan hbo-professionals, daarnaast voldoet de opleiding aan de eisen om als pedagogisch coach in de kinderopvang ingezet te worden. In het onderwijs is, door het groeiende lerarentekort en passend onderwijs, een groeiende vraag naar leraarondersteuners. 
 

De opleiding duurt 2 jaar. In het eerste jaar staat het werken in de eigen groep centraal, in het tweede jaar ligt het accent op het werken in de organisatie. Een jaar bestaat uit 4 kwartielen waarin een thema centraal staat. Voorbeelden van thema’s zijn; ontwikkeling van het kind, een rijke speel-/leeromgeving, handelingsgericht werken en de pedagogische en educatieve ondersteuning waarbij coaching centraal staat.

Je volgt een specifiek uitstroomprofiel, namelijk 0-7 jaar (jonge kind) of 7-14 jaar (oude kind). Het uitstroomprofiel 0-7 jaar is voornamelijk gericht op het werken in de kinderopvang en de onderbouw van het basisonderwijs. Het uitstroomprofiel 7-14 jaar is gericht op het werken in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en de naschoolse opvang. 
 

Je werkt iedere 10 weken aan een beroepsproduct. In een beroepsproduct pas je de kennis uit de opleiding toe in de praktijk. Je verwerkt dit in een verslag. 

Daarnaast is er ieder kwartiel een kennistoets gericht op de kennis uit de opleiding. Dit is soms een theorietoets maar vaak een verslag. Gedurende de opleiding werk je aan een ontwikkelingsgericht portfolio waarin je je ontwikkeling laat zien en zijn er werkplekdoelen waar je in de praktijk aan werkt. 
 

De opleiding is geschikt voor studenten met een verwant mbo-niveau 4 diploma. Bij de start van de opleiding is voorkennis en ervaring in het werken met kinderen van 0-14 jaar noodzakelijk. Je hebt een relevante werkplek of stageplek in de kinderopvang, naschoolse opvang of het basisonderwijs voor minimaal 16 uur per week. De eigen werkplek wordt vaak leerwerkplek. Mocht je nog niet werkzaam zijn dan kun je op zoek gaan naar een stageplek, deze plek moet je zelf zoeken voordat je je kunt aanmelden voor de opleiding. 

Vragen?

Heb jij vragen over deeltijdonderwijs of de Online Open Avond Deeltijd? Neem gerust contact op met het Saxion Informatie Centrum.
Voor de tweedegraadslerarenopleidingen kun je een e-mail sturen naar lerarenopleiding.next@saxion.nl.

Contact met Saxion

We proberen jouw vragen direct te beantwoorden. Of we brengen jou in contact met iemand binnen Saxion die jou verder kan helpen.