Studie-inhoud

De opleiding is gebaseerd op vijf aandachtsgebieden waarmee de ICT professional zich in de markt onderscheidt: Businessprocessen (organisatiekunde, bedrijfsprocessen en informatiemanagement), Informatietechnologie (databases, IT-applicaties, systeemontwikkeling, IT-beheer), Consultancy (projectmanagement, changemanagement), Business-IT alignement (afstemming bedrijfsstrategie en IT-infrastructuur), Beroepsvaardigheden (communicatieve vaardigheden en adviesvaardigheden).

 • Plaats

  Deventer

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 20 uren / Zelfstudie 15 uren

 • Resultaat

  Bachelor 240 EC

Studieopbouw

De opleiding kent een modulaire opbouw. We gaan uit van een voorkeursroute, maar in overleg is een andere studieroute mogelijk. Je sluit elke module af met een beroepsproduct of toets die 5 studiepunten (EC) of een veelvoud daarvan oplevert. Om je bachelordiploma te behalen heb je 240 EC nodig. Iedere periode van 10 weken volg je maximaal 3 modulen. In totaal dus 12 modulen per jaar. Standaard duurt de opleiding vier jaar. De opleidingsduur is afhankelijk van jouw werkervaring en/of eerder behaalde studiepunten bij andere opleidingen.

Studieprogramma

Je gaat aan de slag met vijf aandachtsgebieden; Businessprocessen, IT, Consultancy, Business IT Alignment, Beroepsvaardigheden.

De Business en IT (BIT) professional:

 • Modelleert bedrijfsprocessen en bijbehorende informatiestromen, middels verschillende methoden en technieken;

 • Kan een analyse maken van de bedrijfsinformatievoorziening in relatie met IT architectuur;

 • Kan in een organisatie verandertrajecten inzetten in samenhang met IT projecten, o.b.v.  projectmanagement methoden;

 • Legt vanuit strategisch perspectief een relatie tussen de Business doelen en de IT ondersteuning;

 • Analyseert met onderzoekstechnieken bedrijfsproblemen om te komen tot een verantwoorde IT oplossing. Communicatie skills zijn hierbij van cruciaal belang.

Meer informatie over de introductie, het lesrooster en de boekenlijst vind je t.z.t. op saxion.nl/startersinfo (klik op tab 'startersinfo deeltijd').

Bij uitval door feestdagen of calamiteiten worden de lessen soms op een ander moment gepland.  Verder geldt dat herkansingen doorgaans op de woensdag gepland worden (eind middag en ’s avonds). 

    In het derde en vierde jaar staan de volgende thema's centraal: 

    IT-besturing

    Een succesvolle organisatie maakt gebruik van alle ICT-mogelijkheden die er zijn. Als Business IT'er moet je passende en betaalbare oplossingen vinden, die je kunt integreren in de huidige situatie van de organisatie. Vanuit een visie op de ideale situatie en een goed beeld van de huidige situatie adviseer je een over de strategie die een organisatie kan helpen om zijn doelen te bereiken. Daarnaast geldt dat je naast IT-vakken ook modules volgt rond algemene kennisvaardigheden die belangrijk zijn voor een bussines-IT, zoals communicatie en onderzoek. In termen van modules moet je dan denken aan vakken als bestuurlijke informatievoorziening, bedrijfsprocessen en modules op het terrein van IT-governance.

    Logistieke en financiële processen

    Het goed doorgronden van logistieke en financiële processen door middel van logistieke concepten is belangrijk. Alleen dan kun je deze beheersen en komen tot aansturing van deze processen. Dit helpt een organisatie bij het behalen van zijn strategische doelen en het operationaliseren naar de werkvloer. Daarnaast geldt ook hier weer dat je naast IT-vakken ook modules volgt rond algemene kennisvaardigheden die belangrijk zijn voor een business-IT’er, zoals communicatie en onderzoek. In termen van modules kun je dan denken aan vakken op het gebied van logistiek, financieel management, prestatiemanagement en E-commerce.

    Consultancy

    Als IT Business-specialist adviseer je en communiceer je met alle geledingen binnen de organisatie, van direct op de werkvloer tot het management. Gesprekstechnieken en communicatie skills zijn hierbij onmisbaar. Daarbij is het van belang om goed aan te sluiten bij de behoefte van de organisatie op dat moment. Goed kunnen luisteren en problemen goed analyseren helpen je bij het succesvol adviseren van een organisatie. De IT-wereld is niet locatiegebonden; kennis van het internationale werkveld en IT-landschap zijn dan ook onmisbaar.  Naast de IT-vakken volg je ook vakken op het terrein van (effectieve) communicatie, adviseren, cross cultureel samenwerken, internationalisering en Engels.

    Innovaties aansturen 

    Een laatste hoofdonderwerp in de hoofdfase is het aansturen van innovaties. De wereld van de IT staat geen minuut stil, Ontwikkelingen bijhouden, nieuwsgierig zijn, een onderzoekende houding hebben en creativiteit zijn daarom onmisbare eigenschappen van een IT Business specialist die midden in de IT-wereld staat. Het meekrijgen van organisaties in vernieuwing en verandering, ze hierbij helpen en deze processen aansturen zijn onderdeel van het takenpakket van de IT Business-specialist. Zo ben je continu bezig met (kansen zien voor) innovatie. Naast IT-vakken volg je vakken op het terrein van onderzoek, verandermanagement, projectmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethiek.

    In de hoofdfase is ruimte ingebouwd voor stage en keuzeruimte. Voor de keuzeruimte geldt dat je hierbij ook in overleg met je studiecoach modules van andere opleidingen van de Saxion Parttime School kunt volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan modules bij opleidingen als Technische Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, de wat meer Technische Informatica-gerelateerde modules bij Mechatronica of vakken van Security Management. Als je al voldoet aan de eisen van de stage kun je deze eventueel verkorten of overslaan. 

    De afstudeerperiode vormt de afsluiting van je opleiding. In jouw afstudeerproject laat je zien dat je zelfstandig een probleem op jouw vakgebied kunt aanpakken en oplossen. Het afstudeerproject is dan ook jouw ‘proeve van bekwaamheid’. Tijdens het afstudeerproject los je een complex probleem op. Onderzoek (literatuuronderzoek, of inventarisatie van de state-of-the-art technologie), ontwerp van een oplossing en een stuk implementatie/realisatie maken onderdeel uit van je afstudeerproject. Zo toon je aan dat:

    • je bent toegerust met actuele en multidisciplinaire kennis en inzichten;

    • je relevante (wetenschappelijke) kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden toe kunt passen bij het definiëren, analyseren en oplossen van complexe problemen in de beroepspraktijk;

    • je jouw werkzaamheden planmatig verricht, en in staat bent passende methodieken uit relevante vakgebieden te kiezen en te gebruiken;

    • je intern en extern kunt communiceren, samenwerken en leiding geven aan jouw afstudeerproject in een arbeidsomgeving.

    Meer over de studieopbouw?

    Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

    Open de Studiegids

    Relevante praktijkomgeving

    Naast de wettelijke toelatingseisen moet je ook beschikken over een relevante praktijkomgeving. Dat is een organisatie waar je al jouw opdrachten en beroepsproducten voor de modulen van je opleiding succesvol kunt uitvoeren en afronden. Dit geldt ook als je losse modulen volgt.

    Toelatingsinformatie

    Deeltijd studeren: hoe betaal ik dat?

    Bekijk de mogelijkheden

    Bijspijkeren taal en overige vakken

    Taal Als je studeert in het hoger onderwijs is een goede taalvaardigheid van groot belang. Je schrijft veel teksten en presenteert jezelf regelmatig tijdens je studie. Ook in je werk heb je er dagelijks profijt van als je taalvaardigheid goed ontwikkeld is, bijvoorbeeld bij het schrijven van (beleids)notities, rapporten of nieuwsbrieven. Kan jouw taalvaardigheid wel wat opgefrist worden? Overige vakken Voor overige vakgebieden zoals programmeren kun je kijken naar (gratis) open online cursussen. Deze zijn te vinden op websites als Coursera en Khanacademy. Daarnaast kun je natuurlijk ook veel kennisclips en tutorials vinden op Youtube. Succes met de voorbereiding!

    Jouw studiecoach helpt je!

    Als deeltijdstudent krijg je je persoonlijke studiecoach. Hij of zij helpt jou om je talenten optimaal te ontwikkelen en je studietraject succesvol te doorlopen. Jouw studiecoach adviseert je ook over de keuzes in je studieprogramma, studieroute en studietempo. Verder bespreek je samen jouw studieresultaten, je persoonlijke doelen en je loopbaanontwikkeling.

    Meer info over jouw studiecoach

    Studieadvies op maat

    Ben je benieuwd of deze opleiding bij je past? Dan kun je een studieadvies op maat aanvragen. Tijdens dit gesprek kijken we samen of er een juiste match is tussen jou en de opleiding, hoe we je zo goed mogelijk van start kunnen laten gaan en welke vrijstellingen je aan zou kunnen vragen. 

    Studieadvies op maat
    Studieadvies+op+maat+1200x800+S290415-765.jpg