Kosten

De opleiding is een geaccrediteerde bacheloropleiding die door Saxion Next wordt aangeboden. Saxion Next is een particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. Het collegegeld wijkt daarom af van het wettelijk collegegeld. Je betaalt overigens geen instellingsgeld bij Saxion Next.

Het collegegeld* voor het studiejaar 2022 - 2023 bedraagt voor eerstejaarsstudenten € 5.550.

* Betreft een geaccrediteerde bacheloropleiding die door Saxion Next (particulier onderwijs) wordt aangeboden. Het collegegeld is hoger dan het wettelijk collegegeld.  

Studeren in deeltijd, hoe betaal je dat?

Je wilt je verder ontwikkelen en je carrière een nieuwe impuls geven. Goed idee! Maar wat kost dat en wie betaalt dat? Er zijn tal van mogelijkheden om jouw deeltijdstudie (deels) te bekostigen. Vaak zijn er ook belastingvoordelen en misschien betaalt je werkgever wel (mee). Ben je al leraar dan is het mogelijk een lerarenbeurs aan te vragen. 

Zij-instromers

Wil je instromen als leraar in het basis- of voortgezet onderwijs en gelijktijdig een verkorte opleiding volgen om je onderwijsbevoegdheid te halen? Onder voorwaarden kunnen scholen een subsidie krijgen voor zij-instromers. Meer informatie over subsidiemogelijkheden zij-instromers.