Kosten

De tweedegraads lerarenopleiding wiskunde deeltijd is een geaccrediteerde bacheloropleiding die door Saxion Next wordt aangeboden. Saxion Next is een particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. Het collegegeld wijkt daarom af van het wettelijk collegegeld. Je betaalt overigens geen instellingsgeld bij Saxion Next.

Het collegegeld* voor het studiejaar 2023 - 2024 bedraagt voor eerstejaarsstudenten € 5.880.

Inschrijven
Je kunt bij Saxion Next het aanmeldingsformulier en de inschrijvingsvoorwaarden opvragen: 088 - 019 3440 of lerarenopleiding.next@saxion.nl.

Meer weten?
- De mogelijkheid bestaat om, na overleg met de deeltijdcoördinator, deel te nemen aan een lesavond. 
- Heb je specifieke vragen of zoek je zekerheid in je keuze? Neem dan contact met ons op via 088 - 019 3440 of lerarenopleiding.next@saxion.nl.

* Betreft een geaccrediteerde bacheloropleiding die door Saxion Next (particulier onderwijs) wordt aangeboden. Het collegegeld wijkt daarom af van het wettelijk collegegeld.  

Studeren in deeltijd: hoe betaal je dat?

Je wilt je verder ontwikkelen en je carrière een nieuwe impuls geven. Goed idee! Maar wat kost dat en wie betaalt dat? Er zijn tal van mogelijkheden om jouw deeltijdstudie (deels) te bekostigen. Vaak zijn er ook belastingvoordelen en misschien betaalt je werkgever wel (mee). Ben je al leraar dan is het mogelijk een lerarenbeurs aan te vragen.

Wil je instromen als leraar in het basis- of voortgezet onderwijs en gelijktijdig een verkorte opleiding volgen om je onderwijsbevoegdheid te halen? Onder voorwaarden kunnen scholen een subsidie krijgen voor zij-instromers. Meer informatie over subsidiemogelijkheden zij-instromers.