Studie-inhoud

De inhoud van de opleiding is modulair geordend rond drie vaklijnen: letterkunde, taalkunde en taalbeheersing. Tijdens de studie werk je aan het aantonen van leeruitkomsten. Je kunt aan deze leeruitkomsten werken tijdens de aangeboden modules. Door het behalen van de toetsen laat je zien dat je een bekwame docent Nederlands bent.

 • Plaats

  Deventer

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 20 uren / Zelfstudie 14 uren

Studieopbouw

In de eerste fase (eerste halfjaar) wordt er onder meer gewerkt aan vakinhoudelijke en algemeen didactische competenties gericht op de specifieke doelgroep. Je loopt minimaal 6 uur per week stage in het voortgezet onderwijs of mbo en legt een portfolio aan. In de hoofdfase (een jaar) loop je ook minimaal 6 uur stage, werk je aan je portfolio en word je intensief begeleid door een professionele docent Nederlands. De laatste fase van de opleiding bestaat uit de afstudeerfase (laatste half jaar) waarin je een afstudeerdossier maakt. De opleiding wordt afgesloten met een eindgesprek op basis van het afstudeerdossier.

Studieprogramma 

Enkele modules die aan bod komen zijn;

 • Grammatica en spelling
 • Taalvaardigheden en taalproblemen
 • Algemene taalwetenschap
 • Literatuurgeschiedenis
 • Moderne letterkunde
 • Jeugdliteratuur
 • Poëzie
 • Onderwijskunde
 • Nederlands in context
 • Schriftelijke taalvaardigheid
 • Argumentatieleer
 • Mondelinge taalvaardigheid

Daarnaast dien je minimaal 6 uur per week stage te lopen of werk te hebben als docent Nederlands.

In het eerste jaar van de opleiding wordt direct veel aandacht besteed aa het vak Nederlands. De inhoud van het vak is modulair geordend rond drie vaklijnen: letterkunde, taalkunde en taalbeheersing. Daarnaast wordt in dit jaar gewerkt aan pedagogische en algemeen didactische competenties gericht op de specifieke doelgroep. Je loopt in dit jaar minimaal zes uur per week stage in het voortgezet onderwijs of mbo als docent Nederlands en je legt een portfolio aan.

In het tweede jaar vindt verdere vakinhoudelijke en vakdidactische verdieping plaats. Deze verdieping verloopt opnieuw via vaklijnen die modulair zijn geordend. Ook in dit jaar loop je minimaal zes uur per week stage in het voortgezet onderwijs en werk je aan je portfolio. Door middel van een intensieve begeleiding word je getraind als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs of mbo. De opleiding wordt afgerond met een eindgesprek op basis van het afstudeerdossier. 

De Tweedegraads lerarenopleiding is een geaccrediteerde bacheloropleiding die door Saxion Next wordt aangeboden. Saxion Next bezit het NRTO-keurmerk; de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Het keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. 

Besluit experiment flexibel hoger onderwijs

Als student volg je een studieprogramma dat gebaseerd is op een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten conform de richtlijnen in het ‘Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs’. Bij de pilots flexibilisering mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. In plaats daarvan stelt de opleiding eenheden van leeruitkomsten vast. Daarin wordt vastgelegd wat studenten moeten kennen en kunnen, maar niet hoe het bijbehorende programma er uit moet zien.

Vervolgens sluit de school een onderwijsovereenkomst met de student. Hierin worden afspraken vastgelegd over hoe de student die leeruitkomsten gaat bereiken. De opleidingstrajecten kunnen dus variëren en op maat van de student worden ingericht

Voor meer  informatie over het 'Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs' en de vereisten kijk je op de website van Rijksoverheid.