Studie-inhoud

In de opleiding ligt de nadruk vooral op allerlei onderdelen van de wiskunde en daarbij op het zelf ontdekken, puzzelen, structuren ontdekken, formaliseren, vermoedens benoemen, vermoedens proberen te bewijzen.

  • Plaats

    Deventer

  • Studiebelasting

    (reguliere route) 20 uren / Zelfstudie 15 uren

  • Resultaat

    Bachelor 240 EC

Studieopbouw

In de opleiding is aandacht voor eigen vaardigheden en het begrijpen wat wiskundigen al ontdekt hebben. De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit ruim 20 modules wiskunde en modules didactiek. Per kwartiel staan steeds 2 of 3 modules ingeroosterd. De nadruk ligt op het vak wiskunde. Er is ook een praktijkcomponent: studenten die al les geven in het voortgezet onderwijs kunnen die fase goeddeels in hun eigen lessen laten plaatsvinden.

Studieprogramma 

Vakinhoudelijke vakken zijn onder andere: Analyse, Meetkunde, Logica, Statistiek, Probleem-oplossen en Differentiaalvergelijkingen. Modules die specifiek op didactiek van de wiskunde gericht zijn gaan zoal over toetsen en toetsproblematiek, didactiek van meetkunde, didactiek van algebra,  en het ontwikkelen van materiaal en lessenseries.

De opleiding bestaat uit modules wiskunde en modules didactiek. Per kwartiel staan steeds 2 of 3 modules ingeroosterd. Daarnaast is een praktijkcomponent: studenten die al les geven in het voortgezet onderwijs kunnen die fase goeddeels in hun eigen lessen laten plaatsvinden.

Wiskunde is een levend vak en we zien graag dat iets daarvan via de opleiding in de klas zichtbaar wordt. De nadruk bij de opleiding ligt op het zelf ontdekken, puzzelen, structuren ontdekken, formaliseren, vermoedens benoemen en vermoedens proberen te bewijzen. Wiskunde is ook een vak dat in hoge mate dienstbaar is aan andere delen van de wetenschap en, niet in de laatste plaats, aan het dagelijks leven.

NRTO-keurmerk

De Tweedegraads Lerarenopleiding is een geaccrediteerde bacheloropleiding die door Saxion Next wordt aangeboden. Saxion Next bezit het NRTO-keurmerk; de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Het keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.  

Besluit experiment flexibel hoger onderwijs

Als student volg je een studieprogramma dat gebaseerd is op een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten conform de richtlijnen in het ‘Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs’. Bij de pilots flexibilisering mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. In plaats daarvan stelt de opleiding eenheden van leeruitkomsten vast. Daarin wordt vastgelegd wat studenten moeten kennen en kunnen, maar niet hoe het bijbehorende programma er uit moet zien.

Vervolgens sluit de school een onderwijsovereenkomst met de student. Hierin worden afspraken vastgelegd over hoe de student die leeruitkomsten gaat bereiken. De opleidingstrajecten kunnen dus variëren en op maat van de student worden ingericht

Voor meer  informatie over het 'Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs' en de vereisten kijk je op de website van Rijksoverheid.

Studieadvies op maat

De opleiding duurt twee jaar en heeft twee startmomenten: september en februari in Deventer. De opleiding bestaat uit modules wiskunde en modules didactiek. Per kwartiel staan steeds 2 of 3 modules ingeroosterd. Daarnaast is een praktijkcomponent: studenten die al les geven in het voortgezet onderwijs kunnen die fase goeddeels in hun eigen lessen laten plaatsvinden.

S+08-06-2016-153.jpg