Studie-inhoud

Technologie valt niet meer weg te denken uit onze samenleving. Online begeleiding, social media, domotica en robotica worden steeds belangrijker. In de tweejarige master Health Care & Social Work - studieroute Technology & Innovation leer je welke rol technologie binnen zorg en welzijn speelt. Je leert hoe acceptatie, ontwikkeling en implementatie van technologie tot stand komt en welke effecten dit heeft op het individu en de organisatie.

Studieopbouw

De opleiding wordt als deeltijdopleiding aangeboden, duurt twee jaar en is opgebouwd uit 7 modules. De studiebelasting is ca 20 uur per week. Er zijn gemiddeld 2 contactdagen per maand. De opleiding beslaat in totaal 1.680 studiebelastingsuren (SBU).

Opbouw studieroute

  • 50% Reguliere Master Health Care and Social Work
  • 50% Technologie en innovatie binnen de domeinen zorg en welzijn

Studieprogramma Over de studieroute 

De opleiding wordt verzorgd door de Academie Mens en Maatschappij en de aan deze academie verbonden lectoraten Social Work en Technology, Health & Care leveren inhoudelijke inbreng. Daarnaast wordt samengewerkt met het Lectoraat Verpleegkunde van de Academie Gezondheidszorg

Modulaire opbouw

De opleiding is modulair opgebouwd. De modules van de studieroute zijn:  

In deze onderzoeksmodule leer je de basisprincipes en de fasen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek kennen. Je doet kennis op van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ook ga je bestaande onderzoeksliteratuur beoordelen op kwaliteit en relevantie voor de praktijk.

In deze module leer je vanuit een breed perspectief kijken naar vraagstukken en problemen rondom gezondheid en welzijn. Deze vraagstukken gaan in onze complexe samenleving over grenzen van stad of zelfs land heen. Daarom zijn oplossingen nodig die de individuele patiënt of cliënt overstijgen. Tijdens deze module leer je vanuit een breed perspectief kijken. Welke partijen in de wereld van gezondheidszorg en welzijn spelen een (belangrijke) rol in Nederland? Je ontwikkelt in deze module vanuit een positief-kritische houding een onderbouwde visie op je vak en je wordt je bewust van je eigen positie in het krachtenveld. 

De module ‘Technologie in beleid en organisatie’ geeft je handvatten om in je eigen organisatie op beleidsniveau aan de slag te gaan met technologische innovaties. Je startpunt daarvoor is het ontwikkelen van beleid. Je neemt je eigen organisatie als uitgangspunt en leert om op organisatieniveau ruimte te creëren voor relevante technologische ontwikkelingen.

Hoe adopteert de individuele gebruiker technologische ontwikkelingen? In deze module ga je met een zelfgekozen casus uit de beroepspraktijk verkennen hoe je technologie op innovatieve wijze kunt toepassen. Je verkent daarvoor onder andere trends, user-centered design, de wijze van acceptatie van technologie, relaties tussen mens en technologie, ethiek en maatschappelijke en wettelijke kaders. Je opgedane kennis verwerk je in een samenhangend plan.

In deze uitdagende module komt alles samen: theorie, praktijk en beleid. Je hebt niet alleen je kennis uit het eerste jaar nodig, maar zéker ook je praktijkkennis en ervaring. Welk actueel en relevant vraagstuk uit jouw (beroeps)praktijk vraagt om nader onderzoek? In werkgroepen werk je aan de opzet van een gedegen onderzoeksplan en leg je de basis voor de uitvoer van je onderzoek. 

Hoe zorg je ervoor dat technologische ontwikkelingen uiteindelijk goed in de organisatie ‘landen’. Tijdens deze module leer je hoe je technologie in zorg- en welzijnsorganisaties implementeert. Je ontdekt hoe een implementatieproces eruitziet, welke partijen hierbij betrokken zijn en hoe je een pilot opzet binnen je organisatie. Aan de hand van een zelfgekozen casus uit de beroepspraktijk ga je verkennen welke stappen nodig zijn om een technologische innovatie naar de praktijk te brengen. 

De meesterproef is het slotstuk van de opleiding. Hierin laat je zien dat je op een systematische manier praktijkgericht onderzoek kunt uitvoeren en dat je de resultaten van dit onderzoek kunt vertalen naar bruikbare toepassingen voor de praktijk.

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Studieadvies op maat

Ben je benieuwd of de studieroute Technology & Innovation bij je past? Dan kun je een studieadvies op maat aanvragen. Tijdens dit gesprek kijken we samen of er een juiste match is tussen jou en de opleiding en hoe we je zo goed mogelijk van start kunnen laten gaan.

Studieadvies op maat
studieadviesopmaat-body.jpg

Diploma: Master of Arts

Na afstuderen ben je in het bezit van de titel Master of Arts met op je diploma de aantekening ‘Studieroute Technology & Innovation’. Als afgestudeerde kun je binnen de domeinen zorg en welzijn aan de slag als leidinggevende, manager, beleidsmedewerker, onderzoeker, innovator of kwaliteitscoördinator.