Ervaring Mariska Letteboer

Mariska Letteboer is tweedejaars studente en volgt de master Health Care & Social Work. In dit interview neemt ze ons mee in hoe ze de studie ervaart, maar ook hoe ze privé, werk en studeren combineert.

Hi Mariska, leuk dat je ons meeneemt in jouw ervaring! Kun je wat vertellen over waarom je hebt gekozen om deze master te gaan volgen?

Ik was op zoek naar een stuk verdieping, ontwikkeling én iets voor mezelf. Studeren heb ik altijd erg leuk gevonden en ik heb meerdere post-hbo opleidingen gevolgd. Toch wilde ik me graag toekomstgericht ontwikkelen, en ik heb daarom besloten om een master te gaan volgen. Deze master is erg leuk, omdat ik studiegenoten heb met allerlei verschillende achtergronden. Hieruit zijn bijzonder mooie vriendschappen ontstaan!

Wat is je huidige functie, en wat heb je daarvoor gedaan?

Ik werk als schoolmaatschappelijk werkster bij de Kentalis Professor Huizingschool. Dit is een cluster-2 school waar onderwijs geboden wordt aan kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, slechthorend of doof zijn. Ik werk hier nu bijna 14 jaar met veel plezier. Ik heb een afwisselende baan, geen dag is hetzelfde. Dat maakt het voor mij leuk! Daarvoor heb ik bij Ambiq in verschillende functies gewerkt, van groepsleider tot intensief orthopedagogisch gezinsbehandelaar.

Ik heb geleerd om meer vanuit de theorie zaken te bekijken, en een helicopterview aan te nemen. Dat is heel waardevol en neem ik mee voor nu en de toekomst!

Mariska Letteboer (1).jpeg
Mariska Letteboer, studente Master Healthcare en Social Work

Hoeveel tijd kost je het studeren? En hoe combineer je deze master met werk én privé?

Dat is moeilijk uit te drukken in uren. Eerlijk: het is wel veel en het vraagt een goede zelfdiscipline. Op dit moment ben ik elke avond en in het weekend bezig met mijn studie. Thuis, waar ik ook nog drie puber-meiden heb, is dat soms lastig. Dat vergt goed plannen en afstemmen.

Pas je de kennis vanuit de master toe in de praktijk, en zo ja, hoe doe je dat?

De vakken in het eerste jaar zijn erg gericht op de praktijk, waaronder het schrijven van een beleidsplan. Nu ben ik vooral bezig met het doen van een onderzoek, en dat heeft (voor mij) minder praktische raakvlakken. Wel heb ik geleerd om meer vanuit theorie te kijken, en een helicopterview aan te nemen. Ook dat is heel waardevol!

Wat gaan we in de toekomst van je zien? Wat is je droom?

Ik hoop dat ik op een dag mijn kennis kan overdragen aan de social workers van de toekomst. Ik denk dat het wel mijn droom is om iets in het onderwijs te kunnen doen. Ik heb inmiddels zoveel praktijkervaring, die ik graag zou willen doorgeven. Een van de tips die ik sowieso nu al kan meegeven wat betreft de studie: het is soms zwaar, maar volg altijd je gevoel. Dan kom je er wel!