Kosten

Het collegegeld voor 2019-2020 bedraagt € 6.950,-. Dit is inclusief (her)inschrijfkosten. Daarnaast dien je rekening te houden met uitgaven voor literatuur. De opleiding komt in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Vraag de lerarenbeurs aan (individueel) 

De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO en komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs.  

Vraag een Teambeurs Primair Onderwijs aan

Een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) kan subsidie krijgen om samen een masteropleiding te volgen. De gedachte achter de teambeurs is dat het volgen van een masteropleiding niet alleen verrijkend is voor de leraar zelf, maar ook kan worden gezien als een belangrijke bijdrage aan vernieuwing van het onderwijs en schoolontwikkeling.