Toelating

Deze master richt zich op ervaren docenten in het primair of voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie of, hoger beroepsonderwijs, met de ambitie om zich te ontwikkelen tot teacher leader op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Toelatingseisen

De Master Leren & Innoveren – Teacher leader richt zich op ervaren leraren c.q. docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie of, hoger beroepsonderwijs, met de ambitie om zich te ontwikkelen tot teacher leader op het gebied van onderwijsvernieuwing.

  • Je hebt minimaal een hbo-diploma nodig waarin je voldoende didactisch/pedagogisch bent toegerust, zoals Leraar Basisonderwijs of een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid. Daarnaast is het van belang om tijdens de opleiding over voldoende mogelijkheden te beschikken om ontwerponderzoek uit  te voeren.
  • Je bent in het bezit van de verklaring uitstekende leraar, afgegeven door je leidinggevende. 
  • Je hebt minimaal 2 jaar onderwijservaring.

Een intake maakt deel uit van de toelatingsprocedure.