Kosten

De masteropleiding Leren en Innoveren komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Het collegegeld voor 2021-2022 bedraagt € 2.168,-. Houd daarnaast rekening met uitgaven voor materialen à € 500,-.

Vraag de lerarenbeurs aan

De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO en komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs. De hoogte van de beurs staat in relatie tot de hoogte van het collegegeld. De aanvraagperiode is beperkt (van 1 april tot 15 mei). Wees er snel bij! Check de website van DUO voor actuele ontwikkelingen.

Vraag een Teambeurs Primair Onderwijs aan

Een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) kan subsidie krijgen om samen een masteropleiding te volgen. De gedachte achter de teambeurs is dat het volgen van een masteropleiding niet alleen verrijkend is voor de leraar zelf, maar ook kan worden gezien als een belangrijke bijdrage aan vernieuwing van het onderwijs en schoolontwikkeling.