Toelating

Je komt in aanmerking voor de masteropleiding Leren & Innoveren als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt minimaal twee jaar ervaring als leraar in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de beroeps- en volwassenen educatie of het hoger beroepsonderwijs.
  • Je beschikt over een relevante vooropleiding, minimaal hbo-opleiding.
  • Je bent in het bezit van de verklaring uitstekende leraar, afgegeven door je leidinggevende. In deze verklaring bevestigt je leidinggevende dat je over goede competenties beschikt op vakinhoudelijk, vakdidactisch, organisatorisch en pedagogisch gebied.
  • Je bent een bezielde leraar met de motivatie en de ambitie om je te ontwikkelen tot een drijvende kracht op het gebied van onderwijsvernieuwing. 
  • Tijdens de opleiding beschik je bij je werkgever over voldoende mogelijkheden om praktijkgericht onderzoek uit te voeren.
  • Je hebt de intake met goed gevolg afgelegd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.