Toelating

Je komt in aanmerking voor de master Leren en Innoveren als je beschikt over:

  • een getuigschrift van een relevante hbo- of wo-opleiding
  • minimaal twee jaar ervaring als leraar in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de volwassenen educatie, het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger beroepsonderwijs.
  • een verklaring ‘Uitstekende leraar’. In deze verklaring bevestigt je leidinggevende dat je over goede pedagogische en didactische competenties beschikt.
  • een werkplek waar de diverse praktijk(onderzoeks)opdrachten uitgevoerd kunnen worden

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.