chemie.jpg

Analytische Chemie

Regelmatig benadrukt ons beroepenveld het belang van kennis. Binnen het (bio)chemische werkveld wordt het interpreteren van grotere hoeveelheden data en het effectief opzetten van experimenten steeds belangrijker. Daarnaast is ook kennis van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van analysetechnieken belangrijk. Deze minor verdiept een onderdeel van je beroep, waardoor je een betere startpositie krijgt.

Aanmelden als

Je kunt je inschrijven op de volgende mogelijkheden:

Saxion-student Niet-Saxion-student
 • Code

  M.1162

 • Periode

  februari

 • Type

  Voltijd

 • Taal

  Nederlands

 • Locatie

  Deventer

 • Minor Type

  B: Toegankelijk voor enkele hbo-opleidingen (check 'Doelgroep')

 • Doelgroep

  Saxion-student, Niet-Saxion-student

Wat houdt deze minor in?

In de minor komen de volgende onderwerpen aan bod.

Bij Design of experiments (experimentele optimalisering) komen een aantal verschillende proefopzetten aan bod en wordt ervaring hiermee opgedaan via praktijkonderzoek en simulaties.

Kwaliteitszorg en methodevalidatie zijn belangrijk bij het werken op een analytisch laboratorium (bijvoorbeeld bij farmaceutische of voedingsmiddelen laboratoria). Verschillende kwaliteitssystemen komen aan bod, alsmede de opzet, uitvoering en rapportage van de validatie.

Bij Laboratoriumautomatisering wordt een geautomatiseerd meetsysteem ontwikkeld van sensor tot presentatie van resultaten.

Multivariate data analyse omvat twee onderwerpen: interpretatie van complexe datasets/herkennen van patronen en daarna het opstellen van modellen om voorspellingen te kunnen doen (bijvoorbeeld benzinekwaliteit op basis van NIR-spectra).

Bij geavanceerde analytische technieken komen diverse technieken als  2-D NMR, XRF-technieken, micro spectroscopische technieken, ionisatietechnieken (voor MS), comprehensive (2-D) GC en LC, materiaalanalysetechnieken, etc aan bod.

 • Kwaliteitszorg en methodevalidatie - kwartiel 3
 • Labautomatisering - kwartiel 4
 • Geavanceerde analysetechnieken - kwartiel 3 en 4
 • Design of experiments - kwartiel 4
 • Multivariate data analyse - kwartiel 3

In de vorm van  opdrachten, presentaties en/of verslagen.

 • Kwaliteitszorg en Methodevalidatie (T.51406)
 • Design of Experiments (T.43965)
 • Geavanceerde analytische technieken (T.47312)
 • Laboratoriumautomatisering (T.43589)
 • Multivariate Data Analyse (T.43591)

Deze minor is geschikt voor voltijdstudenten van de opleiding Chemie (inclusief de studieroute Crime Science) en van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek.